УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ВРОЖАЙНОСТІ

«PIONEER® LUMIMASTER 2021–2022»

1.       Визначення термінів

1.1.             Конкурс – захід під назвою «ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКІЙ КОНКУРС ВРОЖАЙНОСТІ «PIONEER® LUMIMASTER 2021–2022», що реалізується в рамках та відповідно до цих умов, передбачає придбання учасником Конкурсу насіння гібридів кукурудзи та/або соняшнику Pioneer® у сезоні 2021–2022 в протруєнні LumiGEN™ у кількості не менш як 20 п.о. та надання інформації про показники врожайності цих гібридів, отриманих у 2022 р.

1.2.             Учасник Конкурсу (далі – Учасник) – особа, що придбала насіння кукурудзи та/або соняшнику Pioneer® у преміальній обробці LumiGEN™ в кількості не менш як 20 п.о. з метою посіву його на власних та/або орендованих с.-г. угіддях і виконує умови Конкурсу. Учасником Конкурсу не може бути ключовий клієнт ТОВ «Дюпон Україна» чи ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна», на співпрацю з яким поширюються спеціальні умови комерційних політик зазначених компаній. У Конкурсі заборонена участь співробітникам ТОВ «Кортева Агрісаєнс Україна», ТОВ «Дюпон Україна», Торговим агентам Pioneer® та членам їхніх родин.

1.3.             Організатор Конкурсу (далі – Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» (ЄДРПОУ 31352075), зареєстроване за адресою: Україна, 04070, місто Київ, вул. Сагайдачного Петра, будинок 1.

1.4.             Винагорода. Під Винагородою мається на увазі придбання посівних одиниць кукурудзи та/або соняшнику Pioneer® (маркетинговий продаж товарів). Ціна 1-ї (однієї) посівної одиниці насіння кукурудзи та/або соняшнику Pioneer® становить 1,00 (одна) гривня без ПДВ, 0,14 грн. (14 коп.) ПДВ, 1,14 грн. (одна гривня 14 коп.) разом з ПДВ.

 

2.       Учасники Конкурсу. Вимоги до учасників Конкурсу. Номінації

2.1.             У Конкурсі мають право брати участь особи, що придбали насіння кукурудзи та/або соняшнику Pioneer® в обсягах та за умов, зазначених у розділах 1 та 4 цих умов.

2.2.             Конкурс проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополя – на підставі ухвалення закону «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також низки населених пунктів Донецької та Луганської областей (на підставі указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року).

2.3.             Конкурс проводиться у 24 областях України в чотирьох номінаціях:

a)             найвища урожайність гібрида соняшнику Pioneer®;

b)             найвища урожайність гібрида кукурудзи Pioneer®;

c)              випадковий переможець, який вирощував гібрид кукурудзи Pioneer®;

d)             випадковий переможець, який вирощував гібрид соняшнику Pioneer®.

2.4.             Під час конкурсу буде визначено 48 переможців за найвищі показники врожайності та 48 випадкових переможців.

 

3.       Терміни та етапи проведення Конкурсу. Реєстрація та подання показників врожайності

3.1.            Конкурс проводиться з 1 жовтня 2021 р. до 31 грудня 2022 р.

3.2.            Етап реєстрації триває з 1 жовтня 2021 р. до 20 травня 2022 р. включно.

3.3.            Під час реєстрації Учасник має заповнити заявку (посилання на заявку на сайті компанії) з необхідними даними та надіслати Організатору цю заявку і фото зі свого господарства із символікою Pioneer® (може бути будь-яке фото із символікою) на електронну адресу pioneer.lumimaster@gmail.com . У формі клієнт дає згоду на оприлюднення персональних та реєстраційних даних від його імені Організатором у публічному просторі.

3.4.            Розмір поля, яке бере участь у Конкурсі, не має бути  меншим за 20 га кукурудзи та 20 га соняшнику.

3.5.            Заявка  від Учасника на участь у Конкурсі оформляється окремо на кожну ділянку під один гібрид. Максимальна кількість заявок Учасника (від однієї юридичної особи) не має перевищувати одну в номінації «кукурудза» та одну в номінації «соняшник», тобто максимум дві заявки.

3.6.            Етап подання показників урожайності триває з 1 вересня до 1 грудня 2022 р. включно. У цей період Учаснику необхідно заповнити Акт збору врожаю для подання показників урожайності, внести дані щодо врожайності гібридів та передати заповнені оригінали Актів Торговим агентам Pioneer®.

3.7.            Організатор залишає за собою право перевірити надані Учасниками показники врожайності та у випадку невідповідності відхилити хибний Акт збору врожаю.

