Купуйте від 50 п.о.* насіння соняшнику Pioneer® та отримуйте 6 000,00 гривень знижки на придбання засобів захисту рослин.


* Посівна одиниця соняшнику Pioneer® із розрахунку сто п’ятдесят тисяч насінин в одній посівній одиниці.

** ВАЖЛИВО. Знижка вказана у гривнях без урахування ПДВ. Розмір знижки не може перевищувати 15% вартості загального замовлення Акційної продукції у Дистриб’ютора, тобто знижка діятиме на наступні обсяги ЗЗР: Геліантекс™ – від 5 л, Аканто Плюс® – від 100 л, Танос® – від 60 кг.

Період дії Акції – з 10 вересня 2020 року до 31 липня 2021 року включно.

Акція проводиться на території України, крім Автономної" Республіки Крим і зони проведення ООС.

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«Ідеальний вибір: купуйте гібриди соняшника Pioneer® та отримайте знижку на гербіцид Геліантекс™ або фунгіциди Аканто Плюс®/ Танос®»

1.Визначення термінів

1.1 Акція – захід під назвою «Ідеальний вибір: купуйте гібриди соняшника Pioneer® та отримайте знижку на гербіцид Геліантекс™ або фунгіциди Аканто Плюс®/ Танос®», що реалізується в рамках та відповідно до цих умов, передбачає придбання учасником Акції акційної продукції зі знижкою.

1.2 Учасник Акції (далі Учасник) – особа, що придбала насіння соняшнику Pioneer® з метою посіву його на власних та/або орендованих с./г. угіддях і виконує умови Акції. Учасником Акції не може бути ключовий клієнт ТОВ «Дюпон Україна» чи ТОВ «Піонер Насіння Україна», на співпрацю з яким поширюються спеціальні умови комерційних політик зазначених компаній.

1.3 Організатор Акції (далі Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Дюпон Україна» (ЄДРПОУ 33404879), зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30А.

1.4 Акційна продукція (далі Продукція) – гербіцид Геліантекстм, фунгіциди Аканто Плюс® та Танос®, відповідно до умов Акції.

1.5 Знижка – тимчасове зменшення ціни товару, яка надається покупцям (споживачам) (відповідно до статті 1 закону «Про рекламу» від 1.01.2013). Згідно з умовами проведення знижка надається Учаснику Акції при купівлі ним акційної продукції в офіційного дистриб’ютора Організатора.

1.6 Акт підтвердження придбання продукції (далі Акт) – документ, що має індивідуальний номер та посвідчує право Учасника на отримання знижки на акційну продукцію. Підставою для надання Акта є факт відвантаження Учаснику насіння соняшнику Pioneer®, в обсязі від 50 посівних одиниць (150000 насінин у мішку).

1.7 Офіційний дистриб’ютор (далі Дистриб’ютор) – юридична особа, яка офіційно реалізує продукцію ТОВ «Дюпон Україна» (перелік дистриб’юторів міститься на офіційному сайті Організатора Акції https://www.corteva.com.ua), дала згоду на участь в Акції та погоджується з її умовами шляхом підписання додаткової угоди з ТОВ «Дюпон Україна».

2. Учасники Акції. Вимоги до учасників Акції.

2.1 В Акції мають право брати участь особи, що придбали насіння соняшнику Pioneer® в обсягах та за умов, зазначених у розділі 4 цих умов.

2.2 Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь на підставі прийняття закону «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також низки населених пунктів Донецької та Луганської областей (на підставі указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року).

3. Терміни проведення Акції.

3.1 Акція проводитьсяз 10 вересня 2020 року до 31 липня 2021 року включно.

3.2 Підставою для видання Учаснику Акта є відвантажене йому насіння соняшнику Pioneer® у період з 10 вересня 2020 року до 31 березня 2021 року включно.

3.3 Учасник може звернутися до Дистриб’ютора для придбання акційної продукції зі знижкою в період з 1 листопада 2020 року до 31 липня 2021 року включно.

4. ​​Знижка

4.1 За кожні 50 посівних одиниць насіння соняшнику Pioneer®, придбаного протягом періоду з 10 вересня 2020 року до 31 березня 2021 року включно, Учасник може отримати знижку в розмірі 6000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. Крім того, 1200,00 грн. ПДВ, разом – 7200,00 грн. з ПДВ на придбання акційної продукції.

4.2   За придбані гібриди в обсязі від 50 посівних одиниць з наступного переліку знижка надається на гербіцид Геліантекстм (за умови придбання від 5 літрів):

P64LL125, P64LL129, PR64F66, P64LE119, P64LE137, P64LP130, P64LP140, P64HH132, P63LL06, P64HH106.

4.3   За придбані гібриди в обсязі від 50 посівних одиниць з наступного переліку знижка надається на фунгіциди Аканто® Плюс (за умови придбання від 100 літрів) та/або Танос® (за умови придбання від 60 кг):

P62LL109, P64LL138, P64LL155, P62LE122, P63LE113, P64LE136, P64HE118, P64HE144, P63HH142, P64HH150, P64LE25, P64LE121.

