Publication •  03.04.2023

Кордус™ Флекс: звільніть посіви кукурудзи від бур’янів!

Something went wrong. Please try again later...
Corteva article screen  

Стаття у журналі "ЗЕРНО", листопад 2022

Галина Радзіцька, 
категорійний менеджер з гербіцидів та Оптинайт™-технології, Corteva Agriscience

Сьогодні важливим елементом сучасних технологій вирощування кукурудзи є інтегрована система захисту посівів від шкідливих організмів, чільне місце в якій займає боротьба з бур’янами. Адже бур’яни – це один з основних чинників зниження врожайності та погіршення його якості. Основною причиною забур’янення є засміченість ґрунту насінням бур’янів, а поява того чи іншого його виду зумовлена особливостями й тривалістю вегетації, технологією обробітку ґрунту перед сівбою і під час догляду за посівами. Велике значення для проростання насіння бур’янів має також температурний режим ґрунту, рівень кислотності ґрунтового розчину тощо. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування чисельність видового складу бур’янів у посівах кукурудзи може бути представлена 10–20 видами, серед яких найшкодочиннішими є злакові, багаторічні кореневищні та коренепаросткові бур’яни, а також однорічні дводольні види. Шкодочинність бур’янів у посівах кукурудзи надзвичайно висока: навіть незначна їх кількість на 1 м2 може знизити врожайність культури від 40% до 80%. Сільгоспвиробники у посівах кукурудзи використовують як ґрунтові, так і страхові гербіциди. Однак післясходове застосування гербіцидів має низку переваг, одна з яких – можливість правильного вибору гербіцидів залежно від видового складу бур’янів у посівах і, як результат – ретельніше використання потенціалу заходів боротьби з бур’янами. Післясходові гербіциди, на відміну від досходових, здатні контролювати багаторічні кореневищні та коренепаросткові бур’яни. Внесення післясходових гербіцидів у посівах кукурудзи слід планувати від фази 2–3-х справжніх листків. Не варто цей захід відкладати на пізніші стадії розвитку, коли бур’яни переростають і конкурують з культурними рослинами за вологу та поживні речовини. Ось тут у пригоді стане гербіцид Кордус™ Флекс. Гербіцид Кордус™ Флекс містить у своєму складі три діючі речовини – римсульфурон, нікосульфурон та дикамбу. Його величезною перевагою є наявність антидоту (ізоксадифену), який забезпечує високу селективність гербіциду до культури у пізніші фази внесення (згідно з рекомендаціями застосування).

Римсульфурон і нікосульфурон як представники класу сульфонілсечовин проявляють свою гербіцидну активність щодо злакових та деяких дводольних видів бур’янів завдяки інгібуванню ферменту ацетолактатсинтази (АЛС), який відіграє ключову роль при синтезі амінокислот (валін, лейцин та ізолейцин). Порушення біосинтезу амінокислот призводить до дефіциту білків, життєво необхідних для росту і розвитку рослин. Інгібітори АЛС, потрапивши в рослину, швидко транслокуються в місця найбільшої метаболічної активності – меристематичні зони з найактивнішим ростом нових клітин. Найвищий рівень прояву гербіцидної активності спостерігається на молодих рослинах чутливих видів бур’янів, де активність ферменту ацетолактатсинтази найвища. 

Дикамба діє як ауксиноподібний гербіцид, проявляючи активність щодо дводольних видів бур’янів. Системна діюча речовина, що поглинається листям та кореневою системою, переміщується в рослині як ксилемою, так і флоемою, досягаючи меристематичних тканин у точках росту, де і проявляє свою гербіцидну активність. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

  • Ефективний контроль широкого спектра злакових видів бур’янів, таких як пирій повзучий, плоскуха звичайна, пажитниця багатоквіткова, гумай та ін.  Контроль широкого спектра злісних дводольних видів бур’янів (лободи білої, гірчиці польової, редьки дикої, видів осотів та гірчаків, видів щириці та ін.).
  • Має покращену селективність до культури завдяки вбудованому антидоту (ізоксадифену).
  • Широке вікно застосування (ВВСН 12–17).
  • Контроль падалиці соняшнику.
  • Швидко проявляє гербіцидну дію.
  • Безпечний для наступних культур сівозміни.
  • Ідеальний для технологій із нульовим та мінімальним обробітками ґрунту.

