УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЙ сезону 2023-2024

«Дбаємо про вигідний захист»

                                                                                                     

1.       Визначення термінів

1.1               Акція – захід під назвою «Дбаємо про вигідний захист», що реалізується в рамках та відповідно до цих умов, передбачає придбання учасником Акції Акційної продукції та надання йому Винагороди.

1.2               Учасник Акції (далі Учасник) – особа, що придбала Акційну продукцію з метою застосування її на власних та/або орендованих с./г. угіддях і виконує умови Акції. Учасником Акції не може бути ключовий клієнт ТОВ «Дюпон Україна» чи ТОВ «Кортева Аргісаєнс Україна», на співпрацю з яким поширюються спеціальні умови комерційних політик зазначених компаній.

1.3               Організатор Акції (далі Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Дюпон Україна» (ЄДРПОУ 33404879), зареєстроване за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного 1, БЦ «РічПорт».

1.4               Акційна продукція (далі Продукція):

a)     Гербіцид Кордус Флекс для захисту кукурудзи в обсязі від 48 л;

b)     Гербіцид Квелекс для захисту зернових в обсязі від 12 кг;

c)     Гербіцид Паллас для захисту зернових в обсязі від 40 л;

d)     Гербіцид Слаш для захисту ріпаку озимого в обсязі від 200 л.

1.5               Винагорода:

a)     Оптимізатор ефективності живлення Блу N, в обсязі 3 кг або 6 кг, в залежності від придбаної Акційної продукції;

b)     Інсектицид Радіант, в обсязі 5 л;

c)     Фунгіцид Аканто Плюс, в обсязі 5 л.

Згідно з умовами проведення Акції Винагорода надається Учаснику Акції при купівлі ним Акційної продукції в кількості, зазначеної в п.1.4., і за кожний відповідний обсяг Учасник може отримати відповідну кількість Винагород.

1.6               Офіційний дистриб’ютор (далі Дистриб’ютор) – юридична особа, яка офіційно реалізує продукцію ТОВ «Дюпон Україна» (перелік дистриб’юторів міститься на офіційному сайті Організатора Акції https://www.corteva.com.ua).

 

2.       Учасники Акції. Вимоги до учасників Акції.

2.1               В Акції мають право брати участь особи, що придбали Акційну продукцію в обсягах, зазначених у п. 1.4. цих Умов.

2.2               Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, на підставі прийняття закону «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також низки населених пунктів Донецької та Луганської областей (на підставі указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року). І також за винятком території населених пунктів, які перебувають в тимчасовій окупації, блокуванні чи оточенні; або є територією проведення активних бойових дій, перелік яких визначається законодавством України, чинним на момент проведення Акції.

2.3               ТОВ «Дюпон Україна» залишає за собою право змінювати та/або доповнювати умови Акції протягом усього періоду її проведення.

 

3.       Терміни проведення Акції.

3.1               Акція проводиться з 15 вересня 2023 року до 15 квітня 2024 року включно.

3.2               Підставою для видачі Учаснику Винагороди є придбання ним у Дистриб’ютора Акційної продукції в обсягах, зазначених у п. 1.4. цих Умов, підтверджене видатковою накладною та відвантаження Учаснику продукції в повному обсязі замовлення..

 

4.    ​​Винагорода

4.1               За придбану в обсязі згідно п. 1.4. Акційну продукцію Учасник має право отримати Винагороду згідно п .1.5 цих Умов:

4.1.1               За кожних придбаних Учасником 48 л гербіциду Кордус Флекс – винагорода 5 л інсектициду Радіант або 6 кг оптимізатору ефективності живлення Блу N;

4.1.2               За кожних придбаних Учасником 12 кг гербіциду – винагорода 5 л фунгіциду Аканто Плюс;

4.1.3               За кожних придбаних Учасником 40 л гербіциду Паллас – винагорода 3 кг оптимізатору ефективності живлення Блу N;

4.1.4               За кожних придбаних Учасником 200 л гербіциду Слаш – винагорода 3 кг оптимізатору ефективності живлення Блу N.

4.2               Для отримання Винагороди, крім інших вимог, зазначених у цих Умовах, Учаснику необхідно впродовж Терміну проведення Акції надати менеджеру з продажів ТОВ «Дюпон Україна» копію видаткової накладної на Акційну Продукцію, в якій буде вказано обсяг придбаної Учасником Акційної продукції.