4.4 Насіння соняшнику Pioneer® (а саме гібриди, зазначені в п. 4.2 та 4.3) може бути придбане як в одному найменуванні, так і різних, але не менше як 50 посівних одиниць.

4.5 Для отримання знижки, крім інших вимог, зазначених у цих умовах, Учаснику необхідно надати Дистриб’ютору Акт.

4.6 Кількість акційної продукції обмежена.

4.7 Розмір знижки не може бути більше, ніж 15% вартості загального замовлення акційної продукції у Дистриб’ютора.

4.8 У разі відмови від використання знижки відповідно до умов проведення Акції її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими видами заохочення.

5. Інші положення

5.1 Участь в Акції є підтвердженням того, що Учасник розуміє умови Акції та дає свою згоду виконувати їх для отримання знижки. Організатор залишає за собою право змінювати та/або доповнювати умови Акції в період її дії. Такі зміни та/або доповнення умов Акції в односторонньому порядку можуть мати місце, якщо Організатор затвердить їх та опублікує на офіційному веб-сайті https://www.corteva.com.ua. Ці зміни та доповнення до умов Акції стають чинними з моменту їх публікації, якщо інше не було вказане в самих змінах та/або доповненнях.

5.2 Якщо виникнуть ситуація та/або обставини, які можуть мати двозначне чи неочевидне тлумачення та/або непорозуміння щодо цих умов та/або питань, які не були визначені цими умовами, остаточне рішення має прийняти Організатор Акції. У цьому випадку рішення, прийняте Організатором, вважатиметься остаточним та не може бути оскаржене.

5.3 Беручи участь в Акції, Учасник дає Організатору згоду та право на включення даних (персональних та/або ідентифікаційних) до баз даних (в тому числі електронних), що використовуються для опрацювання, зберігання, використання (реєстрації, накопичення тощо) даних, у зв’язку з діяльністю Організатора, що отримує такі дані, в тому числі до баз даних, необхідних для складання бухгалтерської, статистичної, фінансової, податкової звітності, а також інших форм звітності, моніторингу чи контролю, що оформляються та ведуться згідно зі стандартами, які використовує Організатор. Учасник та Організатор підтверджують, погоджуються та гарантують, що дані (персональні та/або ідентифікаційні) Учасника, які стають відомі Організатору в ході виконання умов Акції, можуть бути включені, зберігатись, опрацьовуватись (використовуватись тощо) в базах даних (в тому числі електронних) як під час виконання умов цієї Акції, так і після закінчення її дії. Дані Учасника Акції, занесені Організатором до власних баз даних, не можуть бути використані Організатором з метою або за призначенням, що не відповідають умовам цієї Акції або вимогам чинного законодавства.

5.4 Беручи участь в Акції, Учасник гарантує Організатору, що не було порушення законних інтересів та прав інших осіб, до яких призвела його участь в Акції та/або надання згоди на виконання умов Акції та/або використання даних (персональних та/або ідентифікаційних) Учасника.

5.5 Конфіденційність. Як складова цієї транзакції Організатор може збирати, використовувати і розголошувати персональну інформацію про учасників, зокрема найменування компанії, адресу, банківську та кредитну інформацію, а також найменування, номер телефону, електронну адресу та інші контактні дані юридичних осіб з-поміж організацій Організатора та його підрядників. Організатор може надавати персональну інформацію своїм афілійованим особам та зазначеним третім особам, що перебувають у будь-якій країні світу, щоб завершити транзакцію та у цілях, що відповідають положенню щодо конфіденційності: https://www.corteva.us/privacy-policy.html.

1. Визначення термінів

1.1 Акція – захід під назвою «Розумне рішення: соняшник + фунгіцид», що реалізується в рамках та відповідно до цих умов, передбачає придбання учасником Акції акційної продукції зі знижкою.

1.2 Учасник Акції (далі Учасник) – особа, що придбала насіння соняшнику ТМ Pioneer з метою посіву його на власних та/або орендованих с./г. угіддях і виконує умови Акції. Учасником Акції не може бути ключовий клієнт ТОВ «Дюпон Україна» чи ТОВ «Піонер Насіння Україна», на співпрацю з яким поширюються спеціальні умови комерційних політик зазначених компаній.

1.3 Організатор Акції (далі Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Дюпон Україна» (ЄДРПОУ 33404879), зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30А.

1.4 Акційна продукція (далі Продукція) – фунгіциди Аканто Плюс (ТМ Dupont) та/або Танос (ТМ Dupont) відповідно до умов Акції.

1.5 Знижка – тимчасове зменшення ціни товару, яка надається покупцям (споживачам) (відповідно до статті 1 закону «Про рекламу» від 1.01.2013). Згідно з умовами проведення знижка надається Учаснику Акції при купівлі ним акційної продукції в офіційного дистриб’ютора Організатора.

1.6 Акт підтвердження придбання продукції (далі Акт) – документ, що має індивідуальний номер та посвідчує право Учасника на отримання знижки на акційну продукцію. Підставою для надання Акта є факт відвантаження Учаснику насіння соняшнику ТМ Pioneer.

