Article •  08.02.2022

Corteva демонструє потужні результати за четвертий квартал та весь 2021 рік

Something went wrong. Please try again later...

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) ("Corteva" чи "Компанія”) представила фінансові результати за четвертий квартал та 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2021 року.

Огляд результатів четвертого кварталу 2021 року


Чисті продажі Прибуток від операційної діяльності (після оподаткування) Прибуток в розрахунку на акцію
ЗПБО (GAAP) 3.48 млрд дол. США США 155 млн дол. США 0.21 дол. США
Зміна порівняно з 4 кварталом 2020 +8% +57% +62%

Органічні продажі 1 Операційна EBITDA 1 Операційний прибуток в розрахунку на акцію 1
Не ЗПБО (NON-GAAP) 3.49 млрд дол. США 262 млн дол. США 0.08 дол. США
Зміна порівняно з 4 кварталом 2020 +9% +11% +100%

Огляд результатів за 2021 рік


Чисті продажі Прибуток від операційної діяльності (після оподаткування) Прибуток в розрахунку на акцію
ЗПБО (GAAP) 15.65 млрд дол. США 1.82 млрд дол. США 2.44 дол. США
Зміна порівняно з 2020 +10% +141% +149%

Органічні продажі 1 Операційна EBITDA 1 Операційний прибуток в розрахунку на акцію 1
Не ЗПБО (NON-GAAP) 15.50 млрд дол. США 2.58 млрд дол. США 2.15 дол. США
Зміна порівняно з 2020 +9% +23% +43%

Основні події 2021 року
 • Чисті продажі за 2021 рік зросли на 10% порівняно з попереднім роком. Органічні1 продажі за той же період зросли на 9%. Чисті та органічні продажі1 у сегментах засобів захисту рослин та насіння зросли у всіх регіонах порівняно з 2020 роком.
 • Чисті продажі засобів захисту рослин зросли на 12%, а органічні продажі1 зросли на 11% за повний рік з двозначним приростом продажів у Латинській Америці. Зростання обсягів обумовлене проникненням нових продуктів, включаючи гербіциди EnlistTM і ArylexTM та інсектицид IsoclastTM. Зростання цін свідчило про ефективне ціноутворення у всіх регіонах.
 •  Чисті та органічні продажі1 насіння зросли на 8% у порівнянні з тим же періодом рік тому, з помітним зростанням у Латинській та Північній Америці2, який був обумовлений збільшенням посівних площ, зростанням частки та продовженням проникнення соєвих бобів Enlist E3TM3. Ціни глобально зросли на 4% завдяки реалізації цінової стратегії, що продовжується, для збільшення цінності.
 •  Прибуток за ЗПБО та прибуток на акцію (EPS) від безперервної діяльності склали 1.82 млрд дол. США та 2.44 дол. США за акцію у 2021 році відповідно. Сильна цінова політика та збільшення обсягів продажу в обох сегментах у всіх регіонах призвели до збільшення операційної EBITDA[1] на 23% до 2.58 млрд дол. США порівняно з тим самим періодом минулого року. Операційний прибуток у розрахунку на акцію[1] склав 2.15 дол. США.
 • Corteva забезпечила грошовий потік від операцій у розмірі 2,7 млрд дол. США за період, що відображає як зростання прибутковості, так і поліпшення оборотного капіталу, насамперед за рахунок високих авансових платежів від клієнтів за сезон 2022 року.
 • Керівництво надало рекомендації4 на 2022 рік і розраховує на чистий продаж у розмірі від 16.7 млрд дол. США до 17.0 млрд дол. США. Операційна EBITDA[1] очікується в межах від 2.8 млрд дол. США до 3.0 млрд дол. США, що на 9-16% більше у порівнянні з попереднім роком. Операційний прибуток у розрахунку на акцію[1] у 2022 році очікується в межах від 2.30 дол. США до 2.50 дол. США за акцію.

Новини компанії

Компанія прискорює використання системи EnlistTM

 • Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) завершило процес внесення поправок до реєстрації гербіцидів Enlist One® та Enlist Duo®, які отримали семирічну реєстрацію, що дало фермерам додаткову впевненість у цій гербіцидній системі.
 • Очікується збереження високого попиту на систему Enlist™ на ринках США в сезоні 2022 року, оскільки передбачається, що проникнення на ринок становитиме щонайменше 40% посівних площ сої у США.
 •  Продаж системи Enlist™ у 2021 році становив понад 870 млн дол. США, що майже вдвічі більше за показники 2020 року.

