Corteva

Блу™ N

Biologicals

Оптимізатор ефективності живлення

ФІКСУЙ АЗОТ З ПОВІТРЯ!

 

Блу™ N – інноваційний біопродукт, що містить ексклюзивний штам бактерій Methylobacterium symbioticum, діяльність яких сприяє фіксації атмосферного азоту (N2), забезпечуючи рослини додатковим джерелом азоту, що в подальшому впливає на їх ріст і розвиток.


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ

  • Забезпечує сільськогосподарські культури додатковим азотним живленням протягом усього періоду вегетації;
  • перетворює азот (N2) з атмосфери в амонійну форму NH4+;
  • працює через механізм саморегулювання, забезпечуючи азотом рослини без ризику перенасичення;
  • є прямим джерелом додаткового азоту без ризиків втрат від вилуговування або викидів додаткових парникових газів в атмосферу;
  • покращує ріст і розвиток рослин, якісні та кількісні показники врожайності;
  • має широке вікно застосування, гнучкий у використанні;
  • мікроінкапсуляція за допомогою трьох шарів/біоплівки захищає бактерії від зовнішніх чинників.

ОПИС ПРЕПАРАТУ

Склад: Methylobacterium symbioticum, 3 x 107 КУО/г

Препаративна форма: водорозчинний порошок

Норма витрат: 333 г/га

Культури: кукурудза, зернові колосові культури, овочеві культури (закритого та відкритого ґрунту), ріпак озимий, соняшник, соя, буряки цукрові, картопля

Упаковка: алюмінієві пакети 1 кг, 3 кг

Термін зберігання: 2 роки

 

РОЛЬ АЗОТУ В ЖИВЛЕННІ РОСЛИН

Азот – ключовий елемент живлення, необхідний для оптимального росту та розвитку рослин. Крім того, він є будівельним матеріалом для органічних речовин нарівні з вуглецем, киснем та воднем. Азот входить до складу найважливіших біологічних сполук у рослині: амінокислот, білків, пуринових та піримідинових основ, нуклеотидів, нуклеїнових кислот. Він є складником хлорофілу та інших органічних молекул, а також рослинних гормонів, алкалоїдів, аміноцукрів. 

Дефіцит азоту в період активного розвитку рослини призводить до затримок у рості, слабко розгалуженої кореневої системи, зменшення площі листкової поверхні, появи блідо-жовтого забарвлення на нижніх листках. Рослини з нестачею азоту мають короткий період вегетації.

Великий резерв азоту міститься в атмосфері. Він перебуває у молекулярному вигляді – як  N2, становить близько 78% об’єму повітря і недоступний для рослин. В атмосфері у незначній кількості присутні також аміак та оксиди азоту (NO, N2О, NO3), які поглинаються разом з опадами. Питання захисту навколишнього середовища, оптимізації живлення рослин, збереження і примноження родючості ґрунтів, а також створення нових способів підвищення ефективності біологічної фіксації азоту сьогодні є вкрай актуальними.

ЩО ТАКЕ БЛУ™ N?

Блу™ N – це біологічний оптимізатор ефективності живлення рослин (Biologicals™), який містить штам бактерій Methylobacterium symbioticum, що був розроблений для забезпечення природного поглинання азоту без ризиків для навколишнього середовища, які виникають при застосуванні традиційних азотних добрив. Блу™ N – це нове рішення, що сприяє гнучкості та надійності сталого управління азотним живленням рослин і підтримує здоровий ріст сільськогосподарських культур. Бактерії M. Symbioticum, які містить Блу™ N, швидко заселяють рослину, перетворюючи атмосферний азот у доступну для рослин форму (амонійну). Бактерії M. Symbioticum належать до ендофітних бактерій, які сприймаються імунною системою рослин і здатні поширюватися всередині рослинної тканини (листя та/або коріння).

 

 

 

 

 

 

 

ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ БАКТЕРІЯ M. SYMBIOTICUM?

Бактерія M. Symbioticum:

• грам-негативна (зовнішня мембрана);

• ~ 1,6 µm;

• має бічні джгутики (мобільність);

• є аеробною бактерією (потребує повітря та кисню для росту);

• є метилотрофною бактерією (може розвиватися завдяки метанолу);

• має рожеву пігментацію (метилобамін).

