Publication •  05.12.2023

Corteva розвиває майбутнє за допомогою інноваційних рішень для сталого фермерства

Something went wrong. Please try again later...
World-Soil-Day  

Експертна колонка Галини Радзіцької, категорійного менеджера по гербіцидам та ОптинайтТМ технології Corteva Agriscience в Україні.

П`ятого грудня світ відзначає Всесвітній день ґрунтів, привертаючи увагу до важливості збереження здоров`я земельних ресурсів та сталого управління ними. В Україні ця проблематика набуває додаткової ваги – кількість доступних земельних ресурсів країни обмежена через військові дії, окупацію та заміновані території, тому їх потрібно  ефективно використовувати.

Істотний зв'язок між здоров'ям ґрунту та продуктивністю сільського господарства пов'язаний з корисними мікроорганізмами, які відіграють ключову роль у біорізноманітті та накопиченні вуглецю у ґрунті. Ці мікроорганізми, життєво важливі індикатори здоров'я екосистем, суттєво впливають на продуктивність, накопичення вуглецю та загальний добробут природних і сільськогосподарських систем. Підтримка мікробного різноманіття на рівні, близькому до природного, є потужною стратегією, що сприяє збільшенню швидкості регенерації рослинності на 60% і формуванню мікробних мереж, які сприяють тривалому поглинанню вуглецю. Цей цілісний підхід, що враховує взаємопов'язану динаміку здоров'я ґрунту, фіксації азоту та накопичення вуглецю, ідеально узгоджується з практиками сталого землеробства, які застосовують далекоглядні фермери.

Нерозривний зв'язок між азотом і вуглецем набуває трансформаційного значення в цих відновлювальних практиках, ілюструючи глибокий вплив на здоров'я ґрунту. Підтримка належного балансу азоту та вуглецю в ґрунті має вирішальне значення для оптимізації його структури, покращення утримання води та поживних речовин – критично важливих факторів для сільськогосподарських культур, які потребують різноманітних поживних речовин та сприятливої структури ґрунту для розвитку коренів.

У контексті сталого сільського господарства ефективне управління азотом стає  важливим фактором для збереження здоров'я ґрунту та забезпечення його довгострокової продуктивності. Азотний баланс не лише покращує врожайність, але й активно сприяє утриманню вуглецю в ґрунті, що є життєво важливим компонентом забезпечення екологічної сталості. Оскільки фермери в усьому світі шукають рішення, які гармонізують біорізноманіття та врожайність, інтеграція ефективного управління азотом та утримання вуглецю в ґрунтах є трансформаційним підходом, що відображає прихильність як до продуктивності сільського господарства, так і до збереження навколишнього середовища.

Міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience приділяє багато уваги зв'язку між здоров'ям ґрунту та продуктивністю сільського господарства. Саме тому компанія відстоює сталий підхід до сільського господарства, зосереджуючись на збереженні та покращенні ґрунтів та навколишнього середовища для майбутніх поколінь за допомогою інноваційних рішень у своєму портфоліо. Зокрема через використання препаратів, які допомагають живити рослини,  без негативного впливу на довкілля.

Одним зі шляхів є оптимізація живлення рослин за рахунок зменшення втрат азоту завдяки використанню інгібіторів нітрифікації, які знижують втрати азоту внаслідок зменшення вимивання нітратів і виділення газоподібних сполук в атмосферу. Азот при цьому залишається у верхніх шарах ґрунту, що збільшує його доступність для рослин у критичні фази їхнього росту та розвитку. На українському ринку фермерам доступний стабілізатор азоту N-Лок™ Mакс. Польові випробовування, які спеціалісти Corteva провели в тому числі в умовах України, довели, що завдяки препарату рівень доступного азоту в прикореневій зоні зростає в середньому до 28%, втрати азоту через вимивання скорочуються до 16%, і до 51% знижується виділення парникових газів у атмосферу. Таким чином, N-Лок™ Mакс сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур у середньому до 5–7%.

Другим способом є фіксація атмосферного азоту (N2) для забезпечення рослин додатковим джерелом азоту, що впливає на їх ріст і розвиток. Одним з таких є біостимулятор Блу™ N – інноваційний біопродукт, який допомагає українським фермерам підвищити продуктивність культур завдяки впровадженню сталих сільськогосподарських практик – дослідження, проведені спеціалістами компанії показали, що використання препарату дозволяє в середньому додатково отримати від 3 до 4,5 ц/га  залежно від культури. Використання препарату позитивно впливає на навколишнє середовище , оскільки є прямим джерелом додаткового азоту без ризиків втрат від вилуговування ґрунтів або викидів додаткових парникових газів в атмосферу.

Питання захисту довкілля, оптимізації живлення рослин, збереження і примноження родючості ґрунтів, а також створення нових способів підвищення ефективності біологічної фіксації азоту сьогодні є вкрай актуальними. Все більша прихильність фермерів до збереження здоров'я ґрунту підкреслює нагальність впровадження інноваційних практик та інструментів у сільському господарстві, а оскільки зміни клімату почали впливати на продуктивність, необхідність вжиття правильних кроків для збереження здоров'я ґрунту стає все більш очевидною.

Таким чином, Corteva Agriscience знаходиться в авангарді впровадження сталих підходів фермерства завдяки своїм інноваційним рішенням для виробників, , які, у свою чергу, роблять свій внесок у створення надійного та сталого сільськогосподарського майбутнього.