Press Release •  13.02.2024

Corteva звітує за четвертий квартал та весь 2023 рік та дає прогноз на 2024 рік

Something went wrong. Please try again later...

• Чистий обсяг продажів і доходів за весь рік демонструє надійне виконання стратегії та міцність портфоліо

• Прогноз на 2024 рік3 відображає продовження зростання операційної EBITDA1 та маржі

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) («Corteva» чи «Компанія») представила фінансові результати за четвертий квартал та повний рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Основні події 2023 року

• За весь 2023 рік чисті продажі знизилися на 1%, а органічні1 продажі зменшилися на 3% порівняно з попереднім роком, при цьому зростання в Північній Америці2 та регіоні EMEA2 було нівельовано зниженням у Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

• Чисті продажі насіння зросли на 5%, а органічні1 - на 7%. Ціна зросла на 13% глобально через продовження реалізації стратегії компанії «ціна за цінність» та попиту на нові технології. Зниження обсягів було спричинене зниженням обсягів вирощування кукурудзи в Латинській Америці, виходом з Росії, зменшенням посівних площ під кукурудзою в регіоні EMEA2, що було частково компенсовано збільшенням посівних площ під кукурудзою в Північній Америці2.

• Чисті продажі засобів захисту рослин знизилися на 9%, а органічні1 продажі знизилися на 12%. Зниження обсягів, переважно в Латинській Америці та Північній Америці2, було спричинене стратегічним виведенням продуктів, зменшенням складських запасів та затримкою закупівель фермерськими господарствами. Підвищення цін відображало стале виконання стратегії «ціна за цінність» у відповідь на інфляцію витрат, передовсім в ЕМЕА2.

• Дохід по ЗПБО та прибуток на акцію (EPS) від діяльності, що триває, склали 941 млн дол. США та 1,30 дол. США за акцію, що відповідно на 23% та 22% менше, ніж у попередньому році.

• Операційний показник EBITDA1 склав 3,38 млрд дол. США, що на 5% більше, ніж у попередньому році. Операційний прибуток на акцію1 склав 2,69 дол. США, що на 1% більше, ніж у попередньому році.

• Грошовий потік від операційної діяльності, що триває, склав 1,8 млрд дол. США, що на 98% більше, ніж у попередньому році. Вільний грошовий потік1,4 склав 1,2 млрд дол. США.

• Компанія надала прогноз на 2024 рік3 і очікує, що чисті продажі продукції будуть в діапазоні від 17,4 млрд до 17,7 млрд дол. США, а операційний показник EBITDA1 - в діапазоні від 3,5 млрд до 3,7 млрд дол. США. Операційний прибуток на акцію1 очікується в діапазоні від 2,70 до 2,90 дол. США. Грошовий потік від операційної діяльності очікується в діапазоні від 2,1 млрд до 2,6 млрд дол. США. Вільний грошовий потік1,4 очікується в діапазоні від 1,5 млрд до 2,0 млрд. дол. США.

Підсумки 4 кварталу 2023

За четвертий квартал, що завершився 31 грудня 2023 року, чисті продажі знизилися на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Органічні1 продажі знизилися на 8%.

Обсяг знизився на 9% порівняно з минулорічним періодом, переважно в Латинській Америці, через постійні несприятливі фактори в сегменті засобів захисту рослин та стратегічну оптимізацію продуктового портфелю. Нижчі обсяги продажів насіння були зумовлені зменшенням прогнозованих посівних площ та затримкою фермерських закупівель через несприятливу погоду в Бразилії.

Ціна зросла на 1% порівняно з попереднім роком, відображаючи широкомасштабне ціноутворення в сегменті насіння та продовження реалізації стратегії компанії «ціна за цінність» при одночасному управлінні зростаючим конкурентним тиском в сегменті засобів захисту рослин.