Цінні інновації сприяють збільшенню частки ринку

 • ·Збільшення продажів нових продуктів для захисту рослин – приблизно на 450 млн дол. США порівняно з 2020 роком (понад 40%).
 • У 2021 році новий та диференційований портфель продуктів захисту рослин продемонстрував постійну затребуваність у всьому світі: було отримано 220 дозволів на реєстрацію, що охоплюють 27 діючих речовин у 66 країнах.
 • ·поживчий попит на нові та диференційовані продукти стимулював органічне1 зростання та збільшення частки на ключових ринках, включаючи засоби захисту рослин у США, гібриди кукурудзи марки Pioneer®, сорти сої, кукурудзу марки Brevant®, бразильську сафрину та європейський соняшник.

Ціноутворення, продуктивність та ефективний ланцюжок постачань сприяють збільшенню маржі

 • Глобальні дії з ціноутворення, спрямовані на отримання прибутку від технологій, більш ніж компенсують вплив інфляційного зростання витрат, зумовленого ринком, та витрат на логістику.
 • Глобальні команди досягли економії витрат приблизно в 250 млн дол. США завдяки ініціативам з підвищення продуктивності, які сприяли збільшенню маржі.
 • Заходи щодо забезпечення стійкості поставок у сегменті засобів захисту рослин пом'якшили наслідки перебоїв із постачаннями, що дозволило Компанії задовольнити попит клієнтів за рахунок своєчасних постачань із мінімальним впливом на сезонний попит.

Прискорена окупність для акціонерів підкріплює прихильність компанії до довгострокового створення цінності

 • Протягом 2021 року акціонерам було повернено понад 1,3 млрд дол. США у вигляді дивідендів та викупу акцій.
 •  У 2021 р. викуплено звичайних акцій на суму 950 млн дол. США, включаючи завершення програми зворотного викупу акцій на суму 1,0 млрд дол. США у 2019 р.
 • Компанія розраховує повернути від 1,0 млрд до 1,5 млрд дол. США акціонерам у 2022 році, включаючи дивіденди та викуп акцій5.

Пдалогічним періодом минулого року.

У четвертому кварталі, який закінчився 31 грудня 2021 року, чистий прибуток збільшився на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Органічні продажі1 зросли на 9%. На чолі збільшення продажів – двознане зростання в Латинській АмериціОбсяг збільшився на 1% порівняно з попереднім роком, зі зростанням в обох сегментах, головним чином за рахунок постійного попиту на нові, диференційовані технології, а також зростання споживчого попиту в Латинській Америці. Зростання обсягів було частково нівельовано стратегічним рішенням про поетапну відмову від деяких низькорентабельних продуктів та обмеженнями постачань у сегменті захисту рослин у Північній Америці

Ціни зросли на 8% до попереднього року. Вищі ціни в усіх регіонах допомогли компенсувати вплив інфляційного зростання витрат, зумовленого ринком і зростанням цін на сировину, що продовжується..

Чистий обсяг продажів засобів захисту рослин за квартал збільшився на 6%, переважно завдяки ціновій стратегії.

Чистий обсяг продажів насіння зріс за цей період на 12%, в основному за рахунок двозначного зростання в Латинській Америці завдяки високому попиту на кукурудзу та цінову політику в усіх регіонах.

Прибуток від діяльності за ЗПБО після сплати податків склав 155 млн дол. США в четвертому кварталі 2021 року. Операційна EBITDA1 за другий квартал склала 262 млн дол. США, що на 11% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.


(Млн дол. США, якщо не зазначено інше) 4 кв.2021 р. 4 кв.2020 р. % зміни % органічної зміни1
Чисті продажі 3,479 3,207 8% 9%
Північна Америка 1,361 1,350 1% 1%
EMEA 421 417 1% -%
Латинська Америка 1,342 1,051 28% 28%
Азійсько-Тихоокеанський регіон 355 389 (9)% (6)%

(Млн дол. США, якщо не зазначено інше) 2021 р. 2020 р. % зміни % органічної зміни1
Чисті продажі 15,655 14,217 10% 9%
Північна Америка 7,536 7,168 5% 4%
EMEA 3,123 2,842 10% 6%
Латинська Америка 3,545 2,805 26% 27%
Азійсько-Тихоокеанський регіон 1,451 1,402 3% 3%

Підсумки сегменту засобів захисту рослин

Чисті продажі засобів захисту рослин у четвертому кварталі 2021 року склали 2,1 млрд дол. США, порівняно з 2,0 млрд дол. США у четвертому кварталі 2020 року. Приріст обумовлений 6% збільшенням цін, на 1% збільшенням обсягів, що було частково нівельоване на 1% несприятливим впливом на портфоліо.

