Результати дослідження Глобального індексу продовольчої безпеки 2018

Something went wrong. Please try again later...

Economist Intelligence Unit та Corteva Agriscience™ оголосили результати дослідження Глобального індексу продовольчої безпеки 2018

30.10.2018

Висновки сигналізують про перехід до більш стійких заходів забезпечення продовольчої безпеки.

 

Corteva Agriscience™, Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont, та аналітична агенція The Economist Intelligence Unit (EIU) опублікували результати дослідження Глобального індексу продовольчої безпеки  (Global Foods Security Index, GFSI; надалі – Індекс) за 2018 рік. Звіт, який фінансується Corteva Agriscience, пропонує загальну структуру задля розуміння основних причин харчової нестабільності в світі.

Вперше Сінгапур претендує на найкращу позицію в рейтингу Індексу 2018 року. Сінгапур займає провідне місце частково завдяки зростанню ВВП на душу населення майже на 30% з 2012 року, та частково завдяки споживчим витратам на харчування, які становлять 6,9%. Крім збільшення ВВП, у Сінгапурі найнижчі тарифні ставки на імпорт сільськогосподарської продукції серед усіх країн в Індексі.

Критерії рейтингу встановлюються шляхом вивчення динаміки харчових систем та наслідків зміни глобального середовища. Індекс в першу чергу досліджує продовольчу безпеку через призму доступності, наявності продуктів харчування та їх якості у 113 країнах, в більшості яких Corteva Agriscience веде свій бізнес.

Згідно з отриманими даними, країни з низьким та середнім рівнем доходів мають найсуттєвіше зростання показників протягом минулого року, що свідчить про перехід до більш ефективних заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки. Удосконалення сільськогосподарської інфраструктури та збільшення потенціалу для забезпечення зростаючого населення продуктами харчування розцінюються як позитивні індикатори.

Наслідки для довкілля

У 2017 році Індекс презентував нову категорію щодо оцінювання впливу на довкілля, визнаючи необхідність враховувати збереження ресурсів, адаптацію до кліматичних змін та сталого ведення сільського господарства. Використовуючи такі фактори, як зміна температури, вирубка лісів та виснаження водних ресурсів, категорія «Природні ресурси та стійкість» використовується для вимірювання впливу на навколишнє середовище у країнах дослідження Індексу.

Враховуючи категорію «Ресурси та стійкість» в Індексі 2018 року, середня оцінка країн із високим рівнем доходу знижується помітніше, ніж у будь-якої іншої групи доходів. Однак ці ризики представляють загрозу, до якої повинні підготуватися всі країни.

"Додавання категорії «Ресурси та стійкість» дає світовим лідерам ще один спосіб вимірювання продовольчої безпеки, а також пропонує замислитися над тим, як наші дії мають довгострокові наслідки з точки зору зміни клімату, - сказав Джеррі Флінт, керівник підрозділу глобальних ініціатив та сталого розвитку Corteva Agriscience. – Відслідковуючи потенційні ризики, сільськогосподарські лідери зможуть краще орієнтуватися під час критичних ситуацій. Розуміючи, як кожен із цих факторів взаємодіє один з одним чи поводить себе автономно, дозволяє нам мінімізувати ризики та вибудовувати більш стійку основу для майбутнього".

Індекс робить висновок, що глобальна зміна клімату вже додає невизначеності в умови виробництва та розподілу продуктів харчування, створюючи нові та безпрецедентні виклики. Це обтяжує прогнозування, внаслідок чого зростає важливість стійкості у харчових системах.

Зміни рейтингів

Незважаючи на підвищення показників доступності та наявності продуктів харчування в 2018 році, загальна якість та показник безпечності харчових продуктів знизилися, що зумовлено, зокрема, зменшенням диверсифікації дієт та зниженням якості білка. Покращилися існуючи національні дієтичні рекомендації, стратегії харчування та формальні продуктові сектори. Проте, дані показують, що існує потенціал для покращення безпеки та якості продуктів харчування, особливо враховуючи ризики забруднення в рамках глобального ланцюга постачання продовольства.

Другий рік поспіль рейтинг Сполучених Штатів в Індексі знижується. Маючи першість з 2012 по 2016 роки, Сполучені Штати зараз знаходяться на третьому місці разом із Великобританією. Падіння в рейтингу відображає більш повільні темпи покращення (85,0 в 2018 році) порівняно з минулими роками, але не зменшує загальний бал країни (84,6 в 2017 році). Показник політичної стабільності в країні зменшується з 2016 року, що перешкоджає досягненню продовольчої безпеки в період між 2016 та 2018 роками. Загроза торговельних бар'єрів може призвести до зростання цін на продукти харчування, що також вплине на позицію в рейтингу.

Рейтинг України

Починаючи з 2014 року, протягом останніх п’яти років позиція України в рейтингу знижується – країна займає 63 місце із загальним показником 55,7. Проте, варто зазначити зростання показників доступності та якості/безпеки продуктів харчування - 73 та 46 місця відповідно.

Згідно з даними Індексу, до основних переваг країни можна віднести відносно невеликий відсоток людей, що перебувають нижче глобального рівня бідності (99,8 бали з максимальних 100). Крім того, сильними сторонами вважаються показники безпеки продуктів харчування, низький рівень втрат продовольства, помірні тарифи на імпорт сільськогосподарської продукції, волатильність виробництва та наявність державних програм продовольчої безпеки. До найбільш серйозних проблем експерти віднесли низький рівень ВВП на душу населення, недостатній обсяг фінансування наукових досліджень та новітніх розробок в аграрному секторі, а також ризики політичної нестабільності. Також, українські сільгоспвиробники мають проблеми з доступом до дешевих кредитів.

Більш детальну інформацію Індексу ви можете знайти: http://foodsecurityindex.eiu.com/