Publication •  15.03.2023

Захист посівів та альтернативні джерела живлення зернових колосових навесні

Something went wrong. Please try again later...
Cereals_article-screen  

Журнал "Зерно", лютий 2022

Галина Радзіцька, 
категорійний менеджер з гербіцидів та Оптинайт™-технології, Corteva Agriscience
Сергій Саблук,
категорійний менеджер з фунгіцидів та інсектицидів, Corteva Agriscience

Контроль бур’янів 

Одна з головних проблем у посівах зернових колосових – це зимуючі бур’яни, які змогли загартуватися й наростити вегетативну масу. 

Тож щовесни є актуальною боротьба з підмаренником чіпким, видами ромашки, маком польовим, кучеряв­цем Софії, видами сухоребриків тощо. До цих та інших дводольних бур’янів додаються весняні сходи злакових бур’янів, таких як пирій і вівсюг, контролювати котрі в посі­вах озимих зернових доволі складно (також про себе можуть нагадати осінні сходи бромусу (стоколосу) та метлюгу). Окремим питанням постає контроль падалиці соняш­нику та ріпаку, особливо стійкої проти гербіцидів. 

Такий бур’ян, як підмаренник чіп­кий, поширений по всій території України. Росте швидко, чіпляючись за рослини та спричиняючи їхнє вилягання. Утім, для контролю під­маренника чіпкого в посівах зерно­вих колосових є ефективні рішення! Зокрема, класична система захисту Пріма® в нормі 0,5–0,6 л/га та інно­ваційна система, створена на основі молекули Arylex™ active з додаван­ням ПАР Віволт® – Квелекс™  у нормі 50–60 г/га (фото 1). 

І саме Квелекс™ найкраще контро­лює цей бур’ян, бо він дієвий навіть щодо його перерослих рослин. Крім того, ці гербіциди якісно знищувати­муть види ромашки, волошку синю, мак дикий, кучерявець Софії. Квелекс™ ефективний і проти інших бур’янів, таких як гірчиця польова, талабан польовий, види щириці, лобода біла, види гірчаків та ін., також пригнічує види осотів і берізку польову. Суттєвою перева­гою для сільгоспвиробників є широке вікно застосування (до прапорцевого листка включно). Весь період вегетації метлюг звичай­ний у посівах пшениці може бути непомітним (але конкурує за еле­менти живлення) і лише за кілька тижнів до збору врожаю переростає культуру й ускладнює її збирання. Проти метлюгу рекомендується використовувати гербіцид Паллас™ у нормі 0,15–0,2 л/га, а при високому забур’яненні злаковими видами – збільшувати норму внесення до 0,4 л/га. Вікно внесення – до фази другого міжвузля пшениці (ВВСН 32). Тому контролювати бур’ян краще на ранніх етапах роз­витку за середньодобової темпера­тури від +8–10°C. 

Інноваційна система захисту – це Паллас™ Екстра, сучасний крос­спектр­гербіцид, призначений для застосування в посівах пшениці. Він неперевершено контролює зла­кові види бур’янів (метлюг звичай­ний, види бромусу (стоколосу), вівсюгу, пажитниці) та пригнічує пирій повзучий, падалицю ячменю та кукурудзи. Також високоефектив­ний проти основних дводольних видів бур’янів. Норма внесення варі­юється від 75 до 90 г/га з прилипачем Віволт® залежно від забур’янення. А от бромус – складний для конт­ролю бур’ян, тож норму Паллас™ Екстра слід збільшити до 90 г/га з додаванням прилипача Віволт®. У такій нормі гербіцид також вико­ристовується для боротьби з дво­дольними видами бур’янів (такими як волошка синя, мак дикий, фіалка польова, бур’яни з родини хрестоцвітих, ромашка непахуча та ін.). Однак препарати Паллас™ та Паллас™ Екстра не можна вико­ристовувати в посівах ячменю.