Зростання цін було викликане приростом у Північній Америці2, у тому числі вищими витратами на сировину та логістичні витрати. Збільшення обсягу було зумовлене продовженням впровадження нових та диференційованих продуктів у поєднанні з високим споживчим попитом у Латинській Америці. Цей приріст обсягу був частково нівельований приблизно на 75 мільйонів доларів впливом рішення про поетапну відмову від деяких низькорентабельних продуктів.

Компанія також зіткнулася з обмеженнями постачання в Північній Америці, що призвело до скорочення обсягів постачання приблизно на 70 мільйонів доларів США за квартал.

Вплив на портфель обумовлено продажем активів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Операційний показник EBITDA у сегменті склав 305 млн дол. США у четвертому кварталі 2021 року, що на 7% нижче порівняно з четвертим кварталом 2020 року. Безперервна ефективність ціноутворення, продуктивність та зростання обсягів були більш ніж нівельовані вищими витратами на виробництво, включаючи витрати на сировину, впливами на обсяги через обмеження постачання та вищими змінними компенсаційними витратами.


(Млн дол. США, якщо не зазначено інше) 4 кв.2021 р. 4 кв.2020 р. % зміни % органічної зміни1
Північна Америка 839 845 (1)% (1)%
EMEA 220 211 4% 5%
Латинська Америка 764 602 27% 27%
Азійсько-Тихоокеанський регіон 264 309 (15)% (11)%
Чисті продажі ЗЗР загалом у 3 кварталі 2,087 1,967 6% 7%

Чисті продажі засобів захисту рослин у 2021 році склали 7,3 млрд дол. США, порівняно з 6,5 млрд дол. США у 2020 році. Приріст обумовлений 6% збільшенням обсягів, на 5% збільшенням цін, на 2% сприятливим впливом валютних курсів, що було частково нівельоване на 1% несприятливим впливом на портфоліо.

Приріст обсягів обумовлений продовженням впровадження нових продуктів по всьому світу, при сукупних продажах понад 1,4 млрд дол. США в 2021 році, що майже на 450 мільйонів доларів більше, ніж у попередньому році, на чолі з продажами гербіцидів EnlistTM та ArylexTM та інсектициду IsoclastTM. Ці прирости обсягів були частково нівельовані втратою приблизно 275 млн дол. США, зумовленою рішенням компанії про поступове виведення низькомаржинальних продуктів.

Ціни зросли в основному через зростання в регіоні Латинської та Північної Америки, що враховує зростання витрат на сировину та логістичні витрати. Благотворний вплив валюти насамперед обумовлений курсом євро. Вплив на портфель був обумовлений торішнім відчуженням активів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Операційний показник EBITDA у сегменті склав 1,2 млрд дол. США у 2021 році, що на 20% більше у порівнянні з 2020 роком. Ціноутворення, продовження впровадження нових продуктів, поточні дії з управління витратами та продуктивністю та сприятливий вплив валютних курсів більш ніж компенсували зростання виробничих витрат, включаючи витрати на сировину, логістику та інші вищі змінні компенсаційні витрати. Операційна маржа EBITDA у сегменті покращилася більш ніж на 100 базисних пунктів порівняно з попереднім роком.


(Млн дол. США, якщо не зазначено інше) 2021 р. 2020 р. % зміни % органічної зміни1
Північна Америка 2,532 2,373 7% 6%
EMEA 1,524 1,374 11% 6%
Латинська Америка 2,125 1,688 26% 26%
Азійсько-Тихоокеанський регіон 1072 1026 4% 4%
Чисті продажі ЗЗР загалом у 3 кварталі 7,253 6,461 12% 11%

Підсумки сегменту насіння

Чисті продажі насіння у четвертому кварталі 2021 року склали приблизно 1,4 млрд дол. США порівняно з 1,2 млрд дол. США у четвертому кварталі 2020 року. Зростання прибутку зумовлювалося 10% збільшенням цін  та на 2% зростанням обсягів.

