Офіційні Заяви

Our Stance

Офіційні заяви відображають вичерпні погляди Corteva з питань, що стосуються галузі. Вони охоплюють цілу низку тем, які підкреслюють нашу відданість сталому зростанню та є важливими для зацікавлених сторін.

Позиція щодо зміни клімату

Серед багатьох викликів, які сьогодні постають перед сільським господарством, вплив мінливого клімату – починаючи від екстремальних погодних явищ та пожеж до танення льодовиків та порушених рослинних, тваринних та морських ареалів – може бути одним із найбільших, які ми переживаємо сьогодні. Дедалі частіше фермери у всьому світі зіштовхуються зі зміною погодних умов, непередбачуваним водним режимом та загрозами, спричиненими хворобами, бур’янами та комахами.

Під час виробництва зорових продуктів харчування для світу глобальне сільське господарство дійсно сприяє появі задач, пов’язаних зі зміною клімату. Але сільгоспвиробники володіють великим досвідом подолання викликів, тому ми оптимістично дивимось у майбутнє. Ми знаємо, що існує шлях до стійкої мінімізації кліматичних змін, який дає змогу сільгоспвиробникам задовольнити потреби зростаючого населення та забезпечує економічне майбутнє для більшості населення світу, життєдіяльність якого залежить від сільського господарства.

Ми - та галузь, яка здатна розуміти та реагувати на вимоги світового ринку та використовувати науку, технології та інновації для зменшення викидів та забезпечення сталого сільського господарства.

Ми - компанія, що об’єднує понад 20 000 відданих своїй справі співробітників, які мають досвід та ресурси, щоб не чинити значного впливу на зміну клімату.

У зв’язку з цим ми координуємо роботу з сільгоспвиробниками та виробниками продуктів харчування, а також з тими, хто є поза нашою сферою діяльності, щоб слухати, вчитися та об’єднуватись для найкращих рішень.

Ми інтегруємо споживачів у продовольчу систему як обізнаних та відповідальних партнерів. Освічені та залучені споживачі можуть допомогти стимулювати спільні дії по ланцюгу виробництва продовольства, щоб забезпечити вдосталь доступної та поживної їжі для всіх у час викликів, пов’язаних зі зміною клімату.

Ми переконані, що можемо робити більше. Ми беремо на себе довгострокові зобов’язання прискорювати прогрес, а отже - підтримувати всю нашу продовольчу систему більш економічно та екологічно стійкими способами виробництва та споживання їжі.

Щоб досягти значного впливу, Corteva працює у наступних напрямках:

 • Головне - зменшувати власний вплив на довкілля
 • Разом з нашими партнерами по виробництву ми шукаємо способи скорочення викидів, мінімізації відходів, збереження водних ресурсів та зниження енергоспоживання на наших локаціях.
 • Зараз ми знаходимось у процесі постановки складних цілей і будемо звітувати про результати відкрито та прозоро.
 • Разом з великими і малими сільськогосподарськими підприємствами ми рухаємося у напрямку розвитку великих інновацій. Сільгоспвиробники можуть очолити цей процес, і ми будемо продовжувати підтримувати їх за допомогою цифрових інструментів, що дозволяють забезпечити точне землеробство, нових технологій насінництва та нового покоління засобів захисту рослин, включаючи ті, які можна використовувати в менших кількостях та застосовувати в органічному сільському господарстві. 

Ми об'єднуємо зусилля з партнерами для підвищення стійкості довкілля до змін клімату. Ці партнерства сприятимуть покращенню економічної життєдіяльності та забезпеченню продовольством дрібних фермерів, а також поліпшенню життя сільських громад шляхом розширення доступу до освіти, збільшення можливостей для реалізації жінок, підвищення продовольчої безпеки, покращення сільської інфраструктури та сполучення.

Дбати про фундамент зростання – здоров’я ґрунту та води. Здорові ґрунти дають більші врожаї, сприяють біорізноманіттю, краще утримують вологу та менш схильні до ерозії та втрати поживних речовин. Ми сприяємо розумному управлінню землею та інноваціям для підтримки постійної здатності ґрунту функціонувати як життєво важлива екосистема, яка підтримує рослини, тварин та людей. Ми допомагаємо сільгоспвиробникам застосовувати правильну кількість добрив у правильний час та правильними методами для покращення здоров'я рослин та захисту довкілля. Ми також об’єднуємося з сільгоспвиробниками з метою оптимізації використання водних ресурсів в господарствах, сприяючи розумному використанню води та підвищенню ефективності використання ресурсів.

 • Зменшувати вплив на навколишнє середовище - нижче, ніж очікується - з метою позитивного ефекту для клімату. Сільське господарство працює над тим, щоб зменшити свою роль у викиді парникових газів. Ми шукаємо способи зменшити наш вплив, а також надаємо інструменти та стимули нашим клієнтів робити те саме. Ми є лідерами у сільському господарстві з позитивним впливом на клімат завдяки використанню накопичувачів вуглецю та інших засобів для виведення з атмосфери більшої кількості вуглецю, ніж ми викидаємо. Ми можемо досягти цього, не завдаючи шкоди продуктивності та прибутковості сільгоспвиробників. Через конкурс проектів з просування позитивного впливу на клімат Corteva Agriscience Climate Positive Challenge компанія буде фінансово винагороджувати сільгоспвиробників у всьому світі за просування цього руху.