Селективність Кордус™ Флекс ґрунтується на здатності рослин кукурудзи швидко метаболізувати та інактивувати діючу речовину за допомогою антидоту (ізоксадифену), наявного в препараті. Ізоксадифен забезпечує м’яку дію гербіциду при застосуванні у фазу від 2 до 7 листків культури (ВВСН 12–17).

Для ефективного поглинання препарату листям бур’янів необхідно обов’язково додавати ПАР Віволт® (неіонного типу) в концентрації 0,2% (200 мл/100 л води) від об’єму робочого розчину. Рекомендований об’єм робочого розчину становить 100–400 л/га і залежить від температури повітря та його вологості: в спекотний і сухий період слід використовувати більший об’єм води, що вбереже від втрат препарату внаслідок випаровування під час внесення та забезпечить достатній рівень покриття листкової поверхні бур’янів.

Ріст чутливих бур’янів припиняється через кілька годин після обробки, споживання поживних речовин та води значно сповільнюється. Видимі симптоми у вигляді деформацій, зміни забарвлення листкових прожилок, хлорозу листя з наступними некрозом та відмиранням точки росту проявляються через 2–3 дні після обробки. 

Швидкість та інтенсивність прояву симптомів залежить від умов довкілля та фази розвитку чутливих видів бур’янів.

Саме комбінація трьох діючих речовин – нікосульфурону, римсульфурону та дикамби – забезпечує ефективний контроль злакових і дводольних видів бур’янів, поширених у посівах кукурудзи (фото 1, 2, 3).

Кордус™ Флекс контролює такі злакові види бур’янів (у фазу, не пізнішу за 4–5 листків): плоскуха звичайна, мишій зелений, мишій сизий, гумай, просо посівне, просо волосовидне, пирій повзучий, пажитниця багатоквіткова, пальчатка кров’яна та ін.

Чутливими дводольними видами бур’янів є лобода біла, берізка польова, гірчиця польова, редька дика, щириця звичайна, щириця гібридна, амброзія полинолиста, падалиця соняшнику, осот рожевий, осот польовий, нетреба звичайна, гірчак почечуйний, гірчак шорсткий, портулак городній, триреберник непахучий, паслін чорний, талабан польовий, гірчак берізкоподібний, зірочник середній, підмаренник чіпкий, галінсога дрібноквіткова та ін.

До середньочутливих дводольних видів бур’янів належать канатник Теофраста, дурман звичайний, спориш, фіалка польова, хвощ польовий, вероніка перська, герань пурпурова та ін.

Кордус™ Флекс самодостатній гербіцид, тож не потребує партнерів при застосуванні. Сумісний з інсектицидами з групи піретроїдів, але несумісний із фосфорорганічними інсектицидами. Інтервал між внесенням фосфорорганічних інсектицидів і Кордус™ Флекс не має бути меншим за 10–14 днів. Не рекомендується змішувати гербіцид з мікродобривами на основі цинку. Кордус™ Флекс безпечний для наступних культур і не має обмежень у сівозміні. За потреби пересіву площі, обробленої цим препаратом, можна висівати кукурудзу. Восени після кукурудзи, обробленої Кордус™ Флекс, можна сіяти озимі зернові й ріпак озимий, а навесні – всі інші культури.

Отже, шкодочинність бур’янів у посівах кукурудзи є надзвичайно високою. Запобігти їй можна лише за допомогою гербіцидів, котрі є обов’язковим елементом інтенсивних технологій вирощування кукурудзи, а своєчасне визначення типу й ступеня забур’яненості посівів створить передумови оптимального їх застосування та отримання високих урожаїв.  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

• Використовуйте  лише на кукурудзі (на зерно і силос) та відповідно до зареєстрованих норм.

• Не застосовуйте Кордус™ Флекс у посівах на попкорн, цукрової та розлусної кукурудзи, а також на батьківських лініях.

• Не вносьте Кордус™ Флекс пізніше від фази 7 листків кукурудзи (ВВСН 17).

• Оптимальна температура застосування – від +15 до +25°С.

• Не використовуйте гербіциди в періоди похолодань; якщо температура вночі перед внесенням була нижча від +6–8°С; в разі значних (> 16°С) добових коливань температури. Слід уникати обробок, якщо в день внесення чи у день після обробки очікується температура, вища за +25°С.

• Не застосовувати, якщо протягом 2 годин після внесення очікуються опади.

• Не проводьте обробку, якщо культура мокра від дощу чи роси.

 

Завантажити PDF-версію статті >>

Детальніше про Кордус™ Флекс >>

Перейти до засобів захисту рослин >>