Publicationsone •  21.06.2022

Важливість Стамбульської конвенції для розвитку сільського господарства України

Something went wrong. Please try again later...
Anna-Babich  

Колонка Анни Бабіч, менеджерки з корпоративних комунікацій у Центральній та Східній Європі компанії Corteva Agriscience

Вчора, 20 червня 2022 року, Верховна Рада України ратифікувала Стамбульську конвенцію, офіційно знану як Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, що була відкрита до підписання членами ЄС у 2011 році. Цей крок є не тільки ще однією перемогою на шляху України до ЄС, що підкреслює готовність держави впроваджувати необхідні реформи, і не тільки ознакою здорового суспільства, що базується на цінностях верховенства права людини, а додатково сприятиме відновленню економіки у післявоєнні часи і зростанню ВВП.

Насильство щодо жінок і дівчат має багатовимірний вплив на загальний стан економіки як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Так, за результатами дослідження, проведеного МВФ наприкінці минулого року, зростання кількості проявів насильства щодо жінок на 1 відсотковий пункт пов’язане з 9 відсотковим зниженням рівня економічної активності, а саме ж домашнє насильство може коштувати певній економіці від 1 до 2 відсотків ВВП.  За розрахунками Фонду ООН у галузі народонаселення, в Україні сукупні економічні втрати суспільства від гендерно зумовленого насильства можуть сягати до 208 млн дол. США на рік. Як стверджують аналітики, розрахунки ґрунтувалися на даних офіційної статистики ринку праці, а враховуючи значне поширення неформальної зайнятості розмір цих збитків може бути суттєво вищим.

Так, у довгостроковій перспективі високий рівень домашнього насильства може зменшити кількість жінок у робочій силі, звести до мінімуму отримання жінками навичок та освіти та призвести до менших державних інвестицій загалом, оскільки більше державних ресурсів буде спрямовуватися на покриття медичних та судових витрат. У короткостроковій - жертви домашнього насилля працюватимуть менше, будуть менш продуктивними, що також відобразиться на загальному результаті роботи команд, членами яких вони є.

Ратифікація Стамбульскої конвенції дозволить запобігти та знизити рівень домашнього насильства, що відповідно має знайти позитивне відображення в економіці. Чому ж це важливо в тому числі для сільського господарства?

В усьому світі, включаючи Україну, значну частку сільськогосподарської робочої сили та більшості виробників продуктів харчування являють жінки, в більшості ті, які проживають в сільській місцевості. За даними обстежень домогосподарств, загалом 25% сільських жінок України у віці 15-49 років, які мають досвід шлюбу, зазнавали, принаймні, однієї з форм насильства. Вони є значно уразливими в тому числі через обмеженість каналів інформування щодо підтримки жертв домашнього насильства та відсутність спеціалізованих притулків чи центрів допомоги постраждалим. Експерти також зазначають, що небажання сільських жінок звертатися по допомогу у випадку насильства в сім’ї часто пояснюється традиційними уявленнями про те, що не можна виносити свої проблеми на люди.

Захист жінок від усіх проявів гендерної дискримінації чи гендерно обумовленого насильства завдяки ратифікації Стамбульської конвенції значно сприятиме розширенню їхніх прав та можливостей, що, в свою чергу, позитивно відобразиться на розвитку економіки в цілому та сільського господарства зокрема. Економічна активність сільських жінок дозволить їм більше залучатися у ланцюг виробництва продуктів харчування, присвячуючи свій час та сили власному розвитку та підтримці громад, в яких вони живуть та працюють. Зосередження на особистісному  вдосконаленні, проактивна позиція, фінансова незалежність та впевненість у власних силах дозволить жінкам збільшити виробництво на фермах, що, в свою чергу, сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки України та світу, адже за прогнозними даними ООН, якби виробництво на жіночих фермах збільшилося на 15-20%, то додатково можна було б прогодувати 100-150 млн осіб. Розвиток цього потенціалу, поштовхом до якого стає ратифікація Стамбульської конвенції, є критично важливим для подолання продовольчої кризи, яку пророкують світу через війну, розв’язану рф проти України.

Наступним кроком має стати об’єднання зусиль агробізнесу та держави задля допомоги розвитку та відновленню фермерству, зокрема, жіночого. Продовження розвитку ініціатив за прикладом освітньо-грантової програми TalentA, ініційованої міжнародною сільськогосподарською компанією Corteva Agriscience в Україні у 2020 році для жінок-фермерок з сільської місцевості, сприятиме відновленню сільських територій в напрямі сталого розвитку та їхнього самозабезпечення, що буде край актуально після перемоги України. А отже, вже зовсім скоро.