Ми знаємо, що не зможемо впоратись самостійно. Ми співпрацюємо з багатьма зацікавленими сторонами та партнерами по всьому світу, які мають інноваційні та дієві ідеї, щоб допомогти захистити здоров'я та добробут нашої планети та її населення.

Зміна клімату впливає на кожного з нас сьогодні, а також на майбутні покоління. Ми вважаємо, що наша галузь може продовжувати вдосконалюватися, і ми працюємо з сільгоспвиробниками та іншими ключовими зацікавленими сторонами, щоб бути на чолі цих змін. Ми готові спільно працювати над рішеннями. Докладаючи більше зусиль для боротьби зі змінами клімату сьогодні, ми посилюємо нашу здатність вирощувати продукти харчування, будувати прогрес та стійку галузь, яка допоможе процвітати наступним поколінням.

Позиція щодо харчової безпеки

Припинення голоду у світі є одним з найбільших викликів та водночас однією з найбільших можливостей сьогодення. Ми живемо в найзабезпеченіший період в історії, однак, кожному дев’ятому жителю планети все ще не вистачає їжі, щоб подбати про своє життя. Понад 820 мільйонів людей страждають від голоду в світі, згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Для забезпечення продовольчої безпеки наша глобальна продовольча система повинна зважати на безліч перешкод: майбутнє, на яке впливає зміна клімату та зменшення природних ресурсів; необхідність доступу до адекватного харчування та достатньої кількості калорій; недостатнє фінансування сільського господарства; прогалини в технологіях; регулювання, що обмежують можливості вільної торгівлі для виробників та можливості споживачів отримувати доступ до більш доступної та поживної їжі, а також можливості суспільства постачати продукти харчування в місця, де це найбільше потрібно. Незважаючи на те, що за останні роки ми збільшили вирощування сільськогосподарських культур та худоби, сотні мільйонів тон їжі щорічно викидаються.

Згідно з прогнозами, до 2050 року населення світу зросте з 7 мільярдів до 9 мільярдів. Щоб відповідати вимогам зростаючого населення, глобальне сільськогосподарське виробництво повинно зрости більш ніж на 60 відсотків. Водночас, очікування споживачів щодо достатньої кількості безпечної та поживної їжі подають сигнал продовольчій системі та ставлять перед сільгоспвиробниками унікальні виклики.

Як глобальна винятково сільськогосподарська компанія, Corteva Agriscience віддана роботі для сільгоспвиробників та задоволенню попиту на здоровіші продукти харчування та стале сільське господарство. Corteva Agriscience є глобальним лідером та впливає на весь ланцюг продовольчої системи та різні політики завдяки своїй діяльності. Зокрема, ми підтримуємо продовольчу безпеку та сприяємо досягненню Цілі сталого розвитку ООН №2 ООН  «Подолання голоду» через:

 • Розвиток сільського господарства. Невеликі сільгоспвиробники виробляють більшу частину продуктів харчування в світі, але, водночас, страждають від найвищого рівня бідності та продовольчої небезпеки. Ми збагачуємо життя мільйонів невеликих сільгоспвиробників  у всьому світі вдосконаленими технологіями та практиками боротьби з глобальною нестачею продовольства і забезпечуємо розвиток майбутніх поколінь. Ми працюємо з громадськими організаціями, урядами та міжнародними банками, щоб сприяти збільшенню доходів, підвищити стійкість до змін клімату та покращити забезпечення продовольством дрібних господарств. Наприклад, в Танзанії ми співпрацюємо з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), щоб мати доступ до 400,000 невеликих сільгоспвиробників. Завдяки цьому партнерству гібриди насіння кукурудзи Corteva втричі збільшили продуктивність невеликих сільгоспвиробників, тоді як інвестиції USAID забезпечують, щоб зерно, отримане від тих господарств, оброблялось місцевими млинарями та використовувалось для харчування в місцевих школах.
 •  Інвестиції в громади. Ми збагачуємо життя сільських громад у всьому світі, розширюючи доступ до освіти, залучаючи молодь, надаючи можливості для жінок та підтримуючи місцеві ініціативи з продовольчої безпеки, такі як банки продовольства та інші місцеві організації.
 • Стале сільське господарство. Ми ділимося своїми знаннями та досвідом, щоб великі та малі сільгоспвиробники могли захищати свою землю та підвищувати продуктивність, зменшуючи при цьому використання природних ресурсів. Ми розробляємо насіння, яке має здатність зростати в складних та мінливих умовах, а також засоби захисту рослин, які роблять господарства більш стійкими, контролюючи бур’яни, комах та хвороби рослин, захищаючи навколишнє середовище та здоров'я людини.
 • Технології та інновації. Ми працюємо над створенням розумних господарств за допомогою застосування цифрових даних та науково-технічних інновацій. Ми працюємо з сільгоспвиробниками для модернізації та впорядкування їхньої діяльності, розширюючи їхній досвід та наукові знання за допомогою високотехнологічної системи, яка контролює ризики та сприяє підвищенню продуктивності. Ми допомагаємо сільгоспвиробникам задовольнити попит, використовуючи програмне забезпечення та аналітику, щоб зробити господарство більш прибутковим та ефективним зараз та в майбутньому. Ми поєднуємо досвід та інсайти від сільгоспвиробників, широкі та глибокі знання агрономів, аналітиків та галузевих партнерів, а також інноваційний бізнесовий і технічний досвід підприємців та інженерів. Сьогодні наша пропозиція включає програмне забезпечення для управління господарством, важливий інструмент для аналізу нерухомої частини сільськогосподарських угідь та програмне забезпечення для точної агрономії для аграрних рітейлерів.
 • Взаємодія в межах продовольчої системи. Ми слухаємо та вчимося у сільгоспвиробників, щоб бути справжніми захисниками їхніх інтересів та розвивати продукти та послуги, що дозволяють їм вирощувати великі врожаї та здоровий бізнес. Ми також працюємо над створенням нових взаємозв’язків між сільгоспвиробниками, виробниками продуктів харчування та споживачами, щоб виробники розуміли потреби ринку та розвивали гнучкість і чуйність, які необхідні для процвітання.

