Тітус® Екстра

Гербіцид

 

Наше вдосконалення для вашого зростання!


Двокомпонентний післясходовий гербіцид для вдосконаленого контролю однорічних і багаторічних злакових та основних дводольних бур’янів у посівах кукурудзи на зерно та силос


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Взаємодоповнювальниій механізм впливу: 

Римсульфурон більш ліпофільний, ніж нікусульфурон, відповідно, легше проникає через восковой наліт в листкову пластинку.

Нікосульфурон більщ гідрофільний, ніж римсульфурон, що приводить до швидшого переміщення через флоему до місця дії

 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ

 • Потужна та прискорена дія на бур’яни завдяки збалансованому вмісту та синергізму двох діючих речовин.
 • Вдосконалений контроль пирію повзучого, курячого проса, видів мишіїв, щириць та деяких інших дводольних бур’янів.
 • Гнучкість у застосуванні (від 2-х до 8 листків культури) та відмінна селективність.

ОПИС ПРЕПАРАТУ

Діюча речовина: нікосульфурон – 500 г/кг, римсульфурон – 250 г/кг 

Препаративна форма: водорозчинні гранули
 
Упаковка: пластикова банка 250 г 

Норма використання: 40 – 50 г/га

МЕХАНІЗМ ТА ШВИДКІСТЬ ДІЇ

Нікосульфурон та римсульфурон належать до класу сульфонілсечовин, є високоселективними щодо кукурудзи, чинять системну дію та швидко проникають у рослини бур’янів. Після обробки римсульфурон та ніко-сульфурон поглинаються переважно листками та протягом кількох годин переміщуються по рослині, що приводить до зупинення поділу клітин у точках росту (пагонів та коріння).

Препарат зупиняє ріст та розвиток бур’янів внаслідок блокування ферменту ацетолактатсинтази, необхідного для синтезу незамінних амінокислот: валіну, лейцину та ізолейцину.

Внаслідок цього припиняється ріст та розвиток чутливих видів бур’янів, видимі симптоми дії гербіциду проявляються через 3-10 днів у вигляді припинення росту, почервоніння, хлорозу та некрозу листків. Повна загибель бур’янів настає через 15 та більше днів (залежно від кліматичних умов).

 

СПЕКТР КОНТРОЛЬОВАНИХ БУР’ЯНІВ

 

ЧУТЛИВІ ОДНОРІЧНІ ТА БАГАТОРІЧНІ ЗЛАКОВІ  ЧУТЛИВІ ДВОДОЛЬНІ 
СЕРЕДНЬОЧУТЛИВІ
ДВОДОЛЬНІ
МАЛОЧУТЛИВІ ТА СТІЙКІ
 Полоскуха звичайна  Гірчиця, види Осот рожевий Паслін чорний
Галінсога, види
 Пирій повзучий Сухоребрик лікарський Лобода біла
Жовтозілля звичайне
 Пажитниця багатовікова  Жовтець, види  Амброзія, види Осот жовтий польовий
Жабрій звичайний
Просо посівне
Гірчак, види
Щириця, види
 Просо волосовидне  Міагрум пронизанолистий Переліска однорічна Лутига, види
Грицики звичайні
Пальчатка кровоспиняюча Талабан польовий Хвощ польовий
Редька дика
 Вівсюг звичайний  Соняшник, падалиця Дурман звичайний  Гірчак земноводний
Ріпак, падалиця
Тимофіївка, види Зірочник середній Берізка, види
 Гумай (з насіння та ризомів  Щавель, види Гірчак берiзковидний  Молочай, види
Канатник Теофраста
Сорго двоколірне Морква дика
Кучерявець Софії
Череда, види
 Падалиця зернових  Калачики, види Ромашка, види  Спориш звичайний
Мак дикий
Нетреба, види
Мишій, види Вика посівна
Кульбаба лікарська
Чистець, види

РЕКОМЕНДАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРА Кукурудза на зерно та силос
НОРМА ВИТРАТИ 40-50 г/га +ПАР Віволт, 0,15-0,2%
або Айкоз, 0,25% концентрації
СПЕКТР ДІЇ Однорічні та багаторічні злакові
та основні дводольні бур’яни
ФАЗА ВНЕСЕННЯ 2-8 листків культури
КІЛЬКІСТЬ ОБРОБОК ЗА
СЕЗОН
1 за сезон

НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ СІВОЗМІНИ

Тітус® Екстра – екологічно безпечний препарат. Завдяки швидкому розпаду та оптимально підібраній кількості діючих речовин, що потрапляють на оброблений гектар, Тітус® Екстра безпечний для наступних культур та не має обмежень у сівозміні.

Рекомендації щодо застосування Тітус® Екстра

 • Норма витрати Тітус® Екстра залежить від видового складу, рівня засмічення, стадії розвитку бур’янів, погодних умов та становить 40-50 г/га + ПАР Віволт® або Айказ®.
 • 40-45 г/га – однорічні злакові та дводольні види бур’янів.
 • 45-50 г/га – однорічні та багаторічні види
  бур’янів (злакові та дводольні).
 • В разі посушливих умов рекомендується збільшити концентрацію ПАР Віволт® або використовувати Айказ®.
 • Важливим є повне рівномірне зволоження листової поверхні бур’янів. У випадку сильної забур’яненості використовуйте максимальну норму гербіциду (50 г/га) та збільшену норму виливу робочого розчину (300 л/га).
 • Норма виливу робочого розчину – 200-300 л/га.
 • Більшість бур’янів найбільш чутливі на ранніх стадіях розвитку та за умов активного росту.

СУМІСНІСТЬ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Гербіцидні суміші – це інструмент вирішення найскладніших проблем забур’яненості в посівах кукурудзи, особливо на полях, сильно забур’янених видами пасльону, лободи; багаторічними дводольними видами (види осотів, берізки, молочаю); падалицею усіх видів соняшнику.

Норми внесення партнерів коригуються під польову ситуацію, як наслідок, знижується екологічне навантаження на довкілля та заощаджуються кошти на гербіцидний захист.

Для покращення контролю дводольних бур’янів Тітус® Екстра рекомендується використовувати з різними партнерами відповідно до польової ситуації.

РЕКОМЕНДОВАНІ БАКОВІ СУМІШІ

БУР’ЯНИ ТІТУС® ЕКСТРА, 40-50 Г/ГА + ПАРТНЕР ФАЗА
РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРИ
Види лободи, гірчаків, пасльону, осотів, амброзії, берізки, падалиця усіх видів соняшнику (особливо після технологій ExpressSun® та Clearfield®) Пріма™, 0,4-0,6 л/га 3-7 листків

НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ У СІВОЗМІНІ

Чергування культур в сівозміні та використання пару з метою зменшення кількості бур’янів.

ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • ƒƒВикористовуйте Тітус® Екстра лише на кукурудзі (на зерно та силос) та згідно із зареєстрованими нормами.
 • Не застосовуйте Тітус® Екстра у посівах цукрової та розлучної кукурудзи, а також на батьківських лініях.
 • Оптимальна температура під час застосування – від +15 до +25°С.
 • Не використовуйте гербіциди в періоди похолодань; якщо температура вночі перед внесенням була нижчою за +6+8°С; в разі значних (> 16°С) денних коливань температури.
 • Уникати обробок, якщо в день внесення чи день після обробки очікується температура вище +25°С.
 • Не обробляйте, якщо культура сильно ушкоджена шкідниками, хворобами, посухою чи спекою або перебуває в стані стресу від прохолодних температур, заморозків чи попереднього внесення пестицидів.
 • Не проводьте обробку, якщо культура є вологою від дощу чи роси.
 • Не рекомендується застосовувати з мікродобривами на основі цинку.
 • Уникайте перекриттів та знесення робочого розчину на сусідні культури.
 • Після використання Тітус® Екстра пересівання культур, що загинули з будь-яких причин, можна проводити лише кукурудзою.

КУЛЬТУРИ

Кукурудза