Press Release •  09.11.2022

Corteva повідомляє про підсумки третього кварталу та про результати з початку 2022 року

Something went wrong. Please try again later...

• Потужне двозначне зростання продажів з початку року

• Підвищено орієнтовний річний показник операційної EBITDA1

• Компанія підписує угоду про придбання Symborg, лідера з біологічних рішень

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (“Corteva” чи “Компанія”) представила фінансові результати за третій квартал та дев’ять місяців, які закінчилися 30 вересня 2022 року.

Основні події з початку 2022 року

•     Чистий обсяг продажів з початку 2022 р. зріс на 12% порівняно з попереднім роком за рахунок зростання в обох сегментах. Органічні продажі1 зросли на 16% за той же період з двозначним зростанням в усіх регіонах.

•     Чисті продажі насіння зросли на 5%, а органічні продажі1 збільшилися на 8% порівняно з минулим роком, при цьому значне зростання сої в регіоні EMEA2 та в Північній Америці2 частково нівелюється скороченням посівних площ під кукурудзою та обсягів виробництва ріпаку в Північній Америці2. Ціна зросла на 7% у всьому світі завдяки продовженню реалізації стратегії компанії «ціна за цінність» та відшкодуванню вищих виробничих витрат.

•     Чисті продажі засобів захисту рослин зросли на 22%, а органічні продажі1 збільшилися на 26% зі значними здобутками глобально по всіх регіонах. Зростання обсягів було зумовлене проникненням нових продуктів, включаючи гербіциди EnlistTM і ArylexTM та фунгіциду OnmiraTM. Підвищення цін спричинено зростанням витрат під впливом інфляції у всіх регіонах.

•     Дохід по ЗПБО та прибуток на акцію (EPS) від діяльності, що триває, склали 1,26 млрд дол. США і 1,72 дол. США за акцію за вказаний період 2022 року відповідно. Операційний показник EBITDA1 склав 2,85 млрд дол. США, що на 23% більше, ніж у попередньому році, завдяки ефективному виконанню цінової політики та зростанню обсягів у всіх регіонах, а також діям щодо підвищення продуктивності, частково нівельованими інфляцією та несприятливими валютними курсами. Операційний прибуток на акцію1 був 2,50 дол. США за акцію, що на 21% більше, ніж попереднього року.

•     Компанія підтвердила прогноз чистих продажів на 2022 рік від 17,2 до 17,5 млрд доларів США та збільшила середній показник операційної EBITDA1, розраховуючи її в діапазоні 3,00 до 3,1 млрд доларів США. Очікується, що операційний прибуток на акцію1 перебуватиме у діапазоні від 2,45 до 2,60 доларів США. 

Новини компанії

 Компанія підписала угоду про придбання Symborg, світового лідера з біологічних рішень

•       Протягом кварталу Компанія оголосила, що підписала остаточну угоду про придбання компанії Symborg, лідера мікробіологічних технологій, розташованого в Мурсії, Іспанія.

•       Компанія вперше співпрацювала з Symborg, щоб збільшити масштаб і запропонувати фермерам оптимізатор ефективності поживних речовин Utrisha™ N і BlueN™ в рамках угоди про дистрибуцію між двома компаніями.

•       Ця трансакція продовжує зобов’язання Компанії створювати більш диференційований портфель, що забезпечує стійкі переваги, який пропонує економічно ефективні рішення для фермерів.

Компанія робить перші значні кроки до спрощення портфоліо

•       Протягом кварталу Компанія прийняла бізнес-рішення припинити продаж гліфосатних продуктів, що відображає прихильність дисциплінованому та стратегічному управлінню портфелем – пріоритетність основних ринків і сільськогосподарських культур для оптимізації розподілу ресурсів і стимулювання довгострокового створення вартості.

•       Це рішення дозволяє Компанії спростити операції та зосередити інвестиції на наданні більшої цінності виробникам за допомогою більш диференційованих та сталих рішень.

•       У результаті цього рішення Компанія очікує, що у 2023 році фінансовий вплив на чистий обсяг продажів, пов’язаних із продуктами з гліфосатом, становитиме приблизно 300 мільйонів доларів США.