Зростання цін обумовлено сильним виконанням ціноутворення у Латинській та Північній Америці. Зростання обсягів відбулося завдяки високому попиту на кукурудзу в Латинській Америці, переважно у Бразилії.

Операційний показник EBITDA в сегменті склав (11) млн дол. США у четвертому кварталі 2021 року, продемонструвавши поліпшення на 77% з того ж періоду минулого року. Безперервна ефективність ціноутворення, постійні дії з управління витратами та продуктивністю, зростання обсягів та нижчі роялті більш ніж компенсували високі витрати на виробництво через більш високі витрати на товари, вищі змінні компенсаційні витрати та збитки від переоцінки інвестиції в акціонерному капіталі


(Млн дол. США, якщо не зазначено інше) 4 кв. 2021 р. 4 кв. 2020 р. % зміни % органічної зміни1
Північна Америка 522 505 3% 3%
EMEA 201 206 (2)% (5)%
Латинська Америка 578 449 29% 30%
Азійсько-Тихоокеанський регіон 91 80 14% 13%
Чисті продажі ЗЗР загалом у 3 кварталі 1,392 1,240 12% 12%

Чисті продажі насіння у 2021 році склали приблизно 8,4 млрд дол. США порівняно з 7,8 млрд дол. США попереднього року. Зростання прибутку обумовлено 4% збільшенням цін, на 4% зростанням обсягів.

Зростання локальних цін було зумовлене відмінними результатами застосування нових насіннєвих технологій, а також безперервною ефективністю ціноутворення в країнах Латинської Америки та EMEA у сукупності із глобальним зростанням цін на кукурудзу на 5%. Це зростання було частково нівелювання тиском конкурентного ціноутворення в сої в Північній Америці, де ціна була знижена на 2%. Зростання обсягів обумовлено високим попитом на кукурудзу в Бразилії у поєднанні з вищими продажами сої та кукурудзи в Північній Америці.

Операційний показник EBITDA у сегменті склав 1,5 млрд дол. США у 2021, що на 25% більше минулого року. Безперервна ефективність ціноутворення, зростання обсягів, постійні дії з управління витратами та продуктивністю, нижчі роялті та витрати на дебіторську заборгованість більш ніж компенсували високі витрати на виробництво, більш високі витрати на фрахт, складське зберігання, та інші вищі змінні компенсаційні витрати. Рівень операційної маржі EBITDA1 у сегменті покращився більш ніж на 240 базисних пунктів порівняно з попереднім роком.


(Млн дол. США, якщо не зазначено інше) 2021 р. 2020 р. % зміни % органічної зміни1
Північна Америка 5,004 4,795 4% 3%
EMEA 1,599 1,468 9% 6%
Латинська Америка 1,420 1,117 27% 30%
Азійсько-Тихоокеанський регіон 379 376 1% -%
Чисті продажі ЗЗР загалом у 3 кварталі 8,402 7,756 8% 8%

Прогноз на 2022 рік

Компанія надала прогноз4 на весь 2022 рік. Очікуваний компанією обсяг чистих продажів варіюється в діапазоні від 16,7 до 17,0 млрд дол. США, що в середньому є очікуваним зростанням чистих продажів на 8% за рік і органічним1 зростанням продажів на 11% за рік. Очікується, що операційна EBITDA1 перебуватиме в діапазоні від 2,8 до 3,0 млрд дол. США, а операційний прибуток на акцію1 - від 2,30 до 2,50 долара за акцію. У компанії відсутня можливість приведення своїх прогнозних фінансових показників, що не належать до ЗПБО (non-GAAP), у відповідність до найбільш порівнянних фінансових показників ЗПБО(GAAP) США, оскільки компанія не може передбачити з достатньою достовірністю і без необґрунтованих зусиль ймовірність виникнення непідконтрольних їй статей балансу.

Про Corteva

Corteva Agriscience — це глобальна виключно сільськогосподарська компанія, акції якої котируються на біржі. Компанія поєднує передові інновації, активну взаємодію із клієнтами та оперативну діяльність з метою вигідної розробки рішень для серйозних глобальних викликів, з якими стикається сільське господарство. Corteva створює переваги на ринку завдяки своїй унікальній стратегії дистрибуції та збалансованому, глобально різноманітному портфелю насіння, засобів захисту рослин, а також цифрових продуктів та послуг. Будучи представленою одними з найвідоміших брендів у сільському господарстві та володіючи портфелем технологій для забезпечення зростання, компанія прагне максимізувати продуктивність фермерів, працюючи із зацікавленими сторонами по всій продовольчій системі та виконуючи своє зобов'язання збагачувати життя тих, хто виробляє, та тих, хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті www.corteva.com.ua.