1.7 Офіційний дистриб’ютор (далі Дистриб’ютор) – юридична особа, яка офіційно реалізує продукцію ТОВ «Дюпон Україна» (перелік дистриб’юторів міститься на офіційному сайті Організатора Акції https://www.corteva.com.ua), дала згоду на участь в Акції та погоджується з її умовами шляхом підписання додаткової угоди з ТОВ «Дюпон Україна».

2. Учасники Акції. Вимоги до учасників Акції.

2.1 В Акції мають право брати участь особи, що придбали насіння соняшнику TM Pioneer в обсягах та за умов, зазначених у розділі 4 цих умов.

2.2 Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь на підставі прийняття закону «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також низки населених пунктів Донецької та Луганської областей (на підставі указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року).

3. Терміни проведення Акції.

3.1 Акція проводитьсяз 1 листопада 2019 року до 31 липня 2020 року включно.

3.2 Підставою для видання Учаснику Акта є придбане ним насіння соняшнику TM Pioneer у період з 1 листопада 2019 року до 31 березня 2020 року включно.

3.3 Учасник може звернутися до Дистриб’ютора для придбання акційної продукції зі знижкою в період з 1 листопада 2019 року до 31 липня 2020 року включно.

4. Знижка

4.1 За кожні 50 посівних одиниць насіння соняшнику TM Pioneer, придбаного однією видатковою накладною, Учасник може отримати знижку в розмірі 6000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. Крім того, 1200,00 грн. ПДВ, разом – 7200,00 грн. з ПДВ на придбання акційної продукції.

4.2 Акційна продукція може бути придбана як в одному найменуванні, так і різних, але однією видатковою накладною.

4.3 Для отримання знижки, крім інших вимог, зазначених у цих умовах, Учаснику необхідно:

а) придбати насіння соняшнику TM Pioneer обсягом від 50 посівних одиниць та отримати Акт;

б)надати Дистриб’ютору цей Акт.

4.4 Кількість акційної продукції обмежена.

4.5 Розмір знижки не може бути більшим від 15% вартості загального замовлення акційної продукції.

4.6 У разі відмови від використання знижки відповідно до умов проведення Акції її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими видами заохочення.

5. Інші положення

5.1 Участь в Акції є підтвердженням того, що Учасник розуміє умови Акції та дає свою згоду виконувати їх для отримання знижки. Організатор залишає за собою право змінювати та/або доповнювати умови Акції в період її дії. Такі зміни та/або доповнення умов Акції в односторонньому порядку можуть мати місце, якщо Організатор затвердить їх та опублікує на офіційному веб-сайті https://www.corteva.com.ua. Ці зміни та доповнення до умов Акції стають чинними з моменту їх публікації, якщо інше не було вказане в самих змінах та/або доповненнях.

5.2 Якщо виникнуть ситуація та/або обставини, які можуть мати двозначне чи неочевидне тлумачення та/або непорозуміння щодо цих умов та/або питань, які не були визначені цими умовами, остаточне рішення має прийняти Організатор Акції. У цьому випадку рішення, прийняте Організатором, вважатиметься остаточним та не може бути оскаржене.

5.3 Беручи участь в Акції, Учасник дає Організатору згоду та право на включення даних (персональних та/або ідентифікаційних) до баз даних (в тому числі електронних), що використовуються для опрацювання, зберігання, використання (реєстрації, накопичення тощо) даних, у зв’язку з діяльністю Організатора, що отримує такі дані, в тому числі до баз даних, необхідних для складання бухгалтерської, статистичної, фінансової, податкової звітності, а також інших форм звітності, моніторингу чи контролю, що оформляються та ведуться згідно зі стандартами, які використовує Організатор. Учасник та Організатор підтверджують, погоджуються та гарантують, що дані (персональні та/або ідентифікаційні) Учасника, які стають відомі Організатору в ході виконання умов Акції, можуть бути включені, зберігатись, опрацьовуватись (використовуватись тощо) в базах даних (в тому числі електронних) як під час виконання умов цієї Акції, так і після закінчення її дії. Дані Учасника Акції, занесені Організатором до власних баз даних, не можуть бути використані Організатором з метою або за призначенням, що не відповідають умовам цієї Акції або вимогам чинного законодавства.

5.4 Беручи участь в Акції, Учасник гарантує Організатору, що не було порушення законних інтересів та прав інших осіб, до яких призвела його участь в Акції та/або надання згоди на виконання умов Акції та/або використання даних (персональних та/або ідентифікаційних) Учасника.

5.5 Конфіденційність. Як складова цієї транзакції Організатор може збирати, використовувати і розголошувати персональну інформацію про учасників, зокрема найменування компанії, адресу, банківську та кредитну інформацію, а також найменування, номер телефону, електронну адресу та інші контактні дані юридичних осіб з-поміж організацій Організатора та його підрядників. Організатор може надавати персональну інформацію своїм афілійованим особам та зазначеним третім особам, що перебувають у будь-якій країні світу, щоб завершити транзакцію та у цілях, що відповідають положенню щодо конфіденційності: https://www.corteva.us/privacy-policy.html