Збиток від безперервної діяльності за ЗПБО після сплати податків на прибуток склав 231 млн дол. США у четвертому кварталі 2023 року порівняно зі збитком у розмірі 41 млн дол. США у четвертому кварталі 2022 року. Операційний показник EBITDA1 за четвертий квартал склав 386 млн дол. США, що на 4% більше, ніж у попередньому році.

Підсумки сегменту насіння

Чистий дохід від реалізації насіння склав 1,64 млрд дол. США в четвертому кварталі 2023, що є меншим за 1,65 млрд дол. США в четвертому кварталі 2022 року. Зниження продажів відбулося через зменшення обсягу на 10%, що було частково компенсоване зростанням ціни на 7% та сприятливим впливом валютних курсів на 3%.

Нижчі обсяги продажів насіння були зумовлені зменшенням прогнозованих посівних площ сафріни та затримкою фермерських закупівель через несприятливу погоду в Бразилії. Зростання ціни було широкомасштабним, зумовленим високим попитом на високотехнологічну продукцію та високими операційними показниками по всьому портфелю.

Операційна EBITDA сегмента сягнула 145 млн дол. США в четвертому кварталі 2023, що на 104% краще, ніж у четвертому кварталі 2022 року. Виконання цінової стратегії, скорочення чистих витрат на роялті, а також постійні заходи щодо зниження витрат і підвищення продуктивності більш ніж компенсували зростання виробничих витрат, зниження обсягів і несприятливий вплив валютних коливань. Рентабельність операційної EBITDA сегмента покращилася більш ніж на 450 базисних пунктів порівняно з періодом попереднього року.

Чистий дохід від реалізації насіння склав 9,5 млрд дол. США за весь 2023 рік, що є вищим порівняно з приблизно 9,0 млрд дол. США в 2022 році. Зростання продажів відбулося через 13% зростання ціни, що було частково нівельовано зниженням обсягів на 6% та несприятливим впливом валютних курсів на 2%.

Підвищення ціни було широкомасштабним та зумовленим сильним попитом на високотехнологічну продукцію та втіленням операційної стратегії разом із зростанням світових цін на кукурудзу та сою на 14% та 7% відповідно. Дії з ціноутворення повністю компенсують вплив валюти в регіоні ЕМЕА. Зменшення обсягів було спричинене рішенням у 2022 році вийти з Росії, зменшенням посівних площ кукурудзи в регіоні EMEA, скороченням літніх посівних площ кукурудзи та нижчими, ніж очікувалося, прогнозами щодо посівних площ сафріни в Бразилії, що було частково компенсовано збільшенням посівних площ кукурудзи в Північній Америці. Несприятливий вплив валютних курсів спричинили турецька ліра та канадський долар.

Операційний показник EBITDA сегмента склав 2,1 млрд дол. США, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виконання цінової стратегії, скорочення чистих витрат на роялті, поточні витрати та дії з підвищення продуктивності більш ніж компенсували зростання витрат на сировину та виробництво, менші обсяги та несприятливий вплив валютних коливань. Рентабельність операційної EBITDA у сегменті покращилася приблизно на 390 базисних пунктів порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Підсумки сегменту засобів захисту рослин

Чисті продажі засобів захисту рослин склали приблизно 2,1 млрд дол. США в четвертому кварталі 2023 року порівняно з приблизно 2,2 млрд дол. США в четвертому кварталі 2022 року. Зниження продажів відбулося через зменшення обсягів на 8% та зниження ціни на 4%, що було частково компенсовано сприятливим впливом портфоліо на 6%.

Зменшення обсягів було зумовлено стратегічною оптимізацією портфоліо та скороченням запасів, передовсім в Латинській Америці. Зниження цін у Північній та Латинській Америці було зумовлене складною ринковою динамікою. Вплив портфоліо був зумовлений придбанням бізнесу біологічних препаратів, що збільшило чистий дохід від реалізації приблизно на 140 млн дол. США.

Операційна EBITDA сегмента склала 267 млн дол. США в четвертому кварталі 2023 року, що на 20% менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року. Зниження обсягів і цін більш ніж нівелювали нижчі виробничі витрати, заходи з підвищення продуктивності та позитивний вплив придбання бізнесу біологічних препаратів. Маржа операційної EBITDA сегмента знизилася приблизно на 235 базисних пунктів порівняно з минулорічним періодом.