Стежте за Corteva на Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, та YouTube.

Застереження щодо прогнозних заяв

Дане повідомлення містить прогнозні заяви у значенні, передбаченому Розділом 21E Закону про цінні папери від 1934 року із внесеними до нього поправками та Розділом 27A Закону про цінні папери від 1933 року із внесеними до нього поправками, щодо яких мають застосовуватись положення про безпечну гавань у зв'язку з прогнозними заявами, що містяться в Законі про реформу судочинства з приватних цінних паперів від 1995 року, і можуть бути ідентифіковані щодо використання таких слів, як «плани», «очікує», «буде», «передбачає», «думає», «має намір» , «планує», «оцінює», «прогноз» або іншими словами аналогічного значення. Будь-які заяви щодо очікувань або прогнозів на майбутнє, включаючи заяви про стратегію Corteva щодо приросту, розробки продуктів, отримання дозволів від регулюючих органів, положення на ринку, очікуваних переваг від придбань за останній час, термінів очікуваних переваг від дій з реструктуризації, результатів непередбачених обставин, таких як судові розгляди та врегулювання екологічних питань, витрати та фінансові результати є прогнозними заявами.

Прогнозні заяви та інші оцінки ґрунтуються на певних припущеннях та очікуваннях майбутніх подій, які можуть бути неточними або можуть не реалізуватися. Прогнозні заяви та інші оцінки також включають ризики та невизначеності, на які Corteva не може вплинути. Незважаючи на те, що список поданих далі факторів, можна вважати репрезентативним, його все ж таки не слід розглядати як вичерпну заяву з усіх потенційних ризиків та невизначеностей. Фактори, які не вказані у списку, можуть становити значні додаткові перешкоди для реалізації прогнозних заяв. Наслідки суттєвих відмінностей між фактично отриманими та передбачуваними у прогнозних заявах результатами можуть включати, зокрема, збої в роботі, операційні проблеми, фінансові збитки, юридичну відповідальність перед третіми особами та аналогічні ризики, будь-яка з яких може мати істотний несприятливий вплив на бізнес, результати діяльності. та фінансовий стан Corteva. До деяких важливих факторів, через які фактичні результати діяльності Corteva можуть суттєво відрізнятися від прогнозованих у будь-яких прогнозних заявах, можна віднести такі: (i) нездатність компанії успішно розробити та комерціалізувати безперервне постачання продукції на ринок; (ii) нездатність отримати або вчасно продовжувати необхідні дозволи регулюючих органів для деяких продуктів Corteva; (iii) вплив ступеня суспільного розуміння та визнання чи передбачуваного громадського визнання біотехнологій та інших сільськогосподарських продуктів Corteva; (iv) вплив змін у сільськогосподарській та супутній галузевій політиці держави та міжнародних організацій; (v) вплив конкуренції та консолідації у галузі, де Corteva здійснює свою діяльність; (vi) конкуренція з боку виробників дженериків; (vii) витрати на дотримання змінних нормативних вимог та наслідки фактичних або передбачуваних порушень природоохоронного законодавства або дозвільних вимог; (viii) вплив зміни клімату та непередбачуваних сезонних та погодних факторів; (ix) неможливість відповідати законам про конкуренцію та антимонопольного законодавства; (x) ризики, пов'язані зі ставленням ринків капіталу до питань ESG (xi) створення конкурентом посередницької платформи для розповсюдження продукції Corteva; (xii) залежність Corteva від третіх осіб щодо деяких видів сировини або отримання ліцензій та комерціалізації; (xiii) наслідки індустріального шпигунства, збоїв у ланцюжку поставок, в інформаційних технологіях або мережевих системах Corteva; (xiv) вплив волатильності на витрати Corteva на закупівлю сировини; (xv) нездатність залучити капітал через ринки капіталу або короткострокові позики на умовах, прийнятних для Corteva; (xvi) відмови клієнтів Corteva погасити свої борги перед компанією, включаючи програми фінансування клієнтів; (xvii) збільшення пенсійних та інших зобов'язань щодо фінансування пенсійної допомоги; (xviii) ризики, пов'язані з екологічними суперечками та нездатність отримати вигоду від істотної синергії витрат та ризиків, пов'язаних з відділенням Corteva; (xix) ризики, пов'язані із глобальними операціями Corteva; (xx) нездатність ефективно керувати придбаннями, відчуженнями, альянсами та іншими елементами портфеля; (xxi) ризики, пов'язані з глобальною пандемією COVID-19; (xxii) ризики, пов'язані з неможливістю найму та утримання ключового персоналу; (xxiii) нездатність Corteva реалізувати свої права на інтелектуальну власність у примусовому порядку або захистити їх від вимог третіх осіб; (xxiv) ризики, пов'язані з контрафактною продукцією; (xxv) залежність Corteva від угод з перехресною ліцензією на володіння правом інтелектуальної власності; та (xxvi) інші ризики, пов'язані з відокремленням від DowDuPont.