4.3               У копії видаткової накладної має бути зазначено наступну інформацію:

4.3.1        Обсяг придбаної Акційної продукції;

4.3.2        Дату покупки;

4.3.3        Підпис уповноваженого представника Учасника Акції;

4.3.4        Печатку Учасника Акції, проставлену таким чином, щоби код ЄДРПОУ та назва підприємства Учасника були добре видимі;

4.3.5        Підпис та печатку уповноваженого представника дистриб’ютора.

4.4     Кількість Акційної продукції обмежена.

4.5     Кількість Винагород обмежена.

4.6     У разі відмови від отримання Винагороди відповідно до Умов проведення Акції її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими видами заохочення.

4.7     Винагорода не підлягає поверненню та обміну.

4.8     Ніякої відповідальності за використання Учасниками отриманих ними Винагород Організатор не несе. Також Організатор не несе відповідальності за те, що Учасник з будь-яких причин не має можливості використати отриману Винагороду.

4.9     Організатор не несе ніякої відповідальності за можливі наслідки використання отриманих Учасниками Винагород.

4.10 Учасник може отримати Винагороду, лише якщо надасть Організатору копії видаткових накладних, які відповідають пунктам 4.2 та 4.3 цих Умов.

4.11 Під час отримання Винагороди Учасник повинен підписати Акт прийому-передачі товарів (Винагороди) з Організатором.

 

5.       Інші положення

5.1   Участь в Акції є підтвердженням того, що Учасник розуміє умови Акції та дає свою згоду виконувати їх для отримання Винагороди. Організатор залишає за собою право змінювати та/або доповнювати умови Акції в період її дії. Такі зміни та/або доповнення умов Акції в односторонньому порядку можуть мати місце, якщо Організатор затвердить їх та опублікує на офіційному веб-сайті https://www.corteva.com.ua. Ці зміни та доповнення до умов Акції стають чинними з моменту їх публікації, якщо інше не було вказане в самих змінах та/або доповненнях.

5.2   Якщо виникнуть ситуація та/або обставини, які можуть мати двозначне чи неочевидне тлумачення та/або непорозуміння щодо цих умов та/або питань, які не були визначені цими умовами, остаточне рішення має прийняти Організатор Акції. У цьому випадку рішення, прийняте Організатором, вважатиметься остаточним та не може бути оскаржене.

5.3   Беручи участь в Акції, Учасник дає Організатору згоду та право на включення даних (персональних та/або ідентифікаційних) до баз даних (в тому числі електронних), що використовуються для опрацювання, зберігання, використання (реєстрації, накопичення тощо) даних, у зв’язку з діяльністю Організатора, що отримує такі дані, в тому числі до баз даних, необхідних для складання бухгалтерської, статистичної, фінансової, податкової звітності, а також інших форм звітності, моніторингу чи контролю, що оформляються та ведуться згідно зі стандартами, які використовує Організатор. Учасник та Організатор підтверджують, погоджуються та гарантують, що дані (персональні та/або ідентифікаційні) Учасника, які стають відомі Організатору в ході виконання умов Акції, можуть бути включені, зберігатись, опрацьовуватись (використовуватись тощо) в базах даних (в тому числі електронних) як під час виконання умов цієї Акції, так і після закінчення її дії. Дані Учасника Акції, занесені Організатором до власних баз даних, не можуть бути використані Організатором з метою або за призначенням, що не відповідають умовам цієї Акції або вимогам чинного законодавства.

5.4   Беручи участь в Акції, Учасник гарантує Організатору, що не було порушення законних інтересів та прав інших осіб, до яких призвела його участь в Акції та/або надання згоди на виконання умов Акції та/або використання даних (персональних та/або ідентифікаційних) Учасника.

5.5   Конфіденційність. Як складову цієї транзакції, Організатор може збирати, використовувати і розголошувати персональну інформацію про Учасників, зокрема найменування компанії, адресу, банківську та кредитну інформацію, а також найменування, номер телефону, електронну адресу та інші контактні дані юридичних осіб з-поміж організацій Організатора та його підрядників. Організатор може надавати персональну інформацію своїм афілійованим особам та зазначеним третім особам, що перебувають у будь-якій країні світу, щоб завершити транзакцію та у цілях, що відповідають положенню щодо конфіденційності: https://www.corteva.com.ua/privacy-policy.html