УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

АКЦІЇ «ОБҐРУНТОВАНІ РІШЕННЯ»

 

1.       Визначення термінів

1.1               Акція – захід під назвою «Обґрунтовані рішення», що реалізується в рамках та відповідно до цих умов, передбачає отримання учасником Акції Акта на агрономічні лабораторні дослідження.

1.2               Учасник Акції (далі Учасник) – особа, що придбала насіння кукурудзи Brevant® seeds з метою посіву його на власних та/або орендованих с.-г. угіддях і виконує умови Акції. Учасником Акції не може бути ключовий клієнт ТОВ «Дюпон Україна» чи ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна», на співпрацю з яким поширюються спеціальні умови комерційних політик зазначених компаній. В Акції заборонена участь співробітникам компанії ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна», ТОВ «Дюпон Україна», Торговим агентам Pioneer® та членам їхніх родин.

1.3               Організатор Акції (далі Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» (ЄДРПОУ 31352075), зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, буд. 1.

1.4               Акційна продукція (далі Продукція) – насіння гібридів кукурудзи Brevant® seeds відповідно до умов Акції.

1.5               Акт на агрономічні лабораторні дослідження (далі Акт) – документ, що має відповідний номінал, індивідуальний номер та посвідчує право Учасника на отримання агрономічних лабораторних досліджень у представника авторизованої агрономічної лабораторії Організатора Акції. Підставою для надання Акта є факт відвантаження Учасникові насіння кукурудзи Brevant® seeds в обсязі від 50 посівних одиниць (1 посівна одиниця містить 80 000 насінин).

1.6               Номінал Акта – відповідна сума, яку Учасник Акції може витратити на лабораторні агрономічні дослідження в авторизованій агрономічній лабораторії.

1.7               Авторизована агрономічна лабораторія (далі Лабораторія) – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Артанія» (ЄДРПОУ 36830359), яка офіційно надає послуги з агрономічних лабораторних досліджень за умовами договору з Організатором Акції.

 

2.       Учасники Акції. Вимоги до учасників Акції

2.1               В Акції мають право брати участь особи, що придбали насіння кукурудзи Brevant® seeds в обсягах та за умов, зазначених у розділі 4 цих умов.

2.2               Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь на підставі закону «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також низки населених пунктів Донецької та Луганської областей (на підставі указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року).

 

3.       Терміни проведення Акції

3.1               Акція проводиться з 13 вересня 2021 року до 1 жовтня 2022 року включно.

3.2               Підставою для надання Учасникові Акції Акта є відвантаження насіння кукурудзи Brevant® seeds у період з 13 вересня 2021 року до 30 квітня 2022 року включно.

3.3               Учасник може звернутися до Лабораторії для отримання агрономічних лабораторних досліджень в період з 1 листопада 2021 року до 1 жовтня 2022 року включно.

 

4.    ​​Умови отримання та використання Акта

4.1               За кожні 50 посівних одиниць насіння кукурудзи Brevant® seeds, придбаного протягом періоду:

-   з 13 вересня до 31 грудня 2021 року включно, Учасник може отримати Акт номіналом 5 000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. Крім того, 1 000,00 грн. ПДВ, разом  

– 6 000,00 грн. з ПДВ на отримання агрономічних лабораторних досліджень;

з 1 січня до 30 квітня 2022 року включно, Учасник може отримати Акт номіналом 2 500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. Крім того, 500,00 грн. ПДВ, разом – 3 000,00 грн. з ПДВ, на отримання агрономічних лабораторних досліджень.

4.2               Насіння кукурудзи Brevant® seeds може бути придбане як в одному найменуванні, так і різних, але не менше ніж 50 посівних одиниць. Кількість акційної продукції обмежена.

4.3               У період з 1 листопада 2021 року до 1 жовтня 2022 року Учасник Акції може використати Акт на агрономічні лабораторні дослідження у Лабораторії. Для цього необхідно звернутися до представника бренду Brevant® seeds, щоб отримати Сертифікат,  обрати відповідний перелік досліджень, відібрати зразки (ґрунту, рослин, посівного матеріалу та ін.) для дослідження та надіслати їх в лабораторію за адресою, що вказано в Акті.

4.4               Якщо вартість наданих агрономічних лабораторних досліджень перевищує номінал Акта, Учасник Акції самостійно сплачує різницю на рахунок Лабораторії.

4.5               Послуги із дослідження ґрунтів надаються при купівлі 400 і більше посівних одиниць насіння кукурудзи Brevant® seeds.

4.6               У разі відмови від використання Акта відповідно до умов проведення Акції його вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими видами заохочення.

 

5.       Інші положення

5.1   Участь в Акції є підтвердженням того, що Учасник розуміє умови Акції та дає свою згоду їх виконувати. Організатор залишає за собою право змінювати та/або доповнювати умови Акції в період її дії. Такі зміни та/або доповнення умов Акції в односторонньому порядку можуть мати місце, якщо Організатор затвердить їх та опублікує на офіційному веб-сайті www.corteva.com.ua. Ці зміни та доповнення до умов Акції стають чинними з моменту їх публікації, якщо інше не було вказане в самих змінах та/або доповненнях.

5.2   Якщо виникнуть ситуації та/або обставини, які можуть мати двозначне чи неочевидне тлумачення та/або непорозуміння щодо цих умов та/або питань, які не були визначені цими умовами, остаточне рішення має прийняти Організатор Акції. У цьому випадку рішення, прийняте Організатором, вважатиметься остаточним та не може бути оскаржене.

5.3   Беручи участь в Акції, Учасник дає Організатору згоду та право на включення даних (персональних та/або ідентифікаційних) до баз даних (в тому числі електронних), що використовуються для опрацювання, зберігання, використання (реєстрації, накопичення тощо) даних, у зв’язку з діяльністю Організатора, що отримує такі дані, в тому числі до баз даних, необхідних для складання бухгалтерської, статистичної, фінансової, податкової звітності, а також інших форм звітності, моніторингу чи контролю, що оформляються та ведуться згідно зі стандартами, які використовує Організатор. Учасник та Організатор підтверджують, погоджуються та гарантують, що дані (персональні та/або ідентифікаційні) Учасника, які стають відомі Організатору в ході виконання умов Акції, можуть бути включені, зберігатись, опрацьовуватись (використовуватись тощо) в базах даних (в тому числі електронних) як під час виконання умов цієї Акції, так і після закінчення її дії. Дані Учасника Акції, внесені Організатором до власних баз даних, не можуть бути використані Організатором з метою або за призначенням, що не відповідають умовам цієї Акції або вимогам чинного законодавства.

5.4   Беручи участь в Акції, Учасник гарантує Організатору, що не було порушення законних інтересів та прав інших осіб, до яких призвела його участь в Акції та/або надання згоди на виконання умов Акції та/або використання даних (персональних та/або ідентифікаційних) Учасника.

5.5   Конфіденційність. Як складову цієї транзакції Організатор може збирати, використовувати і розголошувати персональну інформацію про учасників, зокрема найменування компанії, адресу, банківську та кредитну інформацію, а також найменування, номер телефону, електронну адресу та інші контактні дані юридичних осіб з-поміж організацій Організатора та його підрядників. Організатор може надавати персональну інформацію своїм афілійованим особам та зазначеним третім особам, що перебувають у будь-якій країні світу, щоб завершити транзакцію та у цілях, що відповідають положенню щодо конфіденційності: www.corteva.com.ua/privacy-policy.html.