Що ж до амброзії, то вона з’являється на полі пізно і може швидко перерости оптимальний строк для її контролю. У разі піз­ньої вегетації амброзії полинолис­тої варто використовувати гербі­цид Квелекс™ у нормі 60 г/га з  прилипачем Віволт®. Ефективність Квелекс™ проти амброзії сягає  95–99%. Також цей препарат виріз­няється чудовою селективністю як до пшениці озимої, так і до ячменю. 

Проти падалиці соняшнику та ріпаку – як традиційної, так і стій­кої проти гербіцидів – рекоменду­ється застосовувати гербіцид Пріма® в нормі 0,5–0,6 л/га, що містить дві діючі речовини – флорасулам та 2,4­Д. Вносити  цей гербіцид варто до фази розвитку пшениці ВВСН 32. Проте не всі господарства встигають провести обробку в цей період. 

У такому разі у пригоді стане гербі­цид Квелекс™ у нормі 60 г/га з дода­ванням ПАР Віволт®. Квелекс™  контролює падалицю соняшнику, як звичайну, так і стійку проти гербі­цидів, на ранніх етапах її розвитку, а також падалицю ріпаку (звичайну). Слід зазначити, що гербіциди Квелекс™ та Паллас™ Екстра мають  інноваційні формуляції GoDRI™ RDT™. GoDRI™ RDT™ – Rapid Dispersions Technology – технологія швидкого диспергування, що умож­ливлює застосування гербіцидів уже при +5°С, допомагає гербіци­дам розчинятися навіть у прохолод­ній воді, швидко проникати в бур’яни та впливати на них.   

Фунгіцидний захист проти хвороб

Щосезону сільгоспвиробники постають перед такими викликами, як непередбачувані погодні умови взимку, що позначається на відновленні вегетації навесні, та вплив хво­роб, котрі розвиватимуться першими. 

Фунгіцидні обробки проводяться між фазами кінець кущення Т1 (BBCH 31–32), вихід прапорцевого листка Т2 (ВВСН 39) і початок цвітіння колосу Т3 (ВВСН 57–59). Метою першої обробки є лікування та профілактика хвороб нижнього і середнього ярусів (підпрапорцеві листки). Обробка зернових у фазу Т1 дає змогу не лише зберегти 15–20% майбутнього врожаю, а й суттєво зменшити вплив хвороб на прапорцевий листок і колос. Обробка під час повного виходу прапорцевого листка забезпечує збереження 40–45% урожаю. 

За статистикою, навесні посіви зернових найчастіше потер­пають від таких захворювань, як борошниста роса, септо­ріоз, прикореневі гнилі, особливо церкоспорельозна гниль, темно­бура плямистість, іржа злаків, піренофороз та ін. 

Перша фунгіцидна обробка навесні

Вочевидь, що для перших весняних обробок потрі­бен фунгіцид, який може ефективно контролювати комплекс ранньовесняних хвороб, бути дієвим за низьких температур і мати тривалий період захисту. З огляду на ці вимоги ми радимо комплексний фун­гіцид Вареон®, котрий зарекомендував себе як надійний засіб проти хвороб зернових колосових саме рано навесні (фото 2).

 

Вареон® містить три діючі речовини: проквіназид, тебуконазол та про­хлораз, які в комплексі забезпечують високу ефек­тивність проти певного спектра хвороб (табл. 1). Фунгіцид Вареон® є ідеальним рішенням для засто­сування навесні, після відновлення вегетації озимих зернових культур. Виробники, що мали досвід використання цього препарату, відзначають його позитивний вплив на фізіологію рослин: пришвид­шення розвитку кореневої системи, збільшення кількості продуктивних стебел, інтенсивний ріст. Рекомендована норма застосування – 0,75 л/га. 