Оцінювання продовольчої безпеки. Corteva фінансує розробку Глобального індексу продовольчої безпеки (Global Food Security Index, GFSI) за допомогою аналітичної агеції The Economist Intelligence Unit (www.foodsecurity.eiu.com). Цей індекс вимірює продовольчу безпеку в 113 країнах, враховуючи доступність, якість та безпеку продуктів харчування, а також ризики, пов’язані з природними ресурсами та їхню стійкість. GFSI став впливовим інструментом у всіх секторах, будучи орієнтиром в політиці для урядів та інструментом для діагностики інвестицій країн, як для приватного, так і для державного сектору.

Позиція щодо майбутніх працівників сфери сільського господарства

Cпільноти сільгоспвиробників зіштовхуються з багатьма перешкодами для розбудови та залучення майбутніх талантів. Майбутнім працівникам аграрної сфери потрібно буде розробляти рішення для подолання змін клімату, зменшення молоді в селах, нерівного положення жінок та фермерських меншин, а також застарілої інфраструктури. Corteva Agriscience допомагає виробникам забезпечувати велику кількість якісної їжі, використовуючи знання та досвід людей із широкого спектру професійних напрямків, таких як, наприклад, біотехнологія, фінанси, харчування, екологія, інформаційні технології, генетика та виробництво.

Сьогодні працівники сфери агро готові до покращення економічної життєдіяльності сільськогосподарських спільнот. Наші люди працюють над покращенням доступу до освіти, інфраструктури та технологій. Для цього будуть потрібні працівники, які цікавляться новим, мають пристрасть та прагнення збагатити життя майбутніх поколінь. Зацікавлені сторони по всьому ланцюгу створення продовольчої вартості повинні бути глибоко віддані тому, щоб підготувати майбутні покоління фермерів, сільськогосподарських працівників, керівників підприємств та споживачів наступним чином:

 • Формувати свідомість, в якій безпека – понад усе. Теперішні та майбутні працівники сільського господарства повинні знати, що їх безпека та здоров'я є надзвичайно важливими. Ми маємо забезпечити проведення навчаннь з дотримання безпеки, аудиторських перевірок,  належне використання засобів індивідуального захисту. Ми також будемо вимагати від тих, хто безпосередньо працевлаштовує майбутніх сільськогосподарських робітників, забезпечувати таким же основним набором інструментів своїх працівників. Це створить умови, в яких працівники сільського господарства зможуть процвітати, а галузь - зростати.
 • Впроваджувати етичну поведінку.  Ми повинні контролювати свою поведінку та вести свої робочі справи відповідно до найвищих етичних стандартів та до всіх чинних законів, поводитися з іншими з повагою, відповідати належним чином, гарантувати безпеку праці співробітників і захищати навколишнє середовище та забезпечувати, щоб ті, з ким ми співпрацюємо, поводилися відповідно до таких же стандартів.
 • Заохочувати безперервне навчання. Для сучасних працівників сільського господарства навчання буде вимогою всього життя. Зацікавлені сторони галузі повинні проходити навчання на місцях щодо сучасних методів ведення сільського господарства, сільськогосподарських інновацій, технологій передачі даних та базової агрономії. Так само і великі організації можуть вчитися у менших – тих, хто вирішує проблеми на місцях, пов’язані із посухою, хворобами чи повенями.
 • Залучати наші спільноти. Сільськогосподарські спільноти – це серце галузі. Це громади, де живуть і працюють наші працівники, клієнти та партнери. Ми повинні співпрацювати з педагогами, щоб ділитися знаннями про важливість науки, технологій та сільського господарства та про те, як воно взаємодіє з іншими дисциплінами, секторами та їхніми спільнотами.
 • Забезпечувати можливості для майбутніх поколінь. Corteva зобов’язалася підтримувати проекти та програми, які сприяють навчальним досягненням та розвитку молоді у всьому світі, щоб створити різноманітне джерело талантів для сільського господарства майбутнього. Молоді люди повинні з раннього віку постійно мати справу з технологіями, наукою та предметами, які підготують їх до професій майбутнього. Отримання досвіду роботи через оплачувані стажування та навчання з акцентом на стійкість, технології та продуктивність сільського господарства повинно бути стандартною частиною навчальних програм.
 • Розширювати можливості жінок. Глобальне сільське господарство суттєво залежить від жінок-керівників, фермерок та працівниць, але вони часто не отримують необхідної підтримки для того, щоб забезпечити процвітання своїх сімей та громад. Сільськогосподарська галузь несе моральну, етичну та економічну відповідальність, щоб допомогти жінкам стати стійкими та процвітаючими учасниками ланки виробництва продуктів харчування. Ми знаємо, що жінки є важливими партнерами у забезпеченні світу продовольством, проте вони стикаються з проблемами, які не дозволяють їм отримати рівноправний доступ до можливостей, ресурсів та технологій і послуг.
 • Співпрацювати з іншими галузями. Потреба прогодувати світ, який вимагає більше якіснішої їжі, вимагає сміливої колаборації. Нові та більш змістовні державні та приватні партнерства мають важливе значення для створення стійкого персоналу. Наша програма «Провідники Науки» залучає наших співробітників до партнерства із сільськогосподарськими організаціями, школами, університетами та іншими організаціями для створення тісної взаємодії.

Corteva Agriscience віддана спільнотам, у яких ми живемо, працюємо та маємо партнерські відносини. Це спільноти студентів, батьків та членів громади, які впливатимуть на те, хто формуватиме сучасні сільськогосподарські технології. Це спільноти, які будують майбутнє людства, і ми раді бути його частиною.

Позиція з питань якісного харчування

Якісна поживна їжа – це основа здорового життя та процвітаючих спільнот. Однак, прагнення до виробництва більшої кількості їжі часом затьмарює необхідність виробляти якіснішу їжу. Corteva прагне допомогти провести перехід від економіки споживання, орієнтованої на забезпечення кількості, до такої, яка також гарантує сталу якість.

Незважачи на досягнутий прогрес у питанні продовольчої безпеки, світ продовжує зіштовхуватися з хронічними проблемами, пов’язаними з поживною цінністю їжі. Протягом одного покоління проблема надмірного харчування затьмарила проблему недостатнього харчування. Два мільярди людей мають надмірну вагу або страждають ожирінням, зокрема, багато жителів країн, які розвиваються, тоді як 900 мільйонів людей страждають від нестачі їжі. Крім того, мільярди людей не отримують усіх необхідних вітамінів і мінералів для росту та здорового розвитку.

До 2050 року нам потрібно буде виробляти на 60 відсотків більше їжі, ніж ми виробляємо сьогодні для того, щоб прогодувати себе. Тобто нам необхідно збільшити врожайність основних сільськогосподарських культур більш ніж удвічі за темпи зростання врожайності протягом попередніх півстоліття. Крім того, це означає, що ми повинні вирощувати більше їжі з вищою поживною цінністю, яку ми всі потребуємо, використовуючи менше природних ресурсів та протистояючи зміні клімату. Постійне нарощування виробництва харчових продуктів сталими методами та забезпечення якості наших земель та ґрунтів у довгостроковій перспективі робить цей виклик ще масштабнішим.

Corteva Agriscience веде співпрацю по всій продовольчій системі, щоб забезпечити достатню кількість безпечної та поживної їжі. Ми вважаємо, що безпека харчування може бути покращена такими методами:

 • Зосередженням селекції на вмісті поживних речовин. Селекція традиційно фокусується на збільшенні врожаю основних культур, їх стійкості до шкідників та хвороб, недостачі вологи. Можливості селекції слід розширювати, щоб зосередити увагу на вмісті поживних речовин та більшій низці культур.
 • Впровадженням передових селекційних технологій. Передові технології селекції, такі як CRISPR, розвивають найкращі природні властивості, які вже є у рослин. CRISPR допоможе зменшити харчові відходи, надаючи сільгоспвиробникам можливості вирощувати овочі, які не псуються так швидко та мають кращий аромат, а також зернові та овочі з більшою кількістю поживних речовин та кориснішим олійним складом. Завдяки технології CRISPR стане можливо усунути алергічні та інші шкідливі реакції, які деякі люди мають на певні продукти. Сприйняття споживачами та науково обґрунтовані норми є необхідними, щоб реалізувати повний потенціал цієї проривної технології.
 • Підтримкою розвитку біофортифікованих культур. Біофортифікація є потужним інструментом для збільшення поживних властивостей таких основних культур, як кукурудза, рис, боби та касава, особливо у країнах, що розвиваються. Corteva підтримує проект з біофортифікації сорго в Африці. Це державно-приватне партнерство, яке працює над покращенням здоров’я та виживання мільйонів людей шляхом додавання до сорго провітамін А. Згідно зі скромними оцінками, зараз біологічно збагачене сорго може додавати від 35 до 60 відсотків рекомендованої добової норми вітаміну А дітям в Африці.