Чистий обсяг продажів системи EnlistTM досяг 1 млрд дол. США

•       Протягом дев’яти місяців до 30 вересня 2022 року компанія забезпечила продажі системи EnlistTM на суму приблизно 1,1 млрд дол. США, що на понад 80% більше, ніж за дев’ять місяців 2021 року.

•       Компанія очікує, що в 2023 році проникнення на ринок США Enlist E3TM4 складе близько 50%, що складає близько 70% від лінійки компанії – це помітне досягнення, адже технологія існує на ринку три сезони. Очікується, що частка EnlistTM із власною зародковою плазмою Corteva досягне приблизно 65%.

Підсумки 3 кварталу 2022 року

У третьому кварталі, який закінчився 30 вересня 2022 року, чистий обсяг продажів зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Органічні1 продажі зросли на 22% із двозначним зростанням у всіх регіонах.

Обсяг зріс на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попит на нові та диференційовані засоби захисту рослин сприяв двозначному зростанню чистих продажів у цьому сегменті, при цьому органічне1 зростання продажів склало 22%. Збільшення обсягів продажів насіння було зумовлено вищими продажами інших олійних культур в Індії, а також більш пізнім початком посівного сезону в Північній Америці, що перемістило деякі продажі кукурудзи та сої на третій квартал.

Ціна зросла на 13% порівняно з попереднім роком, відображаючи продовження реалізації стратегії компанії «ціна за цінність» і відшкодування вищих витрат на виробництво.

У третьому кварталі 2022 року збиток від безперервної діяльності за ЗПБО після сплати податку на прибуток склав 322.00 млн дол. США. Операційна EBITDA1 за третій квартал склала 96 млн дол. США порівняно зі збитком у розмірі 51 млн дол. США за аналогічний період минулого року.

Підсумки сегменту насіння

У третьому кварталі 2022 року чистий обсяг продажів насіння склав 862 млн дол. США, що перевищує приблизно 738 млн дол. США у третьому кварталі 2021 року. Приріст продажів зумовлений збільшенням обсягів на 11% та на 10% зростанням цін, що було частково нівельовано на 4% несприятливим впливом валюти.

Більші обсяги були зумовлені вищими продажами інших олійних культур в Індії, а також більш пізнім початком посівного сезону в Північній Америці, що перемістило деякі продажі кукурудзи та сої на третій квартал. Підвищення цін відбулося завдяки потужному виконанню стратегії в усьому світі, оскільки фермери віддають перевагу врожайності з метою компенсації інфляції. Несприятливий валютний вплив спричинили південноафриканський ранд і євро.

Операційна EBITDA сегмента становила (224) млн дол. США у третьому кварталі 2022 року, що на 3% менше, ніж у третьому кварталі 2021 року. Виконання цінової стратегії, зростання обсягів, а також поточні витрати та дії з підвищення продуктивності були більш ніж нівельовані вищими вхідними витратами та витратами на фрахт, у тому числі здорожчанням товарної продукції. Рентабельність операційної EBITDA у сегменті покращилася приблизно на 340 базисних пунктів порівняно з аналогічним періодом попереднього року.


За перші дев’ять місяців 2022 року чистий обсяг продажів насіння склав 7,3 млрд дол. США, що є вищим за приблизно 7,0 млрд дол. США за перші дев’ять місяців 2021 року. Зростання продажів було зумовлено підвищенням цін на 7% та збільшенням обсягів на 1%. Цей приріст був частково нівельований несприятливим впливом валюти на 3%.

Зростання цін було спричинене високим рівнем реалізації стратегії в усьому світі, головним чином у Північній Америці та EMEA, коли світові ціни на кукурудзу та сою зросли на 7% та 10% відповідно. Збільшення обсягів було зумовлене зростанням у регіоні EMEA, а також сої в Північній Америці, що частково нівелювалося зменшенням посівів кукурудзи в Північній Америці та обмеженнями в постачанні ріпаку в Північній Америці та кукурудзи в Латинській Америці. Несприятливий валютний вплив спричинили турецька ліра та євро.

Операційна EBITDA сегмента склала 1,6 млрд дол. США за перші дев’ять місяців 2022 року, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виконання цінової стратегії і поточні заходи щодо управління витратами і підвищення продуктивності компенсували зростання витрат на виробництво та транспортування, несприятливий вплив валюти, менші обсяги в Північній Америці, а також несприятливий річний вплив від переоцінки минулих інвестицій в акціонерний капітал. Рентабельність операційної EBITDA сегменту знизилася приблизно на 10 базисних пунктів порівняно з періодом попереднього року.

