Приймайте участь в Конкурсі!


Клієнти, які придбали насіння ТМ Pioneer, мають можливість отримати призи - брендовані автомобільні пилососи!Для того, щоб прийняти участь необхідно:

  • Придбати та отримати насіння ТМ Pioneer у торгових агентів ТМ Pioneer
  • Опублікувати фотографію, де Ви поруч із придбаними продуктами ТМ Pioneer на своїй сторінці
  • Поставити у пості з фотографією хештег #ЯвжеОТРИМАВнасінняPioneer 
  • Зверніть увагу, що Ваша сторінка має бути відкритою
Щоп’ятниці, починаючи з 20 листопада за допомогою сервісу random.org визначатимуться три переможці, які отримають призи. Їх імена будуть опубліковані на Facebook сторінці Corteva Agriscience (UA). Для збільшення шансів на перемогу Ви можете публікувати нову фотографію з хештегом кожного тижня.
Конкурс триває з 13 листопада 2020 року по 25 грудня 2020 року включно.

 

Деталі та умови Конкурсу  розміщені на офіційному сайті www.corteva.com.ua . Короткі правила Конкурсу розміщені на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook Corteva Agriscience (UA) www.facebook.com/CortevaUA. Період дії Конкурсу – з 13 листопада 2020 року по 25 грудня 2020 року включно. Кількість призів обмежено. Конкурс проводиться на території України, крім Автономної Республіки Крим і зони проведення ООС. 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK TM PIONEER КОМПАНІЇ CORTEVA AGRISCIENCE

 

1. Визначення термінів

 

1.1 Конкурс – захід, що реалізується в рамках та відповідно до цих правил у соціальній мережі Facebook. Передбачає визначення переможців, що отримають винагороду, серед учасників, що виконали умови участі в Конкурсі

 

1.2Учасник Конкурсу (далі Учасник) – особа, що придбала продукцію ТМ Pioneer у торгових агентів ТМ Pioneer з метою застосування її на власних та/або орендованих с./г. угіддях і виконує умови участі в Конкурсі зазначені у П 2. цих правил. Учасником Конкурсу не може бути ключовий клієнт ТОВ «Кортева Аргісаєнс Україна», на співпрацю з яким поширюються спеціальні умови комерційних політик зазначених компаній.

 

1.2. Переможці Конкурсу (далі Переможці) – Учасники, що мають право отримати Винагороду.

 

1.3 Організатор Конкурсу (далі Організатор) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Аргісаєнс Україна» (ЄДРПОУ 31352075), зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вул Петра Сагайдачного 1.

 

1.4 Винагорода – брендований автомобільний пилосос. Фонд Винагород становить 18 брендованих пилососів, відповідно до кількості Переможців Конкурсу.

 

 

2. Умови участі в Конкурсі.

 

2.1. Для участі в Конкурсі Учаснику необхідно:

 

2.1.1.  Придбати продукцію ТМ Pioneer у торгових агентів ТМ Pioneer та отримати її.

 

2.1.2.  Бути зареєстрованим користувачем соціальної мережі Facebook.

 

2.1.3.  Опублікувати фотографію, де Учасник знаходиться поруч із продукцією ТМ Pioneer та поставити хештег #ЯвжеОТРИМАВнасінняPioneer.

 

2.1.5. Учасник має можливість публікувати нову фотографію з хештегом, що зазначені у П.2.1.3 даних правил щотижня протягом терміну проведення Конкурсу.

 

 

3. Учасники Конкурсу. Вимоги до учасників Конкурсу.

 

3.1 Конкурс проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь на підставі прийняття закону «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також низки населених пунктів Донецької та Луганської областей (на підставі указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року).

 

 

4. Термін проведення Конкурсу.

 

4.1 Конкурс проводиться з 13 листопада 2020 року до 25 грудня 2020 року включно.

 

5. Визначення Переможців Конкурсу

 

5.1 Визначення Переможців Конкурсу будуть проводитися кожної пятниці протягом терміну проведення Конкурсу, починаючи з  20 листопада 2020 року по 25 грудня року включно. Всього проводиться 6 визначень із 3-ма переможцями в кожному.