Захистом фруктів та овочей, які багаті поживними речовинами. Варто продовжувати просувати засоби захисту рослин, включаючи використання біологічних підходів та цифрових технологій захисту фруктів та овочів, що багаті поживними речовинами, але чутливі до комах-шкідників та хвороб.

Позиція щодо сільськогосподарських інновацій

Перед сучасними сільгоспвиробниками постають виклики забезпечувати більші врожаї за меншої кількості ресурсів, в той час, як усі вони стикаються зі зміною кліматичних умов. Ці стресові фактори в поєднанні з глобальними тенденціями, такими як стрімкий приріст населення та збільшення попиту на поживні продукти, означають, що фермери потребують інноваційних сільськогосподарських інструментів для реагування. Corteva Agriscience віддана розробці інноваційних рішень, які створять цінність для суспільства та забезпечать сталий розвиток.

За оцінками Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року сільгоспвиробникам потрібно буде виробляти на 60 відсотків більше продуктів харчування, кормів та біопалива, ніж у 2012 році. Ці дані базуються на роозрахунку, що населення світу зросте до дев'яти мільярдів протягом наступних 30 років. Сільськогосподарські технології можуть заповнити цю прогалину, зробивши продукти харчування більш поживними, а сільськогосподарські угіддя більш ефективними. Прогрес у цьому напрямку вже дозволив фермерам збільшити продуктивність культур за рахунок підвищення врожайності та стійкості до шкідників та хвороб – і все це завдяки більш сталим методам.

Corteva співпрацює з лідерами по всьому світу для розробки та впровадження інноваційних технологій через нашу платформу Open Innovation. Наша мета – віднайти нові шляхи співпраці з усіма талановитими спеціалістами, які працюють за межами компанії. Сьогодні ми розробляємо рішення для завтрашніх проблем, співпрацюючи з сільгоспвиробниками, споживачами та навіть інноваторами поза нашою галуззю по трьом основним напрямкам нашої продукції.

 • Насіння та генетичний матеріал. Виробництво продуктів харчування починається з насіння. Нещодавні прориви в галузі біотехнологій оснащують фермерів ефективними, цільовими інструментами для виробництва більшої кількості кращої їжі із залученням менших ресурсів. Починаючи з 1800-х років, селекціонери стали вирощувати рослини з бажаними генетичними характеристиками, що сприяють підвищенню врожайності, стійкості до хвороб, більш тривалому зберіганню та кращим поживним характеристикам. Сьогоднішні селекційні системи є повністю цифровими – вони використовують цифрові дані та штучний інтелект для підвищення швидкості виведення нових гібридів. Сучасні цільові інновації у галузі рослинництва, такі як CRISPR-Cas, є продовженням цієї природної техніки. Завдяки цільовому сільськогосподарському вирощуванню можна отримувати фрукти, овочі та зернові, які мають кращий смак, є більш поживними та не псуються швидко, що зменшує кількість харчових відходів. Крім того, насіння може допомогти фермерам реагувати на посуху та хвороби, а адаптація гібридів до регіональних особливостей може оптимізувати виробництво там, де продовольча безпека є пріоритетним завданням.
 • Засоби захисту рослин. Виробництво продуктів харчування починається з насіння, та фермерам необхідні додаткові інструменти для боротьби зі шкідниками, бур’янами та хворобами. Засоби захисту допомагають підтримувати стійкість культур, захищаючи життєздатність окремих рослин, забезпечуючи збереження цінних ресурсів, таких як вода та ґрунт. Крім того, засоби захисту рослин можна застосовувати тоді і там, де вони найбільше потрібні, уникаючи зайвих впливів на навколишнє середовище та людей, і підтримуючи екологічне різноманіття.
 • Точне землеробство. Технології точного землеробства лежать на перетині біології та цифрових даних, пропонуючи сільгоспвиробникам цілісний підхід до розуміння своїх господарств та оптимізації виробництва. Завдяки машинному навчанню наші клієнти в режимі реального часу можуть зрозуміти, що відбувається з їх насінням, полями та врожайністю. Маючи цю критично необхідну інформацію, сільгоспвиробники щодня приймають рішення, які впливають на поточний сезон і формують наступний. Corteva Agriscience надає клієнтам прості інструменти для прийняття правильних рішень для правильного врожаю в правильний час. Точне землеробство сприяєнайкращимурішенням сільгоспвиробників для продуктивності, навколишнього середовища та сталості наших ресурсів.