Чистий обсяг продажів засобів захисту рослин склав приблизно 7,8 млрд млрд дол. США за весь 2023 рік порівняно з приблизно 8,5 млрд дол. США в 2022 році. Зниження продажів відбулося через зменшення обсягів на 14% та несприятливий вплив валютних курсів на 1%. Це зниження було частково компенсовано сприятливим впливом портфоліо на 4% та зростанням ціни на 2%.

Зменшення обсягів було зумовлено стратегічною оптимізацією портфоліо, скороченням запасів та відтермінуванням закупівель фермерами. Зростання цін відбулося перш за все в регіоні EMEA і в основному відображало реалізацію стратегії «ціни за цінність» для диференційованої технології, включаючи нові продукти і валютний вплив в EMEA. Частково це було нівельоване складною динамікою ринку в Латинській та Північній Америці. Несприятливий валютний вплив спричинили турецька ліра та китайський юань. Вплив на портфель був зумовлений придбанням компаній-виробників біологічних препаратів, що додало приблизно 420 млн дол. США чистого доходу.

Операційна EBITDA сегмента склала 1,4 млрд дол. США за весь 2023 рік, що на 18% менше, ніж в минулому році. Цінова політика, заходи з підвищення продуктивності та позитивний вплив придбання компаній-виробників біологічних препаратів були більш ніж нівельовані зниженням обсягів, зростанням виробничих витрат і несприятливим впливом валютних курсів. Маржа операційної EBITDA сегмента знизилася приблизно на 215 базисних пунктів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Прогноз на 2024 рік

Глобальний прогноз для сільського господарства в цілому залишається позитивним у 2024. У 2023 році був встановлений рекордний попит на зернові, олійні культури та біопаливо, і ми очікуємо, що він продовжить зростати в 2024 році. Попит на фермах залишається стабільним і загалом високим. Галузь засобів захисту рослин працює над відновленням балансу після значного скорочення запасів у 2023 році, однак ми очікуємо, що галузь помірно покращиться, оскільки дисбаланс між складськими запасами продуктів та споживанням з боку агровиробників вирівнюється.

Компанія надала прогноз3 на весь 2024 рік. Corteva очікує чистий дохід у діапазоні від 17,4 млрд дол. США до 17,7 млрд дол. США, що на 2% вище в середньому. Операційна EBITDA1 очікується в діапазоні від 3,5 млрд дол. США до 3,7 млрд дол. США, що на 6% вище в середньому. Операційний прибуток на акцію1 очікується в діапазоні від 2,70 дол. США до 2,90 дол. США на акцію, що в середньому є підвищенням на 4%, що відображає вищі прибутки, частково нівельовані витратами на відсотки та вищою базовою ставкою податку. Грошовий потік від операційної діяльності очікується в діапазоні від 2,1 млрд до 2,6 млрд дол. США. Вільний грошовий потік1,4 очікується в діапазоні від 1,5 млрд до 2,0 млрд. дол. США. У 2024 році компанія планує викупити акції приблизно на 1,0 млрд дол. США.

У компанії відсутня можливість приведення своїх прогнозних фінансових показників, що не належать до ЗПБО, у відповідність до найбільш порівнянних фінансових показників ЗПБО США, оскільки компанія не може передбачити з достатньою достовірністю і без необґрунтованих зусиль ймовірність виникнення непідконтрольних їй статей балансу.

1. Органічні продажі, операційний прибуток на акцію та операційна EBITDA не є показниками GAAP. 2. Північна Америка визначається як США та Канада. EMEA визначається як Європа, Близький Схід та Африка. 3. Компанія не надає найбільш порівнянні показники ЗПБО на перспективній основі. 4. Вільний грошовий потік базується на даних звіту про рух грошових коштів в операційній діяльності, що триває.