Publication •  12.12.2022

Кукурудза Pioneer®: надійні високі врожаї та прибуткове господарювання

Something went wrong. Please try again later...
Pioneer

Стаття журналу "The Ukrainian Farmer", грудень, №12, 2022

УКРАЇНА — АГРАРНА КРАЇНА, ТОЖ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, КРІМ ТОГО ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВНУТРІШНІ ПОТРЕБИ У ПРОДОВОЛЬСТВІ, Є ОДНИМ З ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ДОХОДУ ЗАВДЯКИ ЕКСПОРТУ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ. 

За даними Держстату та USDA, структура посівних площ сільськогосподарських земель України з часу набуття незалежності постійно змінювалася. Утім, спостерігаються в ній і сталі, довготривалі тенденції: площі під зерновими і зернобобовими стабільно займають провідні позиції — при-близно 50% усього земельного фонду. Так, пшениця є беззмінним лідером за площами посіву — понад 6 млн га щорічно, кукурудза займає друге місце і демонструє стабільне зростання — станом на 2021 рік площі під кукурудзою сягали 5,4 млн га, не зважаючи на те, що у 2022 році не вдалося засіяти всі площі, вона залишається однією з головних культур. А за обсягами виробленої продукції кукурудза  посідає перше місце (понад 30 млн т у 2021 році), ~ 80% усього обсягу йде на експорт. Нині Україна — вагомий гравець на світовому зерновому ринку, тож ніхто не заперечуватиме, що кукурудза — цариця наших полів. 

PIONEER® — ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, МАЙБУТНЄ

Бренд Pioneer® компанії Corteva Agriscience є одним із лідерів на ринку кукурудзи України, адже майже 1/5 всіх площ засіяні нашим насінням. Pioneer® стабільно утримує провідні позиції завдяки цілій низці складових: 
 

  • понад 100 років лідерства у сільськогосподарській галузі;
  • потужний генетичний банк кукурудзи, який веде свою історію з 1926 року і повсякчас оновлюється та доповнюється;
  • 100+ унікальних для ринку України авторизованих незалежних Торгових агентів;
  • 30+ регіональних агрономів-консультантів Corteva, які постійно надають фахову допомогу для досягнення високих урожаїв;
  • власний сучасний високотехнологічний виробничий комплекс у Полтавській області, де виробляється 80% українського насіння кукурудзи бренду Pioneer®.

Перелік можна продовжувати, але зосередимося на генетичній складовій успіху, а саме — на портфоліо кукурудзи Pioneer® в Україні і його здатності забезпечувати високі врожаї та стабільно високу прибутковість господарювання. 

Спираючись на більш ніж 100-річний досвід Pioneer® у царині створення гібридів кукурудзи, їхнього тестування, адаптації, продажу та польової підтримки клієнтів, ми з упевненістю стверджуємо, що найвищий потенціал урожайності — не єдина запорука успіху при вирощуванні кукурудзи. Вкрай важливим у цій справі є підбір гібрида, який гарантовано досягне фізіологічної стиглості в конкретних умовах вирощування залежно від географічного положення об’єкта господарювання. Окрім обмежень за сумою ефективних температур, необхідно зважати на ґрунтові особливості конкретних господарств, вплив хвороб, шкідників, форму господарювання тощо. Дослідивши всі ці чинники та взявши до уваги внутрішні дані Corteva, державну статистику України та результати Kynetec, ми класифікували територію України за зонами, в яких вирощуєть-ся найбільше кукурудзи в розрізі конкретних груп стиглості. Так, найбільші площі цієї культури сконцентровані у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Їх  можна назвати кукурудзяним поясом Укра-їни. Що ж стосується груп стиглості, то ранньостиглі гібриди (ФАО<250) займають найменшу площу (~10% від загальної) і зосереджені переважно у Поліссі. В кукурудзяному поясі домінують середньоранні (250<ФАО<310) та середньостиглі (310<ФАО<340) 

гібриди, на які припадає до 60% загальних посівних площ кукурудзи. Середньопізні гібриди (350<ФАО<400) переважають у зоні Степу і займають ~ 20% у структурі посівів цієї культури.