Ми визнаємо важливість суспільної думки, коли виводимо на ринок інновації та технології. Corteva Agriscience вважає, що відкриті, відверті дискусії зі споживачами щодо нових технологій є критично важливими для створення спільної цінності для інновацій у сільському господарстві. Ми з гордістю підтримуємо фермерів інструментами, що забезпечують цільову селекцію, правильний захист рослин та точне землеробство, які допомагають їм задовольнити потреби споживачів. Ми віддані інноваціям, які максимально збільшують урожайність та якість врожаю, забезпечуючи при цьому сталість у всіх продовольчих системах.

Позиція щодо захисту рослин

Сільгоспвиробникам завжди доводилося боротися з пошкодженнями врожаю внаслідок хвороб, бур’янів, комах та інших шкідників. Коли світ зіштовхується з побічними ефектами глобального потепління, виробники стикаються з новими шкідниками та хворобами, перебуваючи під тиском потреби виробляти більше поживної їжі за меншої кількості ресурсів. Сільгоспвиробникам завжди були потрібні інструменти для захисту свого врожаю. Сьогодні ця потреба критична, як ніколи.

Corteva Agriscience надає сільгоспвиробникам інноваційні аграрні рішення, забезпечуючи при цьому стійкість нашої планети. Засоби захисту рослин – це рішення для зменшення використання ресурсів та підвищення життєздатності сільськогосподарських культур. Засоби захисту рослин (інсектициди, гербіциди та фунгіциди) стали тим інструментом, за допомогою якого сільгоспвиробники можуть правильно визначити потрібний продукт у потрібній кількості та у потрібний час. Засоби захисту дозволяють виробникам забезпечувати споживачів безпечною, поживною їжею у достатній кількості таким чином, щоб мінімізувати витрату ресурсів та обмежити вплив сільського господарства на наш клімат.

Процес розробки та затвердження засобів захисту рослин є одним із найскладніших у світі. Для оцінки впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини повинно бути проведено приблизно 150 досліджень кожного засобу, і ці дослідження повинні бути виконані відповідно до міжнародних стандартів належної лабораторної практики. Державні регулятори проводять власне оцінювання ризиків для аналізу безпечності, рівня впливу, залишкової дії та несприятливих наслідків. Дозволи на використання отримують лише ті продукти, які відповідають найсуворішим інструкціям. І цей 11-річний процес – це лише початок. Використання засобів захисту, для яких було отримано дозволи, необхідно моніторити та надавати органам влади додаткові дані щодо безпечності засобів та періодичних перевірок. Міжнародні закони та положення регулюють безпечну утилізацію цих продуктів і мінімізують їх вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини. Такі компанії, як Corteva, покладаються на передбачуване та науково обґрунтоване регулювання, коли ми розробляємо інновації для виведення на ринок.

Для Corteva Agriscience зобов’язанням є:
•    Врахування суспільної думку, коли ми виводимо інновації та технології на ринок;
•    Заохочення науково обґрунтованих регулювань з урахуванням ризиків з метою захисту здоров'я людини, навколишнього середовища та інновації в галузі;
•    Використання можливостей створення засобів захисту натурального походження, включаючи біопестициди та пестициди на молекулярній основі, які застосовують природні діючі речовини, такі як ферментовані бактерії, для боротьби з патогенністю та стійкістю шкідників та хвороб;
•    Використання «зелених» підходів для внесення засобів, включаючи цільове внесення, низькі норми використання та технології, що знижують залишки та відходи;
•    Дотримання вимог замовників та регуляторних структур з метою для того, щоб інновації відповідали потребам виробників та застосовувались у безпечний та стійкий спосіб;
•    Підвищення довіри громадськості до процесу регулювання шляхом забезпечення прозорості інформації про безпечне використання; і
•    Захист інтересів виробників у всьому світі з метою розробки необхідних рішень для, забезпечення харчуванням світового населення.

Позиція щодо збереження ресурсів

Сільгоспвиробників давно вважають тими, хто зберігає наші земельні та сільськогосподарські ресурси. Зараз сільгоспвиробників просять вирощувати більш поживну їжу, в той час коли вони працюють в умовах посухи, повеней, шкідників та хвороб. Для цього сільськогосподарська спільнота повинна забезпечити виробників землею та ресурсами для вирощування більшої кількості продовольства, гарантуючи збереження природних ресурсів.

Corteva Agriscience вважає, що інструменти, які застосовуються в сучасному сільському господарстві, допомагають фермерам долати ці бар'єри та зберігати ґрунт, воду та біорізноманіття. Ми вважаємо, що збереження не суперечить практикам сільського господарства; це логічний та природний партнер сільському господарству.

