Косайд 2000 мікродобриво

Косайд® 2000

Мікродобриво

 

Максимум біодоступної міді!


Мікродобриво, що містить найбільшу кількість біодоступної міді, срияє кращому засвоєнню азоту та фосфору, розкриває потенціал рослин та підвищує врожайність


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Косайд® 2000 захищає рослини профілактично від хвороб бактеріального та грибного походження

ОПИС МІКРОДОБРИВА

Діюча речовина: гідроксид міді 538 г/кг + Bioactive® 188 г/кг

Препаративна форма: водорозчинні гранули

Хімічний клас: неорганічні мідевмісніфунгіциди

Упаковка: 5 кг

Норма використання: 0,2 – 0,4 кг/га

ЗАСТОСУВАННЯ КОСАЙД® 2000 ЯК ДЖЕРЕЛО МІДІ У ВИГЛЯДІ МІКРОДОБРИВА

Мідь – надзвичайно важливий мікроелемент при вирощуванні ряду сільськогосподарських культур. Мідь входить до складу найважливіших окислювальних ферментів: поліфенолоксидази, аскорбіноксидази, лактози,  дегідрогеназидегідрогенази,  цитохромоксидази, супероксидисмутази та інших - відіграє важливу роль у процесах фотосинтезу, беручи активну участь в синтезі хлорофілу.

Мідь відіграє важливу роль у процесах життєдіяльності рослин:

 • посилює окислювальні процеси;
 • сприяє утворенню хлорофілу;
 • впливає на деякі інші процеси.

Мідь підвищує стійкість рослин до:

 • вилягання;
 • посухи;
 • морозів;
 • високих температур;
 • грибкових та бактеріальних хвороб.

Оптимальне засвоєння міді відбувається при рН 4,5 - 7,5

МІДЬ ВПЛИВАЄ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН

Пшениця дуже чутлива до дефіциту міді. Нестача міді викликаєзатримку росту, хлороз, втрату тургору та в’янення рослин, затримку цвітіння. 

Як наслідок, культурні рослини не можуть розкрити до кінця свій генетично закладений потенціал. Рослини відчувають  нестачу міді вже при 2,5 – 3 мг/кг сухого ґрунту. А щорічно рослини пшениці виносять з ґрунту міді з урожаєм близько 100 г на 1 га.

Встановлено, що близько 50 % всієї міді в ґрунті є нерозчинною і недоступною для рослин, 30 % входить до складу органічних речовин, 15 % від загальної кількості міді перебуває у вигляді оксидів і лише 5 % є доступними для засвоєння рослинними організмами. А якщо врахувати, що різні типи ґрунтів містять різну кількість доступної міді, ця цифра може бути ще меншою. З підвищенням рН ґрунту доступність міді зменшується, тому на нейтральних і слабколужних ґрунтах рослини відчувають нестачу міді. 

Зернові при врожайності 2 т/га виносять до 50 г міді з гектара, а при врожайності 8-10 т/га – більше 500 г. Тому дефіцит міді у рослин пшениці без додаткового внесення мідних добрив можливий і в центральній зоні вирощування пшениці (Київська, Полтавська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька області).

Важливо знати, що мідь бере участь у нуклеїновому обміні та значно сприяє засвоєнню азоту та фосфору з добрив. Тобто наявність в рослині доступної міді як мікроелемента приводить до підвищення ефективності таких добрив!