Окрім демонстраційних випробу вань, Pioneer® щорічно закладає мережу агрономічних дослідних випробувань, де порівнює комерційні гібриди кукурудзи та соняшнику з новинками й обирає найкращі продукти для подальшого їх внесення до комерційного портфеля. Проаналізувавши дані, отримані із дослідних ділянок, які були розташовані у Киїівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницьких та Львівських областях у 2022 році, розглянемо продуктивність гібридів кукурудзи Pioneer® з акцентом на новинки, які з’являться у сезоні 2023 року. 

РАННЬОСТИГЛІ ГІБРИДИ

Огляд урожайності гібридів кукурудзи Pioneer® та їхнє позиціонування для досягнення найвищих результатів почнемо з ранньої групи стиглості, спираючись на дані внутрішніх агрономічних випробувань 2022 року (графік 1). 

Графіки, що наведені далі, інформують про: 

• рівень урожайності гібридів Pioneer® певної групи, за який товаровиробник може отримати гроші (жовте забарвлення);

• рівень втрат урожаю через збиральну вологість, вищу за залікову —14% (зелене забарвлення — через витрати на сушку; синє — втрату ваги внаслідок сушки);

• виручку, на яку можна сподіватися після витрат, пов’язаних із сушкою (червона лінія)

Для розрахунків бралися такі дані: вартість 1 т товарного зерна — 4500 грн, вартість сушки 1 т/% — 200 грн. 

Так, найпривабливішим виявився гібрид лінійки Optimum® AQUAmax® Р8307 (ФАО 240). Він забезпечив найкращий баланс між урожайністю та збиральною вологістю. Урожайність Р8521  (ФАО  220) була нижчою, ніж у Р8307, але завдяки меншим витратам на сушку Р8521 посів друге місце. Новинки сезону Р8754  (ФАО 240) та Р8556 (ФАО 250) займають чільні місця і випереджають середні показники по ранній групі стиглості на 60% за виручкою і на 40% за врожайністю. По поверненні економіки країни на мирні рейки Р8754 та Р8556 опиняться в лідерах. Розташування гібридів на межі ранньостиглої та середньоранньої груп дозволяє їх ефективне вирощування по всій території України, а характеристики, переваги та особливості кожного продукту дають можливість обрати оптимальний варіант для конкретних умов господарювання. Р8754 є новим представником добре відомої лінійки Optimum® AQUAmax®. Гібрид має середньорослі рослини (до 18 листків) із оптимальним кріпленням качана (на 13 вузлі) та відрізняється високою толерантністю до стеблового та кореневого полягання і ремонтантністю. Як і всі гібриди лінійки Optimum® AQUAmax®, найкраще розкриває потенціал на високому агрофоні за традиційного обробітку ґрунту і своєчасного виконання всіх технологічних операцій. При вирощуванні Р8754 рекомендовано дотримуватися сівозміни. Р8556, з іншого боку, відрізняється високою урожай-ністю, пластичністю та толерантністю до хвороб. Незважаючи на ранньостиглість, Р8556 фактично не поступається урожайністю пізнішим гібридам із середньоранньої групи та забезпечує добрі результати при вирощуванні в монокультурі. Таким чином, найбільшим урожаєм та прибутковістю у ранній групі стиглості вирізняються Р8307, Р8754, Р8556, Р8521. Решту гібридів (Р7043, Р7948, Р8271) доцільно використовувати для посівного та збирального конвеєра і пожнивних посівів (Р7043). Щоб досягти найкращого результату, варто також зважати на придатність гібридів до інтенсивних та адаптивних технологій вирощування. Відповідна класифікація наших гібридів також доступна. 

СЕРЕДНЬОРАННІ ГІБРИДИ

Середньоранні гібриди домінують у Поліссі, Лісостепу та Північному Степу (графік 2). 