Якщо умови навесні сприятливі тільки для розвитку борошнистої роси, то в першу обробку можна викорис­тати фунгіцид Таліус® на основі проквіназиду в нормі  0,15–0,2 л/га. Таліус® забезпечує довготривалий конт­роль борошнистої роси (6–8 тижнів) та ефективно зни­щує всі раси збудника (навіть такі, що виявляють стій­кість проти інших хімічних груп фунгіцидних препара­тів). Окрім згаданих переваг, Таліус® допомагає роз­крити генетичний потенціал цінних і перспективних сортів в інтенсивних технологіях вирощування та покра­щує якість насіння. Також внесення цього препарату зумовлює зниження інфекційного запасу збудників хво­роби для наступних зернових культур. Слід пам’ятати, що Таліус® у комплексі з фунгіцидами іншого спектра дії (наприклад, триазольної групи) допоможе запобігти розвитку інших листостеблових хвороб.

Друга фунгіцидна обробка 

Захист прапорцевого листка – це надзвичайно важливий захід, оскільки цей листок є основним джерелом продуктів фотосинтезу, необхідних для наливу зерна. Кінцева врожайність і якість зерна значно залежать від збереження прапор­цевого листка.

Аканто Плюс® забезпечує чудовий захист цього  листка від комплексу захворювань пшениці, зокрема плямистостей, іржі, альтернаріозу, сеп­торіозу, піренофорозу, запобігає розвитку чор­ноколосиці. Препарат має ефективну профілак­тичну та лікувальну дію проти гельмінтоспоріо­зів та ринхоспоріозу ячменю, а також інших захворювань зернових. За допомогою Аканто Плюс® можна захистити як оброблені частини  рослин, так і новий приріст, а завдяки унікаль­ному фізіологічному ефекту – підвищити вро­жайність (фото 3).

Якщо існує загроза розвитку такого захворю­вання, як піренофороз, що останнім часом знач но поширився зі сходу на захід України, Аканто Плюс® рекомендується вносити на початку виходу  прапорцевого листка у нормі 1 л/га. 

Що стосується захисту ячменю, то внесення Аканто Плюс® буде актуальним як у Т1, так і в  Т2. Небезпека розвитку багатьох видів плямис­тостей на ячмені з’являється вже від двох листків, тому першу обробку Аканто Плюс® варто прово­дити дещо раніше, приблизно всередині кущення, а другу – не пізніше як через 18 днів після першої. За словами багатьох сільгоспвиробників, Аканто Плюс® дієвий проти всіх видів плямистостей, що створює передумови для отримання зерна ячменю з високими показниками якості.

Інсектицидний захист зернових

Проти широкого спектра шкідників ми рекомендуємо використовувати новий універсальний інсектицид Джеронімо™ у нормі 0,075–0,01 кг/га. Він створений на  основі двох діючих речовин – ацетаміприду, 250 г/кг та біфентрину, 250 г/кг – й ефективно контролює таких шкідників, як попелиці, цикадки, клопи, хлібні жуки, пше­ничний трипс, п’явиці, злакові мухи, підгризаючі совки, та інших, котрі можуть уражувати зернові колосові куль­тури. Завдяки двом діючим речовинам цей препарат має як контактну, так і системну дію, внаслідок чого може знищувати навіть тих комах, котрі ведуть прихований спосіб життя або перебувають усередині рослини. 

Інсектицид вирізняється швидким нокдаун­ефектом, швидким припиненням харчування та тривалим періодом контролю (14 днів). 

Для посилення контролю злакових попелиць радимо застосовувати інсектицид Трансформ™ у нормі 0,025–0,05 кг/га, створений на основі інноваційної молекули Isoclast™ active. Препарат виявляє надзвичайно високу  ефективність проти видів попелиць і повністю знищує популяції цих шкідників. Найвища ефективність інсекти­циду зазвичай спостерігається через один­два дні після обробки. Швидка дія Трансформ™ та його здатність мит­тєво зупиняти живлення комах сприяють зменшенню передання вірусів сисними шкідниками до неінфікованих рослин.