3.8.            Показники врожайності від Учасників у вигляді Актів збору врожаю приймаються для участі в Конкурсі у перерахунку на залікову врожайність при кондиційній вологості до 1 грудня 2022 р.

 

4.       Підбиття підсумків Конкурсу. Визначення переможців та винагорода

4.1.           Термін підбиття підсумків – з 1 до 31 грудня 2022 р.

4.2.           У кожній області буде визначено 4 номінанти у номінаціях згідно з пунктом 2.4 цих Умов.

4.3.           За найвищу врожайність кукурудзи Учасник отримує 25 п.о. кукурудзи, за найвищу врожайність соняшнику – 15 п.о. соняшнику.

4.4.           Випадкові переможці отримують у номінації «кукурудза» 10 п.о. кукурудзи, в номінації «соняшник» – 5 п.о. соняшнику.

4.5.           Випадкові переможці будуть визначатись окремо для кожної області, та окремо в номінаціях «кукурудза» та «соняшник». Для кожної області буде сформовано 2 переліку учасників: 1) номінація «кукурудза» та 2) номінація «соняшник», та за допомогою генератора випадкових чисел www.random.org буде визначений номер переможця.

4.6.           Максимальна вартість подарунків, гібридний склад та фасування п.о. визначається Організатором  (фасування – виходячи з розрахунку 1 п.о. кукурудзи = 80 тис. насінин, 1 п.о. соняшнику = 150 тис. насінин).

4.7.           Факт передання винагороди у вигляді п.о. в кількості відповідно до правил Конкурсу передбачає продаж кожної посівної одиниці за 1,14 грн., включаючи ПДВ, із належним оформленням видаткової накладної, завіреної підписами та печатками з двох сторін із зазначенням посади та ПІБ підписантів.

 

5.       Інші положення​

5.1.           Участь у Конкурсі є підтвердженням того, що Учасник розуміє умови Конкурсу та згоден виконувати їх для отримання Винагороди. Організатор залишає за собою право змінювати та/або доповнювати умови Конкурсу в період його дії. Такі зміни та/або доповнення умов Конкурсу в односторонньому порядку можуть мати місце, якщо Організатор затвердить їх та опублікує на офіційному веб-сайті www.corteva.com.ua. Ці зміни та доповнення до умов Конкурсу стають чинними з моменту їх публікації, якщо інше не було вказане в самих змінах та/або доповненнях.

5.2.           Якщо виникнуть ситуація та/або обставини, які можуть мати двозначне чи неочевидне тлумачення та/або непорозуміння щодо цих умов та/або питань, які не були визначені цими умовами, остаточне рішення приймає Організатор Конкурсу. У цьому випадку рішення, прийняте Організатором, вважатиметься остаточним та не може бути оскаржене.

5.3.           Беручи участь у Конкурсі, Учасник дає Організатору згоду та право на включення даних (персональних та/або ідентифікаційних) до баз даних (в тому числі електронних), що використовуються для опрацювання, зберігання, використання (реєстрації, накопичення тощо) даних, у зв’язку з діяльністю Організатора, що отримує такі дані, в тому числі до баз даних, необхідних для складання бухгалтерської, статистичної, фінансової, податкової звітності, а також інших форм звітності, моніторингу чи контролю, що оформляються та ведуться згідно зі стандартами, які використовує Організатор. Учасник та Організатор підтверджують, погоджуються та гарантують, що дані (персональні та/або ідентифікаційні) Учасника, які стають відомі Організатору в ході виконання умов Конкурсу, можуть бути включені, зберігатись, опрацьовуватись (використовуватись тощо) в базах даних (у тому числі електронних) як під час виконання умов цього Конкурсу, так і після закінчення його дії. Дані Учасника Конкурсу, занесені Організатором до власних баз даних, не можуть бути використані Організатором з метою або за призначенням, що не відповідають умовам цього Конкурсу або вимогам чинного законодавства.

5.4.           Беручи участь у Конкурсі, Учасник гарантує Організатору, що не були порушені законні інтереси та права інших осіб, до яких призвели його участь у Конкурсі, та/або надання згоди на виконання умов Конкурсу, та/або використання даних (персональних та/або ідентифікаційних) Учасника.

5.5.           Конфіденційність. Як складову цієї транзакції, Організатор може збирати, використовувати і розголошувати персональну інформацію про Учасників, зокрема найменування компанії, адресу, банківську та кредитну інформацію, а також найменування, номер телефону, електронну адресу та інші контактні дані юридичних осіб з-поміж організацій Організатора та його підрядників. Організатор може надавати персональну інформацію своїм афілійованим особам та зазначеним третім особам, що перебувають у будь-якій країні світу, щоб завершити транзакцію та у цілях, що відповідають положенню щодо конфіденційності: www.corteva.com.ua/privacy-policy.html.