Понад сумнів, найурожайнішим і найвигіднішим є Р8904 (ФАО 280) — новинка портфеля, представник лінійки Optimum® AQUAmax®. Він забезпечив середню врожайність на рівні понад 10 т/га, яка компенсувала витрати на сушку. Гібрид Р8723  (ФАО  280) посів друге місце завдяки потужній вологовіддачі і мінімальним витратам на сушку, хоча і поступився урожайністю потужному інтенсивному Р8834 (ФАО 280). Лідер продажів на українському ринку —  гібрид Р8816  (ФАО 300)  — замикає четвірку переможців. Він трохи відстає від Р8834 за врожайністю, однак за адаптивніс-тю не має конкурентів.  Це забезпечило йому чільне місце серед гібридів кукурудзи за обсягами продажів у 2021 та 2022 роках. Окремо варто спинитися на гібриді Р8812 (ФАО 290), дохідність якого нижча від середньої по середньоранній групі стиглості, хоча за рівнем урожайності він перевершує середні показники. Вища збиральна вологість пояснюється проміжним типом зерна і повільнішими темпами вологовіддачі порівняно з лідерами середньоранньої групи портфеля Pioneer®. Р8812 забезпечує неперевершені результати при інтенсивних умовах вирощування та добре долає несприятливі погодні умови на ранніх етапах розвитку, тому стане у пригоді аграріям Сумської, Чернігівської, Київської, Житомирської областей та в Західній Україні. Р8666 (ФАО 290) при вирощуванні на зерно посів останнє місце за виручкою, що й не дивно, адже цей гібрид — представник лінійки М3. Завдяки високій перетравності тканин, високому вмісту крохмалю і його перетравності, великому виходу зеленої маси він годиться виключно на виробництво силосу та біогазу.

СЕРЕДНЬОСТИГЛІ ГІБРИДИ

Середня група стиглості представ-лена на графіку 3. Р9074 (ФАО 330) та Р9234 (ФАО 320) у портфелі Pioneer® займають провідні позиції як за про-дуктивністю, так і за обсягами продажів в Україні.

Перше місце за виручкою у 2022 році виборов Р9042 (ФАО 310)  — новинка портфеля, покликана замінити Р9127  (ФАО 310). Р9042 доводить, що не завжди достатньо зібрати високий урожай, вологовіддача гібрида також має значний вплив на рентабельність виро-щування кукурудзи. Р9610 (ФАО  340), гібрид лінійки Optimum® AQUAmax®, лідирує як за урожайністю, так і за вологовіддачею. Р9610 має добрий стартовий ріст і розвиток, високу толерантність до хвороб монокультури та інтенсивну вологовіддачу. Він може вирощуватися як на богарі, так і на зрошенні й успішно конкурувати з більш пізніми гібридами. Поряд з ним стоять Р9234 з лінійки Optimum® AQUAmax® та Р9074. Ці продукти ефективно доповнюють один одного: Р9234 варто використовувати при інтенсивних умовах господарювання, а Р9074 годиться для місць, де потенціал обмежується певними чинниками як природного, так і технологічного характеру. При зниженні витрат на сушку Р9234 завдяки найвищій урожайності перемістився б на провідні позиції. У підсумку всі сучасні середньостиглі гібриди портфеля Pioneer® забезпечили урожайність і прибутковість на 30% вищу, ніж середні показники по середньостиглій групі. 

СЕРЕДНЬОПІЗНІ ГІБРИДИ

Середньопізні гібриди мають чи не найвищий потенціал урожайності і висіваються в Лісостепу та Степу, де сума ефективних температур не є обмежувальним чинником, і при можливості контролювати наявність вологи (зрошення) урожайність на рівні 20 т/га є доволі реальною. Саме тому із 6 середньопізніх гібридів Pioneer® 4 є представниками лінійки Optimum® AQUAmax®, яка характеризується найефективнішим використанням наявної вологи для забезпечення неперевершених урожаїв (графік 4). 

Новинка портфеля Pioneer® Р9985 (ФАО 370) з лінійки Optimum® AQUAmax® займає перше місце як за виручкою з 1 га, так і фактично за урожайністю. Інтенсивна вологовіддача та толерантність до вилягання сприяють вирощуванню цього гібрида на зрошенні. Адаптивні Р9978 (ФАО 390) та Р9757 (ФАО 390) забезпечили нижчу врожайність, ніж гібриди лінійки Optimum® AQUAmax®, але конкурентну виручку завдяки економії на сушці зерна. Новинка сезону 2022 року — Р9889  (ФАО 380) — показав урожайність на рівні 10 т/га, а завдяки інтенсивній вологовіддачі посів провідні позиції за виручкою з гектара. Р9241 (ФАО 360) та Р9903 (ФАО 390) на ринку кукурудзи вже давно. Вони зарекомендували себе як інтенсивні гібриди лінійки Optimum® AQUAmax®, наділені високими адаптивними можливостями. Р9241 останні три роки продається 100-тисячними обсягами, а Р9903 у 2019–2021  роках був фаворитом як у внутрішніх випробуваннях Corteva, так і у комерційних випробуваннях наших клієнтів. Р9903 і у 2022 році забезпечив найвищу врожайність серед гібридів середньопізньої групи, але чималі витрати на сушку позначилися на виручці. 