 • Захист біорізноманіття. Ми визнаємо необхідність збереження біорізноманіття та охорони природних ресурсів, для яких існують ризики, пов'язані зі зміною використання земель або впливом речовин, які не мають природного походження. Ми співпрацюємо з сільгоспвиробниками, місцевими спільнотами та іншими організаціями з метою підвищення біорізноманіття та захисту важливих для екології груп. Багато з цих спільнот, наприклад, запилювачі, особливо важливі для вирощування фруктів та овочів, які люди беруть з собою на обід та ставлять на столах на вечерю. Необхідно відслідковувати зусилля з питань збереження біорізноманіття та робити достовірні наукові дослідження, щоб зрозуміти, як використання землі, засобів захисту рослин та інших сільськогосподарських практик впливає на біорізноманіття.
 • Збереження води та її якості. Діяльність сільгоспвиробників залежить від води. За даними Організації Об'єднаних Націй, на планеті є достатньо прісної води для теперішнього населення планети, але водночас, деякі частини світу вже відчувають постійний дефіцит води через проблеми, пов’язані з відходами, забрудненням, нерівномірним розподілом ресурсів та відсутністю сталого управління. Corteva та сільськогосподарська галузь застосовують нові методи для збереження водних ресурсів по продовольчому ланцюгу. Ми працюємо з сільгоспвиробниками та сільськими спільнотами, щоб зберегти водні ресурси, максимізуючи збереження ґрунтів та утримання поживних речовин. Ми підтримуємо продовження науково обґрунтованого регулювання, яке не створює надмірного навантаження на наші сільськогосподарські спільноти.
 • Збереження ґрунту. Ґрунт забезпечує поживні речовини та захист для рослин, що необхідні для росту; це життєво важлива екосистема, яка підтримує все життя. Corteva вірить у поширення практик управління земельними ресурсами та інновацій, спрямованих на захист та підвищення цілісності та потенціалу наших угідь сільськогосподарського призначення. Ґрунти високої якості дають урожай більш високої якості. Наша здатність перетворювати ґрунт на поживну їжу, яка підтримує життя у всьому світі, повинна бути захищена, як і добробут наших сільгоспвиробників та їхніх спільнот.

Сільськогосподарській галузі, політичним зацікавленим сторонам та сільськогосподарським спільнотам потрібно буде працювати разом для впровадження інновацій, дій та результатів, необхідних для забезпечення зростаючого населення нашої планети стійкою, доступною та смачною їжею в достатній кількості. Corteva підтримує зусилля, спрямовані на:
•    Інформування місцевих спільнот про рішення, які впливають на біорізноманіття, збереження води та ґрунтів у їхніх спільнотах, та залучення місцевих сільгоспвиробників до будь-яких заходів з догляду за навколишнім середовищем.
•    Співпрацю з цими спільнотами щодо питань збереження ресурсів, важливості їх локальних екосистем, землекористування, тощо.
•    Надання технічної, фінансової та освітньої допомоги сільгоспвиробникам, коли вони працюють для забезпечення регуляторних вимог, найкращих галузевих практик та суспільних очікувань щодо збереження ґрунтів, води та біорізноманіття.
•    Отримання, оцінювання та обмін даними та науковими висновками щодо природоохоронної практики, вигоди для суспільства, переваг для екології та економіки.
•    Впровадження науково обґрунтованих природоохоронних норм та політик, в результаті яких будуть складені чітко визначені та засновані на науці протоколи для забезпечення необхідного добробуту наших природних ресурсів та наших сільськогосподарських спільнот.
•    Заохочення волонтерських програм, які стимулюють сільгоспвиробників до впровадження ефективних природоохоронних практик.

Позиція щодо інклюзивності та різноманітності

Стратегія Corteva Agriscience щодо інклюзивності та різноманітності вкорінена в нашій культурі та основних цінностях. Ми вважаємо, що наріжним каменем нашого успіху є створення робочого місця, де приймається та цінується відмінність. Інклюзивність та різноманітність сприяють тому, що Corteva Agriscience стає чудовим місцем для роботи, покращуючи наші інновації та досвід клієнтів, зміцнюючи наше розуміння спільнот, які ми обслуговуємо, та сприяючи сталому зростанню.

Наявність співробітників різного походження, рас, гендерної ідентичності та вираження, сексуальної орієнтації, національного та етнічного походження, віку, релігійних поглядів, ветеранського статусу чи з фізичними обмеженнями – це єдиний спосіб, який ми визначили для себе для ведення правильного бізнесу у динамічному, багатогранному світі, що швидко розвивається. Та ще важливіше - ми віримо в постійну інтеграцію всіх типів людей і культур у нашу корпоративну культуру. Це – правильне рішення. Ось чому ми є провідниками інклюзивності.

Справжня інклюзивна культура робочого місця допомагає нам залучати найкращі таланти, краще зрозуміти наші нові та потенційні ринки і краще обслуговувати наших клієнтів у всьому світі. Наші різноманітні команди також допомагають стимулювати нашу культуру інновацій та надихають нас на вдосконалення бізнес-практик. Ми обираємо проактивний підхід, фінансуючи освіту та навчання для співробітників та керівників, проводячи форуми та конференції для працівників та демонструючи різноманітність та інклюзивність через історії та приклади працівників.

