Corteva

Блу™ N

Biologicals

Оптимізатор ефективності живлення

ФІКСУЙ АЗОТ З ПОВІТРЯ!

 

Блу™ N – інноваційний біопродукт, що містить ексклюзивний штам бактерій Methylobacterium symbioticum, діяльність яких сприяє фіксації атмосферного азоту (N2), забезпечуючи рослини додатковим джерелом азоту, що в подальшому впливає на їх ріст і розвиток.


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ

  • Забезпечує сільськогосподарські культури додатковим азотним живленням протягом усього періоду вегетації;
  • перетворює азот (N2) з атмосфери в амонійну форму NH4+;
  • працює через механізм саморегулювання, забезпечуючи азотом рослини без ризику перенасичення;
  • є прямим джерелом додаткового азоту без ризиків втрат від вилуговування або викидів додаткових парникових газів в атмосферу;
  • покращує ріст і розвиток рослин, якісні та кількісні показники врожайності;
  • має широке вікно застосування, гнучкий у використанні;
  • мікроінкапсуляція за допомогою трьох шарів/біоплівки захищає бактерії від зовнішніх чинників.

ОПИС ПРЕПАРАТУ

Склад: Methylobacterium symbioticum, 3 x 107 КУО/г

Препаративна форма: водорозчинний порошок

Норма витрат: 333 г/га

Культури: кукурудза, зернові колосові культури, овочеві культури (закритого та відкритого ґрунту), ріпак озимий, соняшник, соя, буряки цукрові, картопля

Упаковка: алюмінієві пакети 1 кг, 3 кг

Термін зберігання: 2 роки

 

РОЛЬ АЗОТУ В ЖИВЛЕННІ РОСЛИН

Азот – ключовий елемент живлення, необхідний для оптимального росту та розвитку рослин. Крім того, він є будівельним матеріалом для органічних речовин нарівні з вуглецем, киснем та воднем. Азот входить до складу найважливіших біологічних сполук у рослині: амінокислот, білків, пуринових та піримідинових основ, нуклеотидів, нуклеїнових кислот. Він є складником хлорофілу та інших органічних молекул, а також рослинних гормонів, алкалоїдів, аміноцукрів. 

Дефіцит азоту в період активного розвитку рослини призводить до затримок у рості, слабко розгалуженої кореневої системи, зменшення площі листкової поверхні, появи блідо-жовтого забарвлення на нижніх листках. Рослини з нестачею азоту мають короткий період вегетації.

Великий резерв азоту міститься в атмосфері. Він перебуває у молекулярному вигляді – як  N2, становить близько 78% об’єму повітря і недоступний для рослин. В атмосфері у незначній кількості присутні також аміак та оксиди азоту (NO, N2О, NO3), які поглинаються разом з опадами. Питання захисту навколишнього середовища, оптимізації живлення рослин, збереження і примноження родючості ґрунтів, а також створення нових способів підвищення ефективності біологічної фіксації азоту сьогодні є вкрай актуальними.

ЩО ТАКЕ БЛУ™ N?

Блу™ N – це біологічний оптимізатор ефективності живлення рослин, який містить штам бактерій Methylobacterium symbioticum, що був розроблений для забезпечення природного поглинання азоту без ризиків для навколишнього середовища, які виникають при застосуванні традиційних азотних добрив. Блу™ N – це нове рішення, що сприяє гнучкості та надійності сталого управління азотним живленням рослин і підтримує здоровий ріст сільськогосподар-ських культур. Бактерії M. Symbioticum, які містить Блу™ N, швидко заселяють рослину, перетворюючи атмосферний азот у доступну для рослин форму (амонійну). Бактерії M. Symbioticum належать до ендофітних бактерій, які сприймаються імунною системою рослин і здатні поширюватися всередині рослинної тканини (листя та/або коріння).

 

 

 

 

 

 

 

ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ БАКТЕРІЯ M. SYMBIOTICUM?

Бактерія M. Symbioticum:

• грам-негативна (зовнішня мембрана);

• ~ 1,6 µm;

• має бічні джгутики (мобільність);

• є аеробною бактерією (потребує повітря та кисню для росту);

• є метилотрофною бактерією (може розвиватися завдяки метанолу);

• має рожеву пігментацію (метилобамін).