ПІЗНЬОСТИГЛА ГРУПА

Завершують наш огляд 5 гібридів пізньої групи стиглості (графік 5). Вони мають найвищий потенціал урожайності, для розкриття якого головним обмежувальним чинником є вологозабезпечення, тому найкраще показують себе на зрошенні. 

Графік ґрунтується на випробуваннях 2022 року, які проводилися без зрошення, тому атмосферні опади відігравали ключову роль у формуванні врожаю. При вирощуванні пізньостиглих гібридів варто пам’ятати про два моменти: з одного боку, гібриди мають найвищий потенціал урожайності, а з іншого — виручка може істотно зменшуватися при високій вартості сушки, що ми і спостерігаємо у цей кризовий рік. Витратні частини (зелене та синє забарвлення графіка) для пізньостиглих гібридів у 2022-му значно вищі, ніж для ранньостиглих гібридів. Перше місце тут посідає Р0217 (ФАО 460) Optimum® AQUAmax®. Він прийшов на заміну добре відомому Р0216 (ФАО 480) і перевершує його за толерантністю до хвороб і компактністю рослини. Крім того, він має більш раннє цвітіння і, як результат, — вищу врожайність. Гібрид Р0074  (ФАО  440) не належить до лінійки AQUAmax®, але завдяки високій толерантності до ґрунтової та повітряної посухи в період цвітіння та ранньому наливу зерна формує високі врожаї навіть без зрошення, про що свідчить 2-га позиція на графіку. Р9911  (ФАО  440)  — найпоширеніший гібрид портфеля при вирощуванні на зрошенні, вирощування ж на богарі обмежує його потенціал. Варто також відзначити новинки Р0710  (ФАО  530) лінійки Optimum® AQUAmax® та Р0937  (ФАО  580), які ми рекомендуємо вирощувати лише на зрошенні у зоні Степу. Відсутність зрошення суттєво обмежує їхній потенціал, адже зерно наливається не вповні, а вирощування у широтах Лісостепу та Полісся не завжди гарантує достатню суму ефективних температур для настання фізіологічної стиглості, що загрожує високою вологістю зерна, низьким вмістом сухої речовини та обмеженим урожаєм. Це доводить графік 5, для побудови якого використовувалися результати з Лісостепу та Полісся без зрошення. Обидва гібриди забезпечили найвищу врожайність, але виручка була нижчою за середню по пізній групі стиглості через значні витрати на сушку.

ПРАВИЛЬНИЙ ПРОДУКТ З ПЕРШИХ РУК

У підсумку варто наголосити, що портфель кукурудзи Pioneer® містить гібриди як ранньої, так і пізньої груп стиглості. Завдяки цьому кожен може підібрати гібрид залежно від географічного положення. Умови господарювання також впливають на продуктивність гібридів, тому в кожній групі стиглості є інтенсивні, адаптивні та гнучкі інтенсивні гібриди. Так, за відсутності обмежень при вирощуванні (оптимальні ґрунтово-кліматичні умови, живлення тощо) слід обирати Р8307, Р8754, Р8834, Р9234, Р9985, Р9911, Р0710, Р0937. Якщо ж є певні обмеження, рекомендуємо звернути увагу на гнучкі інтенсивні гібриди Р8556, Р8723, Р8904, Р8816, Р9074, Р9241, Р9903. У звичайних умовах найкращі результати покажуть адаптивні гібриди Р8521, Р9042, Р9071, Р9757, Р9978, Р0074. 

Маючи понад 100-річну історію, бренд Pioneer® постійно покращує свій портфель кукурудзи, реагуючи на виклики, що постають перед українськими аграріями. Стабільно високі врожаї у всіх регіонах України та визнання агровиробниками — гарна винагорода за кропітку працю Corteva Agriscience.

 

Завантажити PDF-версію статті >>

Щоб отримати більше інформації щодо гібридів,

Pioneer

зверніться до Торгового агента з продажу насіння