Corteva

N-Лок™ Макс

Стабілізатор азота

ЗАЛИШ АЗОТ РОСЛИНАМ!


N-Лок™ Макс – це стабілізатор азоту в ґрунті, створений на основі інноваційної формуляції OPTINYTE™, що дає змогу зберігати азот, внесений з органічними та мінеральними (гранульованими і рідкими) азотними добривами, в стабільній амонійній формі більш тривалий час.


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ

  • Азот утримується у кореневій зоні та довше доступний для споживання рослинами.
  • Мінімізує втрати азоту та забезпечує його доступність для рослин впродовж тривалого часу.
  • Оптимізує потенціал врожайності при використанні з азотними добривами.
  • Покращує ріст та розвиток рослин, якісні показники врожайності.
  • Використовується з будь-якими мінеральними та органічними добривами, що містять амідну чи амонійну форми азоту.
  • Інкапсульований стабілізатор азоту на водній основі.
  • Добре змішується з рідкими добривами (КАС, аміачна вода, гній).
  • Має покращену стійкість до низьких температур завдяки технології Optinyte™.

ОПИС ПРЕПАРАТУ

Діюча речовина: нітрапірин, 300 г/л

Препаративна форма: мікрокапсульована суспензія

Норма витрат: 1,7 л/га

Культури: кукурудза, пшениця озима, ріпак озимий, буряки цукрові, картопля, рис

Застосування: з органічними та мінеральними азотними добривами

Упаковка: каністра, 10 л

Термін зберігання: 2 роки

 

РОЛЬ АЗОТУ В ЖИВЛЕННІ РОСЛИН

Головна роль у підвищенні врожаю сільськогосподарських культур, покращенні його якості, а також збереженні родючості ґрунту належить саме азотним добривам. Однак при їх використанні постають питання раціональності, економічності й екологічної безпеки. Основни-ми причинами зниження ефективності азотних добрив є непродуктивні втрати внесеного азоту в газоподібній (N2) та нітратній (NO3-) формах. Розуміння шляхів потенційних втрат та знання способів їх зменшення є дуже актуальним у реаліях сьогодення агрономічного, економічного та екологічного поглядів.

Амонійна форма (NH4+)

• Позитивно заряджена.

• Притягується до негативно зарядженого колоїду ґрунту.

• Відносно стійка у ґрунті.

Нітратна форма (NО3-):

• Негативно заряджена.

• Відштовхується від негативно зарядженого колоїду ґрунту.

• Рухлива у ґрунті в усіх напрямках, що призводить до втрат азоту.

ШЛЯХИ ВТРАТИ АЗОТУ

ВИПАРОВУВАННЯ – втрата (NH3) NH3 в атмосферу, що спричинена ферментами уреази, при застосуванні карбамідвмісних добрив (перетворення амідної форми азоту в амонійну).

ДЕНІТРИФІКАЦІЯ -  це втрата азоту в атмосферу у вигляді парникового газу у результаті мікробіологічних процесів. Азот стає недоступним для більшості організмів.

Вилуговування – втрата (вимивання) нітрату до ґрунту нижче кореневої системи внаслідок дощу чи зрошення.

НІТРИФІКАЦІЯ - біологічний процес перетворення азоту зі стабільної амонійної форми (NH4+) у нестабільну нітратну форму (NO3-). 

Стабілізатор азоту N-Лок™ Maкс уповільнює процес нітрифікації, а саме – перетворення NH4+ в NO3-.  Н-Лок™ Макс зменшує втрати азоту 

 

ЩО ТАКЕ ІНГІБІТОРИ НІТРИФІКАЦІЇ

Одним зі способів підвищення ефективності азотних добрив, що містять азот в амонійній та амідній формах, є застосування інгібіторів нітрифікації. Механізм дії останніх полягає в пригніченні активності бактерій роду Nitrosomonаs, за допомогою яких відбувається процес нітрифікації – перетворення азоту амонійної форми NH4+ в нітратну NO3-. Пригнічуючи процеси нітрифікації, інгібітори знижують втрати азоту внаслідок зменшення вимивання нітратів і виділення газоподібних сполук в атмосферу. Азот при цьому залишається у верхніх шарах ґрунту, що збільшує його доступність для рослин. Тривалість дії інгібіторів нітрифікації залежить від різних чинників (типу ґрунту, його температури, вологості, біологічної активності, кислотності, вмісту органічних речовин, гранулометричного складу, норм і способів внесення добрив та інгібіторів).  Серед наявних інгібіторів нітрифікації найбільшого поширення набули препарати на основі нітрапірину, які затримують нітрифікацію амонійних іонів як ґрунту, так і внесених добрив. 

ТЕХНОЛОГІЯ Optinyte™

Optinyte™ – це торгова марка для продуктів, що містять діючу речовину нітрапірин як стабілізатор азоту та мають унікальну технологію виробництва формуляції від Corteva Agriscience.

 

 

 

Технологія Optinyte™ дає змогу ефективніше використовувати азотне добриво, стабілізуючи його в кореневій зоні рослин. Це допомагає культурам споживати азот у важливі періоди вегетації й уповільнює його рух до ґрунтових вод та атмосфери. 

 

 

 

Завдяки інноваційній технології Optinyte™ інгібітори нітрифікації на основі нітрапірину є менш летючими порівняно з іншими продуктами.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗАСТОСУВАННЯ

N-Лок™ Mакс використовується з азотовмісними добривами, що містять амідну та амонійну форми азоту. Застосування препарату призводить до інгібування життєдіяльності бактерій роду Nitrosomonas, які відповідають за процес нітрифікації у ґрунті. Це дає змогу зберегти азот у стабільній амонійній формі триваліший час (4–8 і більше тижнів) та уповільни-ти його перехід у нестабільну нітритну і нітратну форми, зменшуючи втрати азоту шляхом вимивання та денітрифікації. Внаслідок цього подовжується активний період доступності азоту для рослин. 

N-Лок™ Макс, інгібуючи життєдіяльність бактерій Nitrosomonas у ґрунті, уповільнює перетворення амонійної форми азотних добрив NH4+ в нітратну NO3- (процес нітрифікації). 

Бактерія NITROSOMONAS перетворює NH4+ в NO2- у ґрунті. N-Лок™ Макс впливає тільки на бактерію NITROSOMONAS.

N-Лок™ Mакс застосовується у нормі 1,7 л/га шляхом обприскування ґрунту до, одночасно або після внесення добрив. Стабілізатор азоту використовується з усіма типами азотних мінеральних добрив: гранульованими (карбамід, сульфат амонію та ін.), рідкими (КАС, аміачна вода). При використанні з гранульованими добривами N-Лок™ Mакс вноситься за допомогою наземного обприскувача з нормою виливу робочого розчину 100-200 л/га. Можливе внесення препарату з рідкими органічними добривами: N-Лок™ Mакс змішується безпосередньо у ємкості баку. 

N-Лок™ Mакс має бути зароблений у ґрунт протягом 10 днів після внесення (культивація, полив, опади 12 мм). N-Лок™ Mакс не замінює азотних добрив, а допомагає зберегти і пролон-гувати їхню присутність. Оптимальний період внесення – пізня осінь, рання ве

КУЛЬТУРИ

Буряк

Sugar Beet (Beta Vulgaris L.)

Картопля

Potato

Кукурудза

Кукурудза

Пшениця

Wheat

Рис

Rice

Ріпак

Rape, Winter (Brassica napus)