Крім того, можуть існувати інші ризики та фактори невизначеності, які Corteva в даний час не може визначити або які в даний час не розглядає як істотний вплив на свою діяльність. У тих випадках, коли в будь-якій прогнозній заяві висловлюється очікування чи переконання щодо майбутніх результатів чи подій, таке очікування чи переконання ґрунтується на поточних планах та очікуваннях керівництва Corteva, виражається сумлінно та вважається обґрунтованим, при цьому компанія не дає жодних гарантій про те, що такі очікування чи припущення будуть реалізовані, досягнуті чи виконані. Corteva відмовляється і не бере на себе жодних зобов'язань щодо оновлення або перегляду будь-яких прогнозних заяв, якщо це не передбачено чинним законодавством. Деякі значні ризики та невизначеності, через які результати та події можуть суттєво відрізнятися від передбачених прогнозними заявами, докладно розглядаються у розділі «Фактори ризику» Річного звіту Corteva, складеному за формою 10-K, із змінами, внесеними наступними квартальними звітами, складеними за формі 10-Q, та поточними звітами, складеними за формою 8-K.

Правило G (Фінансові показники, розраховані без застосування ЗПБО)

Цей звіт про прибутки включає інформацію, яка не відповідає ЗПБО (GAAP) США, та використовує показники, які не застосовуються в ЗПБО(GAAP). До таких показників відносяться органічні продажі, органічне зростання (включаючи зростання за сегментами та регіонами), операційна EBITDA, операційний прибуток від основної діяльності у перерахунку на акцію та базова ставка податку. Керівництво використовує дані показники при внутрішньому плануванні та прогнозуванні, а також при розподілі ресурсів та оцінці матеріальних заохочень. Керівництво вважає, що ці показники, що не використовуються в ЗПБО (GAAP), найкраще відображають поточні результати діяльності компанії протягом зазначених періодів і надають більш актуальну та значиму інформацію для інвесторів, оскільки вони дають уявлення про поточні результати діяльності Компанії та більш оптимальні результати порівняння показників у річному обчисленні. Ці показники, що не використовуються в ЗПБО(GAAP), доповнюють інформацію, що підлягає розкриттю із застосуванням ЗПБО(GAAP) США, і не є показниками діяльності компанії, альтернативними показниками по ЗПБО(GAAP) США. Крім того, такі показники, що не відповідають ЗПБО (GAAP), можуть відрізнятися від аналогічних показників, які надають або використовують інші компанії. Відповідність між зазначеними показниками, що не використовуються та використовуються в ЗПБО (GAAP) США, наведено у Вибірковій фінансовій інформації та показниках, що не застосовуються в ЗПБО(GAAP), починаючи зі сторінки А-5 Таблиць фінансової звітності.