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Препарат Косайд® 2000 можна застосовувати за потребою рослин протягом всієї вегетації, починаючи від ранніх фаз розвитку рослин до формування урожаю. Кратність обробок визначається біологічними особливостями та потребою культури і не перевищує 1 – 2 рази за вегетаційний сезон.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРА НОРМА, КГ/ГА ФАЗА ВНЕСЕННЯ
Пшениця 0,2-0,4 Від 3-х листків до цвітіння колосу
Кукурудза 0,2-0,4 5-10 листків кукурудзи

 

ВПЛИВ ДОДАВАННЯ КОСАЙД® 2000 ДО ФУНГІЦИДНОЇ ОБРОБКИ (BBCH 30) НА КІЛЬКІСТЬ ХЛОРОФІЛУ, SPAD

КОСАЙД® 2000 ЯК ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ДОСТУПНОЇ МІДІ РОСЛИНАМ

У численних дослідженнях Інституту фізіології рослин НААН України з приводу пошуку шляхів підвищення продуктивності пшениці та кукурудзи через призму підживлення рослин якісним джерелом доступної міді Косайд® 2000 виявився чи не єдиним ефективним препаратом серед багатьох мідних рішень (комплексні мікродобрива, що містять мідь, безліч мідних фунгіцидів на основі різних форм міді та ін.). Після першого застосування Косайд® 2000 були отримані неймовірні результати, що перевершили всі сподівання дослідників.

Результат внесення Косайд® 2000 разом з фунгіцидною обробкою у фазі кінець кущення, сорт Смуглянка, Інститут фізіології рослин НААН України, 2011 р.

Основна причина ефективності препарату - це сучасна формуляція Косайд® 2000, яка забезпечує найбільшу кількість біоактивної міді Cu2+ порівняно з іншими рішеннями. Препарат містить унікальну комбінацію двох джерел міді:

 • класичний гідроксид міді, 350 г;
 • технологію Bioactive® - сполуки гідрокcиду міді із зруйнованими зв’язками, які знаходяться в складній полімеризованій формі, що дозволяє вивільняти Cu2+ поступово, що знижує ризик інтоксикації рослин до мінімуму.

Таке поєднання забезпечує поступове вивільнення біоактивної міді протягом тривалого періоду часу.

ЗАСТОСУВАННЯ КОСАЙД® 2000 В ОСІННІЙ ПЕРІОД НА ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ

Дослідження ІФР показали, що застосування Косайд® 2000 разом із фунгіцидом в осінній період, починаючи від фази 3 листків, забезпечує кращий розвиток рослин, забезпечує оптимальний стан рослин при входженні у зимовий період, сприяє підвищенню резистентності до стресів біотичного та абіотичного походження. Як наслідок, такі рослини значно краще переносять зиму та візуально краще виглядають у полі у весняний період!

Оптимальна схема застосування Косайд® 2000 на озимій пшениці

 • Дворазове застосування у композиції з фунгіцидом восени в Т0, та в Т1 весною по 0,2-0,4 кг/га в залежності від типів грунтів.
 • Дворазове застосування у композиції з фунгіцидом в Т1 (кінець кущення) та в Т2 (захист прапорцевого листка) по 0,2-0,4 кг/га.

 

СЛІД ВІДЗНАЧИТИ, ЩО ПОЗАКОРЕНЕВІ ПІДЖИВЛЕННЯ ПРЕПАРАТОМ КОСАЙД® 2000 З РОЗРАХУНКУ 0,2-0,4 КГ НА ГЕКТАР ДАЮТЬ ЗМОГУ СТРЕСИ ВІД ДІЇ ПЕСТИЦИДІВ (ГЕРБІЦИДІВ, ФОСФОРОРГАНІЧНИХ ІНСЕКТИЦИДІВ ТОЩО) І НЕСПРИЯТЛИВИХ ПОГОДНИХ УМОВ, ПІДВИЩУЮТЬ СТІЙКІСТЬ РОСЛИН ДО ХВОРОБ, ЩО ПРИВОДИТЬ ДО ПРИРОСТУ ВРОЖАЮ.

ЗАСТОСУВАННЯ КОСАЙД® 2000 НА КУКУРУДЗІ

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗАСТОСУВАННЯ КОСАЙД® 2000 У РІЗНИХ КОМБІНАЦІЯХ НА РІЗНИХ СОРТАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ІФРГ НАН УКРАЇНИ, 2020 р.


КУЛЬТУРИ

Кукурудза

Пшениця