Інгібітори нітрифікації

У структурі витрат на технологію вирощування сільськогоспо­дарських культур мінеральні добрива, зокрема азотні, становлять найвагомішу частку. Водночас непродуктивні втрати нітратного азоту (найрухомішої форми) внаслі­док вимивання за межі кореневміс­ного шару ґрунту можуть сягати 30–40%, а газоподібні втрати ще більше – до 50%. Одним зі способів підвищення ефективності азотних добрив є застосування інгібіторів нітрифікації. Механізм дії останніх полягає в пригніченні активності бактерій роду Nitrosomonаs, за допо­могою яких відбувається процес нітрифікації – перетворення азоту амонійної форми NH4+ в нітратну NO3­ (рис.1).

Так, портфоліо компанії Corteva поповнив інгібітор нітрифікації N-Лок™ Макс, що містить у своєму складі 300 г/л нітрапірину та реко­мендований до застосування в нормі 1,7 л/га. Препарат N-Лок™ Mакс допомагає зберегти азот, внесений із мінеральними добривами, в стабіль­ній амонійній формі 4–8 і більше тижнів та сповільнити його перехід у нестабільні нітритну й нітратну форми, зменшуючи таким чином втрати азоту внаслідок вимивання та денітрифікації. Це, своєю чергою, спричиняє подовження активного періоду доступності азоту для рос­лин. Нітратна форма азоту буде доступна культурі саме в критичні фази її росту та розвитку, отже, використання стабілізатора азоту N-Лок™ Mакс підвищує ефектив­ність азотних добрив і сприяє примноженню врожайності сільськогосподарських культур у середньому на 5–7%, що підтвер­джено польовими випробуваннями. N-Лок™ Mакс можна застосовувати з усіма типами азотних мінеральних добрив: гранульованими (карбамід, аміачна селітра, сульфат амонію та ін.) та рідкими (КАС, аміачна вода). Інгібітор нітрифікації рекомендо­вано вносити у весняне підживлення озимих зернових культур (після від­новлення їхньої вегетації) одночасно з рідкими добривами або окремо обприскувачем з мінімальним про­міжком між внесенням добрив (інгі­бітор нітрифікації не можна застосо­вувати по мерзлоталому ґрунту). N-Лок™ Mакс не замінює азотних добрив. Він допомагає зберегти та пролонгувати їхню дію.

Альтернативне джерело живлення 

Великий резерв азоту міститься в атмосфері у молеку­лярному вигляді (як N2), що становить близько 78% об’єму повітря, втім, він недоступний для рослин. Компанія Corteva вивела на ринок новий інноваційний біологічний продукт Блу™ N, що містить ексклюзивні  ендофітні бактерії Methylobacterium symbioticum, які забезпечують рослину азотом у природних умовах, тобто сприяють фіксації азоту з повітря. Блу™ N потрап­ляє в рослину через листя: бактерії швидко колонізують поверхню рослин, перетворюючи листя на середовище свого існування (рис. 2). Блу™ N – оптимізатор живлення  рослин, що ефективно забезпечує рослини азотом упро­довж усього періоду вегетації, підвищуючи їхню продуктивність.  

Препарат слід вносити у ранкові години, коли на лист­ках рослин продихи відкриті найбільше. Оптимальна температура для застосування Methylobacterium – від +10°С до +30°С.Також необхідно стежити за рівнем pH робочого розчину – він не має бути меншим від 5 і більшим від 8. Контролюйте вміст хлору у воді, взятій для приготування робочого розчину, – він має бути меншим від 2 ppm. Не рекомендується використовувати препарат, якщо культура зазнала стресу (внаслідок ушкодження шкідниками, хворобами, застосування препаратів, дії посухи чи спеки, надмірної вологості повітря та ґрунту, а також впливу прохолодних погод­них умов тощо).

Норма витрати Блу™ N становить 333 г/га. Оптимальна фаза внесення в посівах озимих зернових – після віднов­лення весняної вегетації: середина кущіння і до цвітіння. Застосування Блу™ N позитивно впливає на ріст і розви­ток культур. За даними польових випробувань, показ­ники врожайності зернових колосових у середньому зросли до 8–10%.

 

Завантажити PDF-версію статті >>

Перейти до засобів захисту рослин >>