 У Corteva відсутня можливість приведення своїх прогнозних фінансових показників, що не належать до ОБПУ (non-GAAP), у відповідність до найбільш порівнянних фінансових показників ЗПБО(GAAP) США, оскільки компанія не може передбачити з достатньою достовірністю і без необґрунтованих зусиль ймовірність виникнення непідконтрольних ей. статей балансу. Значні статті, представлені у звітних періодах, див. на сторінці А-10 Таблиць фінансової звітності. Починаючи з 1 січня 2020 року компанія представить прискорену передоплачену суму амортизації роялті як значну статтю. Прискорена передплачена амортизація роялті є безготівковим платежем, пов'язаним з визнанням авансових платежів, вироблених Monsanto у зв'язку з невиключною ліцензією Компанії в Сполучених Штатах та Канаді за характеристики стійкості до гербіциду Monsanto Genuity® Roundup Ready 2 Yield® Roundup Rea протягом п'ятирічного періоду розширення Enlist E3TM Corteva значно скоротить обсяги продуктів з ознаками стійкості до гербіцидів Roundup Ready 2 Yield® та Roundup Ready 2 Xtend®, що розпочинаються у 2021 році, з очікуваним мінімальним використанням цієї ознаки після завершення нарощування. Органічні продажі визначаються такими показниками, як ціна та обсяг без урахування впливу коливань валюти та портфеля. Операційна EBITDA визначається як прибуток (тобто дохід від продовження діяльності до відрахування податків) до нарахування відсотків, зносу, знецінення, позареалізаційних вигод, чистого прибутку та прибутку (збитків) від курсових різниць без урахування впливу суттєвих позицій (включаючи витрати на знецінення гудвілу) ). Позареалізаційні вигоди у чистому вираженні складаються з пенсійних та інших допомог, які виплачуються після закінчення трудової діяльності (OPEB), коригування з податкових компенсацій, відновлення навколишнього середовища та судових витрат, пов'язаних з підприємствами та об'єктами, що перейшли від раніше існуючої компанії DuPont та компенсаційної виплати за 2021 рік. Коригування податкових компенсацій проводяться за результатами змін залишків на компенсаційних рахунках, що утворюються внаслідок застосування умов Угоди з питань оподаткування, укладеної між Corteva та Dow та (або) DuPont, які відображаються компанією як доходи або витрати до оподаткування.

Прибуток від основного виду діяльності в перерахунку на одну акцію визначається як «прибуток на одну просту акцію від діяльності, що триває — розводнена», без урахування впливу суттєвих позицій після вирахування податків (включаючи надбавку на знецінення гудвілу), впливу позареалізаційних переваг у чистому обчисленні та впливу пов'язаних з нематеріальними активами витрат на амортизацію за вирахуванням податків, що існували на момент відокремлення від DowDuPont, та післяподатковий вплив чистого нереалізованого прибутку або збитку від діяльності з переоцінки ринку для певних похідних інструментів в іноземній валюті, які не відповідають критеріям обліку хеджування. Незважаючи на те, що зазначені вище не відповідні ЗПБО показники не враховують амортизації нематеріальних активів Компанії, керівництво вважає, що для інвесторів важливо розуміти, що такі нематеріальні активи сприяють створенню доходу. Амортизація нематеріальних активів, що відносяться до придбань минулого періоду, нараховується в наступних періодах, доки такі нематеріальні активи не будуть повністю амортизовані. Будь-які майбутні придбання можуть призвести до амортизації додаткових нематеріальних активів. Чистий нереалізований прибуток або збиток від переоцінки поточних біржових позицій для певних фінансових інструментів в іноземній валюті, які не відповідають критеріям обліку хеджування, є негрошовим чистим прибутком (збитком) від змін справедливої ​​вартості певних договорів, які є похідними фінансовими інструментами в невказаній іноземній валюті. Після розрахунку, який відбувається у тому ж календарному році, як і виконання договору, інформація про чистий прибуток (збиток) від змін справедливої ​​вартості за некваліфікованими фінансовими інструментами в іноземній валюті відображається у відповідних фінансових показниках, що не належать до ОБПУ (GAAP), що дозволяє у щоквартальних результатах спостерігати економічний ефект від похідних фінансових інструментів в іноземній валюті, та виключити нереалізований прибуток за ними з показника волатильності справедливої ​​вартості. Базова ставка податку визначається як ефективна ставка податку без урахування впливу чистого прибутку (збитку) від курсової різниці, нетто позареалізаційних вигод, амортизації нематеріальних активів на момент відокремлення від DowDuPont та значних статей (включаючи відрахування від знецінення гудвілу).

 

TM ® Товарні знаки Corteva Agriscience та її дочірніх компаній. ©

02/02/2022

Медіа Контакт

Контакти для інвесторів

Кейсі Андерсон Джеф Рудольф
+1 317-337-4478 +1 302-485-3704
kasey.anderson@corteva.com jeff.rudolph@corteva.com