ЩО Є ДЖЕРЕЛОМ ЕНЕРГІЇ, ЯКЕ БАКТЕРІЯ ВИКОРИСТОВУЄ ДЛЯ ЗАСЕЛЕННЯ ТА РОЗМНОЖЕННЯ?

Метилобактерії поглинають метанол з рослини і в результаті аноксигенного фотосинтезу виробляють у клітині метаналь (формальдегід), що сприяє життєздатності, розмноженню та утворенню нових колоній бактерій для подальшого переміщення в молоді частини рослини – заселення.

ЯК БАКТЕРІЯ ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ ДО МОЛОДИХ ЧАСТИН РОСЛИНИ?

Метилобактерії переміщуються за допомогою  джгутиків разом з водою та метаболітами фотосинтезу, які використовуються як будівельний матеріал для нових листків. Після потрапляння в зону росту метилобактерії розташовуються між новими клітинами і запускають нітрогеназний цикл, доставляючи амоній до рослини. В основі нітрогенази лежить складний комплекс заліза, сірки та іону молібдену, який виконує функцію фіксації азоту. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Час обробки Норма витрати Об’єм води, л/га
Кукурудза Внесення у фазу 4–8 листків культури 333 г/га 100–250
Зернові колосові культури Внесення у фазу середина кущіння – початок цвітіння 100–250
Овочеві культури (відкритий та закритий ґрунт) Внесення у фазу від 5 листків до початку цвітіння культури 100–400
Ріпак озимий Обприскування култури після відновлення весняної її вегетації, у фазу початку росту стебла до фази утворення бутона (BBCH 30-50) 100–250
Соняшник Внесення у фазу від 4 листків у культури до фази початку утворення "зірочки" (BBCH 14-51) 100–250
Соя Внесення у фазу від 3-х трійчастих листків у кульутри до початку бутонізації (BBCH 13-51) 100–250
Буряки цукрові Внесення у фазу від 4 листків у кульутри до повного змикання рядків (BBCH 14-39) 100–250
Картопля Внесення у фазу від 5 листків у культури до фази початку цвітіння (BBCH 15-61) 100–250


Блу™ N – інноваційний інструмент для сільгоспвиробників, що сприяє доступності, поглинанню та використанню поживних речовин шляхом фіксації атмосферного азоту (N2) і наданню рослині безпосереднього доступу до нього, а також підвищенню ефективності фотосинтезу рослин.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Блу™ N слід вносити у ранкові години, коли продихи на листках рослин відкриті найбільше. Оптимальна температура для застосування Methylobacterium коливається в межах від +10оС до +30оС.

Варто стежити за рівнем pH робочого розчину: оптимальні його показники  – 5–8. Також пильнуйте вміст хлору у воді, взятій для приготування робочого розчину, що має бути меншим за 2 ppm.

Норма витрати Блу™ N становить 333 г/га. Найкраща фаза внесення у посівах кукурудзи – від 4 до 8 листків культури, у посівах озимих зернових – після відновлення весняної вегетації: середина кущіння до цвітіння. Оптимальний період застосування Блу™ N на овочевих культурах закритого та відкритого ґрунту: у фазу від 5 листків до початку цвітіння культури.

Не рекомендується використовувати препарат, якщо культура знаходиться у стані стресу (внаслідок ушкодження шкідниками, хворобами, застосування препаратів, посухи чи спеки, надмірної вологості повітря та ґрунту, а також впливу прохолодних погодних умов тощо).

• Одна фоліарна обробка Блу™ N дає можливість заселити листки бактеріями.

• Утворення метилобаміну підвищує фотосинтетичну активність рослин.

• Комплекс нітрогенази перетворює N2 в NH4+ і робить азот доступним для рослин.

 

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ

З огляду на біологічне походження Блу™ N слід бути обережним при його застосуванні у бакових сумішах. При використанні бакових сумішей з Блу™ N необхідно зважати на регламенти застосування інших препаратів, що додаються до суміші (термін використання, куль-тури, сумісність тощо). Перш ніж змішувати Блу™ N з будь-якими іншими продуктами, варто звернутися до виробника того чи іншого продукту, а також до представників компанії Corteva.

КУЛЬТУРИ

Буряк

Sugar Beet (Beta Vulgaris L.)

Картопля

Potato

Кукурудза

Кукурудза

Пшениця

Wheat

Ріпак

Rape, Winter (Brassica napus)

Соняшник

Соняшник

Соя

Soybean

Томати

Tomato