ЩО Є ДЖЕРЕЛОМ ЕНЕРГІЇ, ЯКЕ БАКТЕРІЯ ВИКОРИСТОВУЄ ДЛЯ ЗАСЕЛЕННЯ ТА РОЗМНОЖЕННЯ?

Метилобактерії поглинають метанол з рослини і в результаті аноксигенного фотосинтезу виробляють у клітині метаналь (формальдегід), що сприяє життєздатності, розмноженню та утворенню нових колоній бактерій для подальшого переміщення в молоді частини рослини – заселення.

ЯК БАКТЕРІЯ ПЕРЕМІЩУЄТЬСЯ ДО МОЛОДИХ ЧАСТИН РОСЛИНИ?

Метилобактерії переміщуються за допомогою  джгутиків разом з водою та метаболітами фотосинтезу, які використовуються як будівельний матеріал для нових листків. Після потрапляння в зону росту метилобактерії розташовуються між новими клітинами і запускають нітрогеназний цикл, доставляючи амоній до рослини. В основі нітрогенази лежить складний комплекс заліза, сірки та іону молібдену, який виконує функцію фіксації азоту. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Час обробки Норма витрати Об’єм води, л/га
Кукурудза Внесення у фазу 4–8 листків культури 333 г/га 100–250
Зернові колосові культури Внесення у фазу середина кущіння – початок цвітіння 100–250
Овочеві культури (відкритий та закритий ґрунт) Внесення у фазу від 5 листків до початку цвітіння культури 100–400
Ріпак озимий Обприскування култури після відновлення весняної її вегетації, у фазу початку росту стебла до фази утворення бутона (BBCH 30-50) 100–250
Соняшник Внесення у фазу від 4 листків у культури до фази початку утворення "зірочки" (BBCH 14-51) 100–250
Соя Внесення у фазу від 3-х трійчастих листків у кульутри до початку бутонізації (BBCH 13-51) 100–250
Буряки цукрові Внесення у фазу від 4 листків у кульутри до повного змикання рядків (BBCH 14-39) 100–250
Картопля Внесення у фазу від 5 листків у культури до фази початку цвітіння (BBCH 15-61) 100–250


Блу™ N – інноваційний інструмент для сільгоспвиробників, що сприяє доступності, поглинанню та використанню поживних речовин шляхом фіксації атмосферного азоту (N2) і наданню рослині безпосереднього доступу до нього, а також підвищенню ефективності фотосинтезу рослин.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Блу™ N слід вносити у ранкові години, коли продихи на листках рослин відкриті найбільше. Оптимальна температура для застосування Methylobacterium коливається в межах від +10оС до +30оС.

Варто стежити за рівнем pH робочого розчину: оптимальні його показники  – 5–8. Також пильнуйте вміст хлору у воді, взятій для приготування робочого розчину, що має бути меншим за 2 ppm.

Норма витрати Блу™ N становить 333 г/га. Найкраща фаза внесення у посівах кукурудзи – від 4 до 8 листків культури, у посівах озимих зернових – після відновлення весняної вегетації: середина кущіння до цвітіння. Оптимальний період застосування Блу™ N на овочевих культурах закритого та відкритого ґрунту: у фазу від 5 листків до початку цвітіння культури.

Не рекомендується використовувати препарат, якщо культура знаходиться у стані стресу (внаслідок ушкодження шкідниками, хворобами, застосування препаратів, посухи чи спеки, надмірної вологості повітря та ґрунту, а також впливу прохолодних погодних умов тощо).

• Одна фоліарна обробка Блу™ N дає можливість заселити листки бактеріями.

• Утворення метилобаміну підвищує фотосинтетичну активність рослин.

• Комплекс нітрогенази перетворює N2 в NH4+ і робить азот доступним для рослин.

 

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ

З огляду на біологічне походження Блу™ N слід бути обережним при його застосуванні у бакових сумішах. При використанні бакових сумішей з Блу™ N необхідно зважати на регламенти застосування інших препаратів, що додаються до суміші (термін використання, куль-тури, сумісність тощо). Перш ніж змішувати Блу™ N з будь-якими іншими продуктами, варто звернутися до виробника того чи іншого продукту, а також до представників компанії Corteva.

КУЛЬТУРИ

Буряк

Sugar Beet (Beta Vulgaris L.)

Картопля

Potato

Кукурудза

Кукурудза

Пшениця

Wheat

Ріпак

Rape, Winter (Brassica napus)

Соняшник

Соняшник

Соя

Soybean

Томати

Tomato