Підсумки сегменту засобів захисту рослин

Чистий обсяг продажів засобів захисту рослин склав приблизно 1,9 млрд дол. США у третьому кварталі 2022 року порівняно з приблизно 1,6 млрд дол. США у третьому кварталі 2021 року. Зростання продажів відбулося завдяки збільшенню ціни на 15% та обсягів на 7% , що було частково нівельовано на 4% несприятливим впливом валюти та на 1% несприятливим впливом на портфоліо.

Підвищення ціни було широкомасштабним, з приростом у всіх регіонах, насамперед в Латинській та Північній Америці, і в основному відображало ціноутворення через вищі витрати на сировину та логістику. Збільшення обсягів було зумовлено постійним проникненням нових продуктів, включаючи гербіцид EnlistTM і фунгіцид ZorvecTM. Вплив на портфель обумовлено продажем активів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Операційна EBITDA у сегменті становила 352 млн дол. США у третьому кварталі 2022 року, що на 71% більше, ніж у третьому кварталі 2021 року. Ціноутворення, зростання обсягів і підвищення продуктивності більш ніж компенсували вищі витрати на ресурси, включаючи витрати на сировину, і несприятливий вплив курсу валют. Рентабельність операційної EBITDA сегмента покращилася більш ніж на 570 базисних пунктів порівняно з періодом попереднього року.

Чистий обсяг продажів засобів захисту рослин склав приблизно 6,3 млрд дол. США за перші дев’ять місяців 2022 року порівняно з приблизно 5,2 млрд дол. США за перші дев’ять місяців 2021 року. Зростання продажів відбулося завдяки збільшенню обсягу на 13% і збільшенню ціни на 13%. Ці прибутки були частково нівельовані несприятливим впливом валюти на 4%.

Збільшення обсягів було зумовлене постійним проникненням нових продуктів, включаючи гербіциди EnlistTM і ArylexTM, а також фунгіцид OnmiraTM, продажі нових продуктів зросли майже на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Підвищення ціни, головним чином у Північній Америці та Латинській Америці, здебільшого відображало ціноутворення через вищі витрати на сировину та логістику. Несприятливий валютний вплив спричинили євро та турецька ліра.

Операційна EBITDA у сегменті становила 1,4 млрд дол. в США за перші дев’ять місяців 2022 року, що на 51% більше, ніж за перші дев’ять місяців 2021 року. Ціноутворення, зростання обсягів і підвищення продуктивності більш ніж компенсували вищі витрати на ресурси, включаючи витрати на сировину, і несприятливий вплив курсу валют. Операційна рентабельність EBITDA у сегменті зросла більш ніж на 410 базисних пунктів порівняно з аналогічним періодом попереднього року, головним чином завдяки ціноутворенню та новим диференційованим технологіям.


Прогноз на 2022

Прогноз для сільського господарства залишається стабільним, незважаючи на нещодавню волатильність цін на сировинні товари. Компанія очікує рекордного попиту на зернові та олійні культури у 2022 році, що має підтримати ціни на сировину, оскільки кінцеві запаси залишаються під тиском. Баланси сільгоспвиробників і рівень доходів залишаються стабільними, незважаючи на збільшення витрат на паливо та добрива, що спонукає клієнтів віддавати перевагу технологіям для максимізації прибутку.

Компанія підтвердила прогноз чистих продажів3 на 2022 рік в діапазоні від 17,2 до 17,5 млрд дол. США, що в середньому є очікуваним зростанням чистих продажів на 11%. Компанія підвищила середній показник операційної EBITDA1 і тепер очікує, що він буде в діапазоні від 3,0 до 3,1 млрд дол. США, що в середньому є очікуваним зростанням операційної EBITDA на 18% за рік. Очікується операційний прибуток на акцію1 від 2,45 до 2,60 долара за акцію. У компанії відсутня можливість приведення своїх прогнозних фінансових показників, що не належать до ЗПБО, у відповідність до найбільш порівнянних фінансових показників ЗПБО США, оскільки компанія не може передбачити з достатньою достовірністю і без необґрунтованих зусиль ймовірність виникнення непідконтрольних їй статей балансу.