Вплив робочих консультативних груп

Наша мережа робочих консультативних груп (РКГ)

Визнаючи, що різні співробітники нашої компанії мають широкий та різноманітний досвід та потреби, ми підтримуємо різноманітні робочі консультативні групи для впровадження та підтримки програм, які допомагають забезпечити наш успіх у прийнятті подібності та відмінностей людей, культур та ідей. Наша мережа РКГ включає спільноти:
•    ЛГБТ
•    Афроамериканців
•    Азіатів
•    Молодих професіоналів
•    Латиноамериканців
•    Людей з обмеженими можливостями
•    Ветеранів
•    Жінок

РКГ сприяють підвищенню результатів бізнесу в наступних сферах:

Ці групи надають нашим співробітникам та партнерам платформу для обговорення їхніх потреб, надання зворотного зв'язку керівництву та слугують джерелом підтримки та наставництва для своїх членів. Ці групи також покращують результати бізнесу в таких сферах, як:

•    Залучення працівників до підбору персоналу та управління талантами
•    Надання можливостей розвитку лідерства та наставництва
•    Використання знань різних співробітників для створення брендингу та розробки продукту, що враховують побажання споживачів
•    Створення залученого та інклюзивного робочого середовища
•    Популяризація нашої організації як працедавця, якого обирають, та партнера спільнот
Наше бачення – створити середовище поваги
Наше бачення - створити середовище, в якому кожного працівника поважають і цінують, і в якому всі мають рівні можливості розвиватися, кар’єрно зростати та бути почутими. Для цього ми зобов’язуємось:
•    Посилити показники та практику інклюзивності та різноманітності в Corteva Agriscience
•    Переглянути та вдосконалити рівень залучення та кар’єрного розвитку  жінок та меншин для розширення їхніх можливостей завдяки сильній системі підтримки
•    Визначити та працювати над тим, щоб зменшити будь-які структурні бар’єри чи несвідомі упередження, які можуть існувати в нашому бізнесі та функціях по всьому світу
•    Розширити наші РКГ по всіх регіонах та на ринках, де ми ведемо бізнес, і гарантувати, що вони включені до глобальної мережі
•    Продовжувати створювати безпечні та надійні робочі місця для ведення складних, а часом і важких розмов про інклюзивність та різноманітність
•    Продовжувати впроваджувати та розширювати неупереджене навчання та тренінги
•    Ділитися найкращими практиками та знаннями у всій компанії щодо того, що працює, а що ні - для посилення інклюзивності та різноманітності

Наша відданість інклюзивності та різноманітності росповсюджується далеко за межі Corteva Agriscience - до наших клієнтів, постачальників та широкої спільноти. Наші зусилля включають розвиток більш різноманітної бази постачальників, підтримку ініціатив державної політики та створення кваліфікованої команди майбутнього, яка буде задовольняти потреби наших клієнтів. Будучи відданими інклюзивності та різноманітності у нашій діяльності та за її межами, ми вважаємо, що ми робимо наш бізнес сильнішим та кращим, одночасно сприяючи соціальному та економічному здоров’ю спільнот, в яких ми працюємо та живемо.

Ми працюємо над глобальною стратегією інтеграції РКГ в регіонах.

Оголошено глобальні цілі сталого розвитку

Звітність

Консолідований звіт про управління за 2022 рік Corteva Agriscience Україна

Консолідована звітність за МСФЗ за 2022 з аудиторским висновком Corteva Agriscience Україна

Звіт про управління за 2022 рік ТОВ Кортева Агрісаєнс Україна

Звітність за МСФЗ за 2022 з аудиторским висновком ТОВ Кортева Агрісаєнс Україна

Звіт про управління за 2022 рік ТОВ Стасі Насіння

Звітність за МСФЗ за 2022 з аудиторским висновком ТОВ Стасі Насіння

Звіт про управління за 2022 рік ТОВ Дюпон Україна

Звітність за МСФЗ за 2022 з аудиторским висновком ТОВ Дюпон Україна

Звіт про управління за 2021 рік ТОВ Стасі Насіння

Звітність за МСФЗ за 2021 з аудиторским висновком ТОВ Стасі Насіння

Звіт про управління за 2021 рік ТОВ Кортева Агрісаєнс Україна

Звітність за МСФЗ за 2021 з аудиторским висновком ТОВ Кортева Агрісаєнс Україна

Звіт про управління за 2021 рік ТОВ Дюпон Україна

Звітність за МСФЗ за 2021 з аудиторским висновком ТОВ Дюпон Україна

Звіт про управління за 2020 рік ТОВ Кортева Агрісаєнс Україна

Звітність за МСФЗ за 2020 з аудиторским висновком ТОВ Кортева Агрісаєнс Україна

Звіт про управління за 2020 рік ТОВ Стасі Насіння

Звітність за МСФЗ за 2020 з аудиторским висновком ТОВ Стасі Насіння