 

5.2 Кожної пятниці будуть опубліковані імена 3-х переможців, що отримають Винагороди на офіційній сторінці Corteva Agriscience (UA) в соціальній мережі Facebook.

 

5.3 Визначення проводиться за допомогою сервісу random.org.

 

 

6. Винагорода

 

6.1 Кількість Винагород – 18 брендованих пилососів.

 

6.2 У разі відмови від отримання Винагороди відповідно до Правил проведення Конкурсу її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи іншими видами заохочення.

 

6.3 Винагорода не підлягає поверненню та обміну.

 

6.4 Ніякої відповідальності за використання Учасниками отриманих ними Винагород Організатор не несе. Також Організатор не несе відповідальності за те, що Учасник з будь-яких причин не має можливості використати отриману Винагороду.

 

6.5 Організатор не несе ніякої відповідальності можливі наслідки використання отриманих Учасниками Винагород.

 

 

7. Інші положення

 

7.1 Участь в Конкурсі є підтвердженням того, що Учасник розуміє правила Конкурсу та дає свою згоду виконувати їх для отримання Винагороди. Організатор залишає за собою право змінювати та/або доповнювати правила Конкурсу в період його дії. Такі зміни та/або доповнення правил Конкурсу в односторонньому порядку можуть мати місце, якщо Організатор затвердить їх та опублікує на офіційному веб-сайті https://www.corteva.com.ua. Ці зміни та доповнення до правил Конкурсу стають чинними з моменту їх публікації, якщо інше не було вказане в самих змінах та/або доповненнях.

 

7.2 Якщо виникнуть ситуація та/або обставини, які можуть мати двозначне чи неочевидне тлумачення та/або непорозуміння щодо цих умов та/або питань, які не були визначені цими умовами, остаточне рішення має прийняти Організатор Конкурсу. У цьому випадку рішення, прийняте Організатором, вважатиметься остаточним та не може бути оскаржене.

 

7.3 Беручи участь в Конкурсі, Учасник дає Організатору згоду та право на включення даних (персональних та/або ідентифікаційних) до баз даних (в тому числі електронних), що використовуються для опрацювання, зберігання, використання (реєстрації, накопичення тощо) даних, у зв’язку з діяльністю Організатора, що отримує такі дані, в тому числі до баз даних, необхідних для складання бухгалтерської, статистичної, фінансової, податкової звітності, а також інших форм звітності, моніторингу чи контролю, що оформляються та ведуться згідно зі стандартами, які використовує Організатор. Учасник та Організатор підтверджують, погоджуються та гарантують, що дані (персональні та/або ідентифікаційні) Учасника, які стають відомі Організатору в ході виконання умов Конкурсу, можуть бути включені, зберігатись, опрацьовуватись (використовуватись тощо) в базах даних (в тому числі електронних) як під час виконання умов цієї Конкурсу, так і після закінчення його дії. Дані Учасника Конкурсу, занесені Організатором до власних баз даних, не можуть бути використані Організатором з метою або за призначенням, що не відповідають правилам цього Конкурсу або вимогам чинного законодавства.

 

7.4 Беручи участь в Конкурсі, Учасник гарантує Організатору, що не було порушення законних інтересів та прав інших осіб, до яких призвела його участь в Конкурсі та/або надання згоди на виконання правил Конкурсу та/або використання даних (персональних та/або ідентифікаційних) Учасника.

 

7.5 Конфіденційність. Як складову цієї транзакції, Організатор може збирати, використовувати і розголошувати персональну інформацію про Учасників, зокрема найменування компанії, адресу, банківську та кредитну інформацію, а також найменування, номер телефону, електронну адресу та інші контактні дані юридичних осіб з-поміж організацій Організатора та його підрядників. Організатор може надавати персональну інформацію своїм афілійованим особам та зазначеним третім особам, що перебувають у будь-якій країні світу, щоб завершити транзакцію та у цілях, що відповідають положенню щодо конфіденційності: https://www.corteva.com.ua/privacy-policy.html.